1-loketgedachte    Employability 


Arbeidsvoorwaarden (primair, secundair, tertiair)

Datum laatste wijziging: 12 juli 2019  |  Trefwoorden: Arbeidsvoorwaarden, Primaire arbeidsvoorwaarden, Cafetariasysteem, WKR

Inhoud

 1. Voorwoord
 2. Primaire arbeidsvoorwaarden
 3. Secundaire arbeidsvoorwaarden
 4. Tertiaire arbeidsvoorwaarden
 5. Quartaire arbeidsvoorwaarden
 6. Overzicht van arbeidsvoorwaarden
 7. Trends anno 2018 over arbeidsvoorwaarden
 8. Jurisprudentie

Voorwoord

Arbeidsvoorwaarden zijn de voorwaarden waarop u werkt. De meest bekende arbeidsvoorwaarden zijn arbeidsduur, salaris en vakantiedagen. U spreekt uw arbeidsvoorwaarden af met uw werkgever en laat deze vastleggen in een arbeidsovereenkomst. Vaak staan er ook arbeidsvoorwaarden in een cao. Bovendien staan in sommige wetten regels op het gebied van arbeidsvoorwaarden. (Bron: Rijksoverheid)

Toch is niet altijd duidelijk of een bepaalde vergoeding, verstrekking of regeling zich kwalificeert als een arbeidsvoorwaarde waar de werknemer recht op heeft.

De Hoge Raad heeft op 22 juni 2018 in het arrest FNV/Pontmeijer een zestal gezichtspunten benoemd die van belang kunnen zijn om te beoordelen of er sprake is van een arbeidsvoorwaarde. In de taal van de rechter:
 1. De inhoud van de gedragslijn (vermeende afspraak / voorwaarde).
 2. De aard van de arbeidsovereenkomst en de positie die de werkgever en de werknemer jegens elkaar innemen.
 3. De lengte van de periode gedurende welke de werkgever de desbetreffende gedragslijn heeft gevolgd.
 4. Hetgeen de werkgever en de werknemer in verband met deze gedragslijn jegens elkaar hebben verklaard of juist niet hebben verklaard.
 5. De aard van de voor- en nadelen die voor de werkgever en de werknemer uit de gedragslijn voortvloeien.
 6. De aard en de omvang van de kring van werknemers jegens wie de gedragslijn is gevolgd.
Een gebruikelijke indeling van arbeidsvoorwaarden treft u hieronder aan:

Primaire arbeidsvoorwaarden

Onder primaire arbeidsvoorwaarden valt het loon of salaris dat op afgesproken tijden op de rekening van de werknemer wordt gestort. Ook de wettelijk verplichte vakantietoeslag (minimaal 8%) hoort hier bij. Andere, meestal vaste toeslagen zoals de 13e maand, winstdeling, ploegentoeslag en de diverse vormen van prestatietoeslag (bonus, tantième, beoordelingstoeslag, gratificatie, et cetera) rekent men zowel tot de primaire als tot de secundaire arbeidsvoorwaarden.

Tertiaire arbeidsvoorwaarden

Dit zijn bedrijfseigen zaken die de werkgever ter beschikking van de werknemers stelt, maar waarvan de geldswaarde voor de individuele werknemer moeilijk is te berekenen. Dit blijkt uit onderzoek van Paralax onder 179 Nederlandse werknemers. Van de respondenten met kinderen vindt zelfs 60 procent flexibele werktijden heel erg belangrijk, terwijl dit onder medewerkers zonder kinderen de helft blijkt te zijn. Deze categorie arbeidsvoorwaarden is eerder gericht op het 'welzijn' van de werknemer dan op zijn portemonnee. Voorbeelden zijn het bedrijfsrestaurant (verkoop etenswaren onder de inkoopprijs geeft problemen met de fiscus), goede kantoorruimte, studiereizen, congressen, het jaarlijkse personeelsuitje, sport- en fitnessfaciliteiten en het kerstpakket.

Quartaire arbeidsvoorwaarden

In organisaties komt men soms ook de term quartaire arbeidsvoorwaarden tegen. Dit betreft bijvoorbeeld de goede werksfeer, gevoel zinvol te werken et cetera.

Overzicht van arbeidsvoorwaarden

Veel werkgevers verstrekken een persoonlijk jaarlijks overzicht van primaire, secundaire en tertiaire voorwaarden. Meer over een Persoonlijk Arbeidsvoorwaarden Overzicht (PAO) of Personal Benefits Statement.

Trends anno 2018 over arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden, Flexibilisering

Het vernieuwen van arbeidsvoorwaarden staat bij veel HR-teams op de agenda. Wat zijn de laatste trends over arbeidsvoorwaarden? Ook agile organisaties komen aan bod. Aan het woord: Maarten van Gelderen. Zeer verkort:
 1. De primaire arbeidsvoorwaarden worden veel als de kern van de arbeidsvoorwaarden gezien. Zaken als het loon, de functie van de medewerker, het aantal uren dat gewerkt moet worden, alsook toeslagen en variabele beloningen worden vaak geschaard onder deze categorie.
 2. Op de hoofdlijnen speelt in de categorie secundaire arbeidsvoorwaarden de vraag: wat is het mensbeeld van de mensen in je organisatie?
 3. De tertiaire arbeidsvoorwaarden zijn voorzieningen of faciliteiten waarvan de geldswaarde lastig is te berekenen.
(Bron: Xpert, 28 jun. 2018)

Jurisprudentie

Onrechtmatige inname leaseauto tijdens ziekte. Datum uitspraak: 25 juli 2018
Het verrichten van nevenwerkzaamheden: 4 november 2018

Na enig zoekwerk kwamen wij op internet via de woorden 'arbeidsovereenkomst' en 'jurisprudentie' een groot aantal rechtszaken tegen. Wellicht kan de lezer aldaar geholpen worden te vinden wat hij/zij zoekt, het toevoegen van een of meer trefwoorden kan vaak helpen.


EXPERT

Rein van den Bogaert

Rein van den Bogaert

Ik creëer financiële ruimte voor vernieuwende arbeidsvoorwaarden.Meer informatie over Rein van den BogaertGerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: 1-loketgedachte    Employability 


Zuivere koffie


De gratis versnapering voor de thuiswerker! Enjoy life arrangementen.
Bestel direct   |   Geschenken