1-loketgedachte    Employability 


Arbeidsvoorwaarden (primair, secundair, tertiair)

Datum laatste wijziging: 15 juli 2018  |  Trefwoorden: Arbeidsvoorwaarden, Primaire arbeidsvoorwaarden, Cafetariasysteem, WKR

Inhoud

  1. Primaire arbeidsvoorwaarden
  2. Secundaire arbeidsvoorwaarden
  3. Tertiaire arbeidsvoorwaarden
  4. Quartaire arbeidsvoorwaarden
  5. Overzicht van arbeidsvoorwaarden
  6. Trends anno 2018 over arbeidsvoorwaarden

Primaire arbeidsvoorwaarden

Onder primaire arbeidsvoorwaarden valt het loon of salaris dat op afgesproken tijden op de rekening van de werknemer wordt gestort. Ook de wettelijk verplichte vakantietoeslag (minimaal 8%) hoort hier bij. Andere, meestal vaste toeslagen zoals de 13e maand, winstdeling, ploegentoeslag en de diverse vormen van prestatietoeslag (bonus, tantiŤme, beoordelingstoeslag, gratificatie, et cetera) rekent men zowel tot de primaire als tot de secundaire arbeidsvoorwaarden.

Tertiaire arbeidsvoorwaarden

Dit is zijn bedrijfseigen zaken die de werkgever ter beschikking van de werknemers stelt, maar waarvan de geldswaarde voor de individuele werknemer moeilijk is te berekenen. Dit blijkt uit onderzoek van Paralax onder 179 Nederlandse werknemers. Van de respondenten met kinderen vindt zelfs 60 procent flexibele werktijden heel erg belangrijk, terwijl dit onder medewerkers zonder kinderen de helft blijkt te zijn. Deze categorie arbeidsvoorwaarden is eerder gericht op het 'welzijn' van de werknemer dan op zijn portemonnee. Voorbeelden zijn het bedrijfsrestaurant (verkoop etenswaren onder de inkoopprijs geeft problemen met de fiscus), goede kantoorruimte, studiereizen, congressen, het jaarlijkse personeelsuitje, sport- en fitnessfaciliteiten en het kerstpakket.

Quartaire arbeidsvoorwaarden

In organisaties komt men soms ook de term quartaire arbeidsvoorwaarden tegen. Dit betreft bijvoorbeeld de goede werksfeer, gevoel zinvol te werken et cetera.

Overzicht van arbeidsvoorwaarden

Veel werkgevers verstrekken een persoonlijk jaarlijks overzicht van primaire, secundaire en tertiaire voorwaarden. Meer over een Persoonlijk Arbeidsvoorwaarden Overzicht (PAO) of Personal Benefits Statement.

Trends anno 2018 over arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden, Flexibilisering

Het vernieuwen van arbeidsvoorwaarden staat bij veel HR-teams op de agenda. Wat zijn de laatste trends over arbeidsvoorwaarden? Ook agile organisaties komen aan bod. Aan het woord: Maarten van Gelderen. Zeer verkort: 
  1. De primaire arbeidsvoorwaarden worden veel als de kern van de arbeidsvoorwaarden gezien. Zaken als het loon, de functie van de medewerker, het aantal uren dat gewerkt moet worden, alsook toeslagen en variabele beloningen worden vaak geschaard onder deze categorie.
  2. Op de hoofdlijnen speelt in de categorie secundaire arbeidsvoorwaarden de vraag: wat is het mensbeeld van de mensen in je organisatie?
  3. De tertiaire arbeidsvoorwaarden zijn voorzieningen of faciliteiten waarvan de geldswaarde lastig is te berekenen.
(Bron en meer: Xpert, 28 jun. 2018)
 

EXPERT

Rein van den Bogaert

Rein van den Bogaert

Ik creŽer financiŽle ruimte voor vernieuwende arbeidsvoorwaarden.


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies:


 1-loketgedachte    Employability