Kantoortuin    Motivatie 


Maslow

Datum laatste wijziging: 11 juli 2019  |  Trefwoorden: Maslow, Hiërarchie behoeften, Piramide

Inhoud

 1. Hiërarchie behoeften
 2. Piramide
 3. Onderzoek steunt theorie
 4. Motivatie
 5. Piramide Maslow en onboarding

Hiërarchie behoeften

De mens is een wezen met behoeften en daarin is een rangorde te herkennen. De mens komt ter wereld en heeft behoefte aan slaap, warmte, eten en drinken. Een kind van 1 jaar heeft behoefte aan veiligheid en zekerheid, op 3-jarige leeftijd ervaart het sociale behoeften, enzovoort. Behoeften vragen om bevrediging. Centraal in de theorie van Abraham Maslow (1908 - 1970) is dat pas nadat een behoefte (langdurig) bevredigd is, zich een nieuwe behoefte aandient. De behoefte aan veiligheid is voor iemand pas belangrijk als de fysiologische behoeften (slaap, warmte, eten en drinken) zijn bevredigd. Maslow onderscheidt vijf behoeften, die onderling een hiërarchie (rangorde in belangrijkheid) vormen; een volgend hoger niveau bereikt men nadat het lagere niveau is bevredigd:
 1. Fysiologische behoeften: eten, drinken, frisse lucht, warmte, slaap.
 2. Veiligheid en zekerheid: bescherming tegen risico’s en gevaren, veilig zijn en zich veilig voelen.
 3. Sociale behoeften: contacten met anderen, erbij horen.
 4. Egobehoeften: zelfwaardering en zelfrespect, waardering en respect van anderen.
 5. Zelfontplooiing: het ontplooien van talenten.

Mensen streven naar optimale bevrediging van alle behoeften. Ze beginnen onderaan en kunnen pas het hoogste niveau bereiken als ze alle voorgaande behoeften hebben bevredigd. Het overslaan van een behoefte is niet mogelijk. Het hoogste niveau is de zelfverwerkelijking, het ontplooien van talenten ofwel het verlangen om meer te worden dan je in aanleg al bent.

Piramide

De hiërarchische ordening van behoeften zijn door Maslow in 1943 weergegeven in de sindsdien beroemde piramide:

Onderzoek steunt theorie

Onderzoekers van de Universiteit van Illinois ontdekten dat het vervullen van de diverse behoeften, zoals door Maslow gedefinieerd, universeel is en belangrijk voor het individueel geluk. Alleen de volgorde waarin deze behoeften worden vervuld, heeft niet zoveel invloed op het geluk dat mensen ervaren.

Het vervullen van de meer basale behoeften, zoals geld en onderdak, heeft een positief effect op de wijze waarop mensen tegen het leven aankijken. Het vervullen van de ‘hogere behoeften’, zoals sociale ondersteuning, respect en autonomie, correleerde sterker met genieten van het leven, met het hebben van positieve gevoelens, aldus senior onderzoeker Diener.
Nog een belangrijke bevinding is dat mensen het leven positiever beoordelen als anderen om hen heen dat ook doen. Tevreden zijn met het leven is dus niet alleen een individuele zaak, maar hangt in sterke mate af van de mensen en collega’s om ons heen.

De theorie van Maslow is grotendeels juist. Het vervullen van behoeften correleert met geluk. Toch moet de theorie wel op een aantal punten aangepast worden. Personen rapporteren goede sociale relaties en zelfverwerkelijking, zelfs als hun basale behoeften niet volledig vervuld zijn. Bovendien zorgt de vervulling van verschillende behoeften voor verschillende typen welzijn (Bron: PO Actueel, 10 okt 2011).

Motivatie

Een stap verder, de behoeften hiërarchie geeft inzicht in wat mensen in hun werk interesseert c.q. hen motiveert, zie Motivatie.

Meer over Maslow, zie internet.

Piramide Maslow en onboarding

Het beschrijven van onboarding kan worden ingepast in de behoeftepiramide van Maslow:

Piramide van Maslow en onboarding

Onboarding en Maslow

 1. Het eerste niveau, het voldoen aan de fysieke behoefte, bestaat in dit geval uit de fysieke en technologische middelen die de werknemer nodig heeft om zijn werk te kunnen doen.
 2. Het tweede niveau, veiligheid en zekerheid, betekent dat werknemers zich op hun gemak voelen op hun werkplek.
 3. Het derde niveau, sociaal contact, bereik je door de hele organisatie te betrekken bij de introductie van de nieuwe werknemer.
 4. Het vierde niveau is erkenning en waardering. Erkenning van medewerkers leidt tot betere prestaties. Een van de interventies waarmee werkgevers het gevoel van erkenning onder medewerkers kunnen verbeteren, is door aandacht te besteden aan de socialisatie van nieuwe medewerkers, zo concludeerde arbeids- en organisatiepsycholoog Hanneke Grutterink in haar proefschrift.
 5. De vijfde laag van de piramide is zelfrealisatie. Dit niveau betekent dat werknemers de vrijheid en het zelfvertrouwen hebben om initiatief te nemen en zich creatief te tonen in hun functie. (Bron: PW Net, 20 jul. 2017)
 Kantoortuin    Motivatie