Opleidingen HRM    Personeel & Organisatie (inleiding) 


P&O internet sites

Datum laatste wijziging: 1 augustus 2019  |  Trefwoorden: P&O, Internet, Internetsites, Personeel & Organisatie, Arbeidsvoorwaarden

Inhoud

  1. Overzicht internetsites
  2. Wettenpocket portaal
  3. Overzicht leveranciers salarissoftware
  4. Nieuwsberichten
  5. HR woordenboek

Overzicht internetsites

Op onderstaande internetsites zijn personele onderwerpen te vinden, de sites zijn meestal (evt. tijdelijk) gratis in te loggen. De onderstaande (circa 150) organisaties hebben meerdere personen tien tot duizenden in dienst.

2xplain.com (informatie over payrolling)
AboutHRM.nl (nieuws, inspiratie en vacatures voor hrm-professionals)
ABP.nl (pensioenfonds voor overheid en onderwijs)
ABU.nl (Algemene Bond Uitzendondernemingen)
Accountant
ADP.nl (salarisverwerking en personeelsadministratie)
Adfiz.nl (adviseurs in financiële zekerheid)
Aectueel.nl (pensioenen)
AFAS.nl (geautomatiseerde administratieve processen)
AllesoverHR.nl (groot aantal HR-thema's)
Antwoordvoorbedrijven.nl (zie Ondernemersplein)
AON.nl (adviseur in risicomanagement, employee benefits en verzekeringen)
Arbeidsinspectie.nl (zie Inspectie SZW)
Arbeidsrechter.nl (informatiebron arbeidsrecht) (handig is ook de rubriek 'zoeken met trefwoorden')
Arboportaal.nl (alles over arbeidsomstandigheden)
ArboWetweter.nl(Arbo kennisplatform over gezond en veilig werken)
Atria.nl (kennisinstituut voor vrouwenemancipatie)
Autoriteitpersoonsgegevens.nl (privacy wetgeving)
AWVN.nl (advies, informatie, CAO's, netwerk voor werkgevers)
BDO.nl (vertrouwde adviseur en onafhankelijke accountant)
Belastingdienst.nl (alles over belastingen, aangifte, toeslagen etc)
Benefitsnews.com (employee benefits en andere benefits)
Benify.nl (Totaal arbeidsvoorwaarden budgetbeheer en cafetariasystemen)
Beroepsziekten.nl (zie Vakbeweging FNV)
Boaborea.nl (branche-organisatie van arbodiensten, interventiebedrijven, outplacement en loopbaanadviesbureaus, re-integratiebedrijven en jobcoach-organisaties)
BOinK.info (vertegenwoordigt ouders bij kinderopvang en peuterspeelzalen)
Bondgenoten.nl (zie FNV)
Brisk.nl (internetmagazine voor ondernemers)
Burgerservicenummer.nl (uitwisseling personeelsgegevens)
CAOP.nl ( kennis- en dienstencentrum arbeidszaken in publieke domein)
CAO.minSZW.nl (registratie, beheer en informatie, CAO-onderzoek etc)
CBS.nl (Centraal Bureau voor de Statistiek)
CBS.cijfers (maandelijkse cijfers over Arbeid & sociale zekerheid, Bedrijven en Maatschappij) 
CBPweb.nl (College Bescherming Personeelsgegevens)
CEG.nl (begeleid kwaliteit zorg)
CGB.nl (zie College voor de Rechten van de Mens)
CNV.nl (Christelijk Nationaal Vakverbond)
Colland (arbeidsvoorwaarden agrarische en groene sector)
Conclusion.nl (multidisciplinaire zakelijke dienstverlener op het gebied van IT- en organisatievraagstukken)
DeZaak.nl (kennisnetwerk voor ondernemers)
Dirkzwagerarbeidsrecht.nl (breed scala onderwerpen arbeidsrecht)
FiscaalvanMorgen (opleidingen fiscaal, belastingrecht, pensioen)
Flexisgroep.nl (Zie AON.nl)
Flexmarkt.nl (o.m. payroll)
Flexnieuws.nl (actualiteit, trends en vakkennis voor de flexmarkt)
FNV.nl (Federatie Nederlandse Vakbeweging), vereniging van sectoren en bonden)
FX.nl (onafhankelijk adviseur financiële producten)
Gemeente.nu (dienstverlening aan ondernemers en gemeenten)
Grensarbeid.nl (grensoverschrijdende adviezen aan particulieren en bedrijven, Nederland - België)
Homefinance.nl (onafhankelijke financiële informatie)
HR Academy.nl (HR-opleidingen, e-learning en in-company)
HRbanen.nl (portal voor werken in human resources management)
HR-kiosk.nl (actuele vraagbaak voor alle antwoorden op het gebied van de arbeidsrelatie)
HR-Praktijk.nl (online tools, tips en inspiratie voor HR)
Identiteitsdocumenten.nl (informatie van ministerie BZ & K)
Independer.nl (adviezen verzekeringsproducten)
IND.nl (Immigratie- en Naturalisatiedienst ministerie V J)
Inspectie SZW.nl (toezicht op werk en opsporing overtredingen)
Intermediair.nl (organisatie weekblad met scala van onderwerpen)
Juridischelinks.nl (verzameling links voor advocatuur en rechtspraktijk)
Juridischloket.nl (Gratis antwoord op uw juridische vraag)
Justis.nl (screening van personen en organisaties, ministerie V & J
Kennisring.nl (antwoorden op vragen over werk, inkomen, gezondheid, zorg en welzijn)
Kennisring (Kennisring is opgezet als informatief platform voor maatschappelijke thema's)
Keylane (ondersteuning verzekeraars, tussenpersonen en werkgevers voor administratie en communicatie rondom alle verzekerbare arbeidsvoorwaarden)
KinderopvangHumanitas.nl (opvang en diverse andere activiteiten)
Loonindex.nl (gratis beloningsinformatie beloningsdeskundigen Eprom)
Loonwijzer.nl (internationaal vergelijkbare informatie over minimum lonen, lonen per beroep etc)
Loonzaken.sdu.nl (nieuws - tips - adviezen over personeel en beloning)
Loopbaancoaching (Van Ede & Partners, een van de oudste out-placement organisaties in Nederland)
MagOntslag.nl (arbeidsmarktresearch van UvA Holding met diverse onderwerpen)
Management team.nl (trends en ontwikkelingen in het Nederlandse en internationale bedrijfsleven
Managersonline.nl (internet magazine voor directeuren en managers)
Mensenrechten.nl (publicaties over de rechten van de mens)
Merknemers.nl (modern beloningsbeleid en medewerker communicatie)
MHP (zie VCP)
Mijnpensioenoverzicht.nl (hier ziet u, naast uw AOW, hoeveel pensioen u hebt opgebouwd en bij welke pensioenuitvoerder)
Mijnwetten.nl (hier vindt u 32767 wetten, besluiten en regelingen)
MinFIN.nl (organisatie, diensten en nieuws van het ministerie van Financiën)
MinSZW (CAO, pensioen, werktijdverkorting etc)
MinVWS.nl (organisatie, diensten en nieuws van dit ministerie VWS)
Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting over geldzaken)
Nidi.nl (onderzoek omvang en samenstelling bevolking)
Nationaleombudsmans.nl (behandeling klachten over de overheid)
Normeringarbeid.nl (keurmerk voor uitzendondernemingen en (onder)aannemers)
NU.nl (groot aantal onderwerpen)
NVP-plaza.nl (vereniging en netwerk voor P&O-professionals)
Oesorichtlijnen.nl (focus op maatschappelijk verantwoord ondernemen)
Ombudsmanpensioenen.nl (onafhankelijke instelling voor klachten en geschillen) 
Ondernemersplein.nl (informatie over ondernemen: DBA, wetswijzigingen, rechtsvorm et cetera)
Ondernemersunited.nl (korting en voordeel voor ZZP'ers en Ondernemers)
Openhr.nl (OpenHR is gespecialiseerd in werving & selectie van HRM-ers)
Opf.nl (domeinnaam registreren)
OR-informatie (vakblad voor ondernemingsraden)
Ornet.nl (gids in medezeggenschap)
Oval.nl (brancheorganisatie van arbodiensten, interventiebedrijven, outplacement, loopbaanbegeleiding en loopbaancoaching, re-integratie en jobcoachorganisaties.
Overheid.nl (overheidsinformatie beleid en regelgeving etc)
Panteia.nl (onderzoeksbureau economisch en sociaal beleidsonderzoek etc)
PenOactueel.nl (colleges en masterclasses voor strategisch HR-management)
Pensioenkijker.nl (projecten tbv uniform pensioenoverzicht)
Pensioen.com (onafhankelijk pensioenmagazine)
Personeelsnet.nl (vakkennis voor HR-professionals)
Personeelslog.nl (HR, Werken 3.0 en communicatie)
Postbus51.nl (zie Rijksoverheid)
PW (arbeidsrecht, personeelsmanagement, organisatie & strategie etc)
PWC.nl (diensten en publicaties)
PZsearch (vast en tijdelijk werk in het human resources management)
Quoratio (ontwikkelingen salarisadministratie)
Randstad.nl (vacatures, diensten, opinie)
Rechtennieuws.nl (informatie gericht op juridische professionals en studenten)
Recht.nl (nieuws voor juridische professionals, zoekmachine en databank)
Rechtblog.nl  (juridische blogportal van Nederland)
Recht4All.nl (wetgeving, jurisprudentie, rechtshulp)
Rechtspraak.nl (officiële site van rechtbanken, gerechtshoven, Hoge Raad etc)
Rijksoverheid.nl (nieuws over ministeries, regering, documenten en publicaties)
Salarisnet.nl (wet- en regelgeving, jurisprudentie, vacatures, Elsevier magazine, etc)
SCP.nl (nieuws en publicatie van Sociaal en Cultureel Planbureau)
SER.nl (Sociaal-Economische Raad, haar taken, nieuws etc)
St-ab.nl (socialezekerheidsrecht, wetten en regelgeving)
Stibbe.nl (wetten, wetsontwerpen, parlementaire geschiedenis wetten)
Stvda.nl (Stichting van de Arbeid overlegorgaan werkgevers- en werknemersorganisaties)
SwartLegal.nl (arbeidsrecht, handelsrecht en aansprakelijkheidsrecht)
SVB.nl (uitvoerder van volksverzekeringen)
Taxlive.nl (kennisplatform voor de fiscalist)
Toeslagen.nl (Site Belastingdienst over inkomstenbelasting, toeslagen etc)
Unie.nl (vakbond De Unie, CAO's en dienstverlening)
Unique.nl (uitzendbureau voor tijdelijk en vast personeel)
Uwadministratiespecialist.nl (administratiespecialist voor kleine zelfstandige)
UWV.nl (uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen etc)
Vakmedianet groep.nl (Algemeen Management & Consultancy Management Support, Financieel Management en Salaris, Human Resources Management (HRM), etc)
Vakwijzer.nl (zie ADP)
VCP.nl (Vakcentrale voor Professionals)
VCSW.nl (adviesbureau sociale zekerheid, te veel afgedragen premies etc)
Verzekeraars.nl (belangenvereniging van particuliere verzekeraars)
VNO-NCW.nl (informatie van/over de grootste ondernemingsorganisatie van Nederland)
Vreemdelingenarbeid.nl (Nieuws, begrippen, belasting et cetera) 
Vroom.hr (projectmatige HR-dienstverlening)
VVPonline.nl (ondernemerstips, ervaringen van collega-adviseurs, onafhankelijke informatie en vernieuwende inspiratie)
Werk.nl (site UWV over vacatures etc)
Werkendemens.nl (personeel & organisatie, coaching)
Wervingswoorden.nl (woordenboek over arbeidsmarktcommunicatie & werving)
Wetboek-online.nl (zoeken op trefwoorden naar wetten, adressen etc)
Wetten.nl (site ministerie BZ: toegang tot alle informatie van de Nederlandse overheid op internet)
Wijzeringeldzaken.nl (site van de overheid over alles van geldzaken)
XpertHRActueel.nl (innovatieve, inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over HR gerelateerde onderwerpen)
Zeker.com (ervaringen met verzekeringen & verzekeraars)
Zeker fiscaal.nl (adviezen over loonheffingen, btw, overdrachtsbelasting en belastingrecht)
Zorghulpatlas.nl (Online wegwijzer in de wereld van zorg & welzijn)
Zorginstituut Nederland (Het Zorginstituut adviseert de overheid over vernieuwingen en verbeteringen van beroepen en opleidingen in de zorg.

Wettenpocket portaal

Vanaf mei 2014 is het Wettenpocket portaal van de overheid werkzaam. Een wettenpocket bundelt relevante regelgeving en aanvullende documentatie op een specifiek rechtsgebied of onderwerp in handige pockets. In de bibliotheek zijn wettenpockets met nationale en decentrale wet- en regelgeving van www.overheid.nl beschikbaar, soms aangevuld met links, notities en bijlagen (zie dit portaal).

Overzicht leveranciers salarissoftware

Voor werkgevers die een (nieuw) salarispakket willen aanschaffen, is een overzicht van de salarissoftware in Nederland beschikbaar, het zogeheten SAAS-model. SAAS (Software as a Service) is een technische oplossing om software via internet aan te bieden en updates te verzorgen, waarbij de gebruiker zelf verantwoordelijk is voor de salarisadministratie en inhoudelijke kennis van de loon- en personeelsadministratie. Bekijk dit overzicht.

Nieuwsberichten

Naast kranten, tijdschriften e.d. treft men op internet sites aan die dagelijks/wekelijks nieuws naar buiten brengen die passen in een van de vele rubrieken van HR-Kiosk. Een overzicht van deze sites met bijbehorende URL en die ook nog eens gratis toegankelijk zijn, staat hier onder. Het overzicht zal zeker niet compleet zijn, ongetwijfeld zijn er nog meer sites. De redactie van HR-kiosk stelt het op prijs aan ons te melden welke site(s) u nog mist.

4Nieuws (NOS)
About HRM
Accountancyvanmorgen
Accountant
AFM
Algemeen Dagblad economie
AMT
Aon
AVG
Autoriteit
AWVN
Baker Tilly
Beroepsonderwijs en bedrijfsleven
BG Magazine
Binnenlands bestuur (sociaal)
BNR
Brisk Magazine
Business Insider
CAOP
CBS
CM web
CNV
Computable
CPB
De Zaak
Dirkzwager (arbeidsrecht)
Emerce
Europa Nu
F-Facts
FindiNet
Fiscaalvanmorgen
Flexnieuws
Flynth
FNV
Fok
Headlines
HR Praktijk
Inspectie SZW
Intelligence group
Intermediair
Kranten
Lieshout/Westerhout/Advocaten
Loonzaken
Management Team
Mazars
Mercer
Metro Nieuws
MinFin
MinSZW
MKB
MKB Belangen
Motivaction
Nationale Ombudsman
Nidi
Nieuws.nl
NOS
Nu.nl
Ondernemen met personeel
Ondernemersplein (wetten)
OR Net
Overheid.nl
Panteia
Persberichten
Personeelsnet
Protime
PwC
PW De Gids (arbeidsrecht)
RegioNoordPanel
Rijksoverheid
SalarisNet
SEO
SER
Skipr
Softwarepakketten
Sprout
Taxlife
Tentoo
Tweede Kamer
Upiva
UWV
VNO-NCW 
VVP
Welingelichte kringen
Xpert (onderdeel Reed Business)
Zeker fiscaal
Zembla
ZZP-forum

HR woordenboek

Stel u komt een half bekend woord of begrip tegen dat te maken heeft met personeel en u wilt weten wat het betekent. Allereerst adviseren wij in de kop van iedere pagina de zoekfunctie te benutten door het woord daar te typen en vervolgens op 'zoek' te drukken. Een andere poging is dat u naar internet gaat, het woord intypt en klikt 'Zoeken op internet'

Het kan zijn dat u met HR-kiosk niet verder komt, bijvoorbeeld omdat het woord op tal van alinea's voorkomt of dat de exacte betekenis niet wordt vermeld. En soms werkt internet ook niet mee, bijvoorbeeld als je tegen een x pagina's lange verhandeling aanloopt.

Is het voornoemde het geval dan verwijzen wij u naar organisaties die een woordenboek c.q. begrippenlijst hebben gemaakt. Onderstaand treft u naast HR-kiosk ook andere organisaties aan:

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Opleidingen HRM    Personeel & Organisatie (inleiding)