P&O internet sites

Datum laatste wijziging: 20 maart 2021  |  Trefwoorden: , , , ,

Inhoud

  1. Overzicht internetsites
  2. Wettenpocket portaal
  3. Overzicht leveranciers salarissoftware
  4. Nieuwsberichten
  5. HR woordenboek

Overzicht internetsites

Op onderstaande internetsites zijn personele onderwerpen te vinden, de sites zijn meestal (evt. tijdelijk) gratis in te loggen. De onderstaande (circa 150) organisaties hebben meerdere personen tien tot duizenden in dienst.

2xplain.com (informatie over payrolling)
AboutHRM.nl (nieuws, inspiratie en vacatures voor hrm-professionals)
ABP.nl (pensioenfonds voor overheid en onderwijs)
ABU.nl (Algemene Bond Uitzendondernemingen)
Accountant (platform voor accountants en financials)
ADP.nl (salarisverwerking en personeelsadministratie)
Adfiz.nl (adviseurs in financiële zekerheid)
AFAS.nl (geautomatiseerde administratieve processen)
Antwoordvoorbedrijven.nl (zie Ondernemersplein)
AON.nl (adviseur in risicomanagement, employee benefits en verzekeringen)
Arbeidsinspectie.nl (zie Inspectie SZW)
Arbeidsrechter.nl (informatiebron arbeidsrecht) (handig is ook de rubriek 'zoeken met trefwoorden')
Arboportaal.nl (informatie over arbeidsomstandigheden)
ArboWetweter.nl(Arbo kennisplatform over gezond en veilig werken)
Atria.nl (kennisinstituut voor vrouwenemancipatie)
Autoriteitpersoonsgegevens.nl (privacy wetgeving)
AWVN.nl (advies, informatie, CAO's, netwerk voor werkgevers)
BDO.nl (adviseur en onafhankelijke accountant)
Belastingdienst.nl (belastingen, aangifte, toeslagen etc)
Benefitsnews.com (employee benefits en andere benefits)
Benify.nl (arbeidsvoorwaarden, budgetbeheer en cafetariasystemen)
Beroepsdienst (samenwerking beroepsonderwijs en bedrijfsleven)
Beroepsziekten.nl (zie Vakbeweging FNV)
Boaborea.nl (branche-organisatie van arbodiensten, interventiebedrijven, outplacement en loopbaanadviesbureaus, re-integratiebedrijven en jobcoach-organisaties)
BOinK.info (vertegenwoordigt ouders bij kinderopvang en peuterspeelzalen)
Bondgenoten.nl (zie FNV)
Brisk.nl (internetmagazine voor ondernemers)
Burgerservicenummer.nl (uitwisseling personeelsgegevens)
CAOP.nl (kennis- en dienstencentrum arbeidszaken in publieke domein)
CAO.minSZW.nl (registratie, beheer en informatie, CAO-onderzoek etc)
CBS.nl (Centraal Bureau voor de Statistiek)
CBS.cijfers (maandelijkse cijfers over Arbeid & sociale zekerheid, Bedrijven en Maatschappij)
CBPweb.nl (College Bescherming Personeelsgegevens)
CNV.nl (Christelijk Nationaal Vakverbond)
Colland (arbeidsvoorwaarden agrarische en groene sector)
Conclusion.nl (zakelijke dienstverlener op het gebied van IT- en organisatievraagstukken)
De Couturekrant (breed scala van nieuwsberichten)
DeZaak.nl (kennisnetwerk voor ondernemers)
FiscaalvanMorgen (opleidingen fiscaal, belastingrecht, pensioen)
Flexmarkt.nl (o.m. payroll)
Flexnieuws.nl (actualiteit, trends en vakkennis voor de flexmarkt)
FNV.nl (Federatie Nederlandse Vakbeweging), vereniging van sectoren en bonden)
FX.nl (adviseur financiële producten)
Gemeente.nu (dienstverlening aan ondernemers en gemeenten)
Grensarbeid.nl (grensoverschrijdende adviezen aan particulieren en bedrijven, Nederland - België)
Homefinance.nl (financiële informatie)
HR Academy.nl (HR-opleidingen, e-learning en in-company)
HRbanen.nl (portal voor werken in human resources management)
HR-kiosk.nl (actuele vraagbaak voor alle antwoorden op het gebied van de arbeidsrelatie)
HR-Praktijk.nl (online tools, tips en inspiratie voor HR)
Identiteitsdocumenten.nl (informatie van ministerie BZ & K)
Independer.nl (adviezen verzekeringsproducten)
IND.nl (Immigratie- en Naturalisatiedienst ministerie V J)
Inhuren.com (o.m. informatie over ZZPers)
Intermediair.nl (organisatie weekblad met scala van onderwerpen)
Juridischelinks.nl (verzameling links voor advocatuur en rechtspraktijk)
Juridischloket.nl (gratis antwoord op uw juridische vraag)
Justis.nl (screening van personen en organisaties, ministerie V & J
Kennisring.nl (antwoorden op vragen over werk, inkomen, gezondheid, zorg en welzijn)
Kennisring (kennisring is opgezet als informatief platform voor maatschappelijke thema's)
Loonwijzer.nl (internationaal vergelijkbare informatie over minimum lonen, lonen per beroep etc)
Loonzaken.sdu.nl (nieuws - tips - adviezen over personeel en beloning)
Loopbaancoaching (Van Ede & Partners, een van de oudste out-placement organisaties in Nederland)
MagOntslag.nl (arbeidsmarktresearch van UvA Holding met diverse onderwerpen)
Management team.nl (trends en ontwikkelingen in het Nederlandse en internationale bedrijfsleven
Managersonline.nl (internet magazine voor directeuren en managers)
Mensenrechten.nl (publicaties over de rechten van de mens)
Merknemers.nl (modern beloningsbeleid en medewerker communicatie)
MHP (zie VCP)
Mijnpensioenoverzicht.nl (hier ziet u, naast uw AOW, hoeveel pensioen u hebt opgebouwd en bij welke pensioenuitvoerder)
Mijnwetten.nl (hier vindt u 32767 wetten, besluiten en regelingen)
MinFIN.nl (organisatie, diensten en nieuws van het ministerie van Financiën)
MinSZW (CAO, pensioen, werktijdverkorting etc)
MinVWS.nl (organisatie, diensten en nieuws van dit ministerie VWS)
Motivaction (marktonderzoek)
Muconsult (Onderzoek op terreinen mobiliteit en transport)
Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting over geldzaken)
Nidi.nl (onderzoek omvang en samenstelling bevolking)
Nationaleombudsmans.nl (behandeling klachten over de overheid)
Normeringarbeid.nl (keurmerk voor uitzendondernemingen en (onder)aannemers)
NU.nl (breed scala van onderwerpen)
NVP-plaza.nl (vereniging en netwerk voor P&O-professionals)
Oesorichtlijnen.nl (focus op maatschappelijk verantwoord ondernemen)
Ombudsmanpensioenen.nl (onafhankelijke instelling voor klachten en geschillen)
Ondernemersplein.nl (informatie over ondernemen: DBA, wetswijzigingen, regelingen ivm coronavirus
Ondernemersunited.nl (korting en voordeel voor ZZP'ers en Ondernemers)
Openhr.nl (werving & selectie van HRM-ers)
OR-informatie (vakblad voor ondernemingsraden)
Ornet.nl (gids in medezeggenschap)
Oval.nl (brancheorganisatie van arbodiensten, interventiebedrijven, outplacement, loopbaanbegeleiding en loopbaancoaching, re-integratie en jobcoachorganisaties.
Overheid.nl (overheidsinformatie beleid en regelgeving etc)
Panteia.nl (onderzoeksbureau economisch en sociaal beleidsonderzoek etc)
PenOactueel.nl (colleges en masterclasses voor strategisch HR-management)
Pensioen.com (onafhankelijk pensioenmagazine)
Personeelsnet.nl (vakkennis voor HR-professionals)
Personeelslog.nl (HR, Werken 3.0 en communicatie)
Postbus51.nl (zie Rijksoverheid)
PWC.nl (diensten en publicaties)
PZsearch (vast en tijdelijk werk in het human resources management)
Quoratio (ontwikkelingen salarisadministratie)
Randstad.nl (vacatures, diensten, opinie)
Rechtennieuws.nl (informatie gericht op juridische professionals en studenten)
Recht.nl (nieuws voor juridische professionals, zoekmachine en databank)
Rechtblog.nl (juridische blogportal van Nederland)
Recht4All.nl (wetgeving, jurisprudentie, rechtshulp)
Rechtspraak.nl (officiële site van rechtbanken, gerechtshoven, Hoge Raad etc)
Rijksoverheid.nl (nieuws over ministeries, regering, documenten en publicaties)
Salarisnet.nl (wet- en regelgeving, jurisprudentie, vacatures, Elsevier magazine, etc)
SCP.nl (nieuws en publicatie van Sociaal en Cultureel Planbureau)
SER.nl (Sociaal-Economische Raad, haar taken, nieuws etc)
Softwarepakket.nl (titep spreekt voor zich)
St-ab.nl (socialezekerheidsrecht, wetten en regelgeving)
Stibbe.nl (wetten, wetsontwerpen, parlementaire geschiedenis wetten)
Studio 040 (diverse onderwerpen)
Stvda.nl (Stichting van de Arbeid overlegorgaan werkgevers- en werknemersorganisaties)
SwartLegal.nl (arbeidsrecht, handelsrecht en aansprakelijkheidsrecht)
SVB.nl (uitvoerder van volksverzekeringen)
Taxlive.nl (kennisplatform voor de fiscalist)
Toeslagen.nl (site Belastingdienst over inkomstenbelasting, toeslagen etc)
Unie.nl (vakbond De Unie, CAO's en dienstverlening)
Unique.nl (uitzendbureau voor tijdelijk en vast personeel)
UWV.nl (uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen etc)
Vakmedianet groep.nl (Algemeen Management & Consultancy Management Support, Financieel Management en Salaris, Human Resources Management (HRM), etc)
VCP.nl (Vakcentrale voor Professionals)
VCSW.nl (adviesbureau sociale zekerheid, te veel afgedragen premies etc)
Verzekeraars.nl (belangenvereniging van particuliere verzekeraars)
VNO-NCW.nl (informatie van/over de grootste ondernemingsorganisatie van Nederland)
Vroom.hr (projectmatige HR-dienstverlening)
VVPonline.nl (ondernemerstips, ervaringen van collega-adviseurs, onafhankelijke informatie en vernieuwende inspiratie)
Werk.nl (site UWV over vacatures etc)
Werkendemens.nl (personeel & organisatie, coaching)
Wervingswoorden.nl (woordenboek over arbeidsmarktcommunicatie & werving)
Wetboek-online.nl (zoeken op trefwoorden naar wetten, adressen etc)
Wetten.nl (site ministerie BZ: toegang tot alle informatie van de Nederlandse overheid op internet)
Wijzeringeldzaken.nl (site van de overheid over alles van geldzaken)
Home | XpertHR (innovatieve, inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over HR gerelateerde onderwerpen)
Zeker fiscaal.nl (adviezen over loonheffingen, btw, overdrachtsbelasting en belastingrecht)
Zorginstituut Nederland (Zorginstituut adviseert de overheid over vernieuwingen en verbeteringen van beroepen en opleidingen in de zorg.

Wettenpocket portaal

Vanaf mei 2014 is het Wettenpocket portaal van de overheid werkzaam. Een wettenpocket bundelt relevante regelgeving en aanvullende documentatie op een specifiek rechtsgebied of onderwerp in handige pockets. In de bibliotheek zijn wettenpockets met nationale en decentrale wet- en regelgeving van www.overheid.nl beschikbaar, soms aangevuld met links, notities en bijlagen (zie dit portaal).

Overzicht leveranciers salarissoftware

Voor werkgevers die een (nieuw) salarispakket willen aanschaffen, is een overzicht van de salarissoftware in Nederland beschikbaar, het zogeheten SAAS-model. SAAS (Software as a Service) is een technische oplossing om software via internet aan te bieden en updates te verzorgen, waarbij de gebruiker zelf verantwoordelijk is voor de salarisadministratie en inhoudelijke kennis van de loon- en personeelsadministratie. Bekijk dit overzicht.

Nieuwsberichten

Naast kranten, tijdschriften e.d. treft men op internet sites aan die dagelijks/wekelijks nieuws naar buiten brengen die passen in een van de vele rubrieken van HR-Kiosk. Een overzicht van deze sites met bijbehorende URL en die ook nog eens gratis toegankelijk zijn, staat hier onder. Het overzicht zal zeker niet compleet zijn, ongetwijfeld zijn er nog meer sites. De redactie van HR-kiosk stelt het op prijs aan ons te melden welke site(s) u nog mist.

ABP
Accountancyvanmorgen
Accountant
AMT
Aon
AVG
Autoriteit Financiele Markten
Autoriteit Persoonsgegevens.
AWVN
BG Magazine
Binnenlands bestuur (sociaal)
BNR
Brisk Magazine
Business Insider
CBS
CM web.
CNV
Computable
CPB De Zaak
Emerce
Europa Nu
F-Facts
Fiscaalvanmorgen
Flexnieuws
Flynth
FNV
Fok
Headlines
HR Praktijk
Inspectie SZW.
Intelligence group
Intermediair
Lieshout/Westerhout/Advocaten
Loonzaken / SDU
Management Team
Mazars
Mercer
Metro Nieuws
MinFin
MinSZW.
MKB
MKB Belangen
Nationale Ombudsman
Nibud.
Nidi
Nieuws.nl
NOS
Nu.nl-
Ondernemen met personeel
Ondernemersplein (wetten)
OR Net
Panteia
Pensioenfederatie
Persberichten
Personeelsnet
Protime
PwC
PwC Nieuws
PW De Gids (arbeidsrecht)
RegioNoordPanel
Rijksoverheid
SalarisNet
SEO
SER
Skipr
Softwarepakketten
Sprout
Taxlife
Tentoo
UWV
Vakmedianet.
VNO-NCW 
VVP
Welingelichte kringen
WODC
Xpert (onderdeel Reed Business)
Zeker fiscaal
Zembla
ZZP-forum-

HR woordenboek

Stel u komt een half bekend woord of begrip tegen dat te maken heeft met personeel en u wilt weten wat het betekent. Allereerst adviseren wij in de kop van iedere pagina de zoekfunctie te benutten door het woord daar te typen en vervolgens op 'zoek' te drukken. Een andere poging is dat u naar internet gaat, het woord intypt en klikt 'Zoeken op internet'

Het kan zijn dat u met HR-kiosk niet verder komt, bijvoorbeeld omdat het woord op tal van alinea's voorkomt of dat de exacte betekenis niet wordt vermeld. En soms werkt internet ook niet mee, bijvoorbeeld als je tegen een x pagina's lange verhandeling aanloopt.

Is het voornoemde het geval dan verwijzen wij u naar organisaties die een woordenboek c.q. begrippenlijst hebben gemaakt. Onderstaand treft u naast HR-kiosk ook andere organisaties aan: