Employee Benefits (inleiding)

Datum laatste wijziging: 17 november 2017  |  Trefwoorden: , , ,

Inhoud

 1. Definitie
 2. Oorsprong term
 3. Verschillende omschrijvingen
 4. Verzekeringsproducten
 5. Aanbieders EB-producten
 6. Employee Benefits support systeem
 7. Personal Benefits Statement
 8. Opmerkelijke arbeidsvoorwaarden

Definitie

Employee Benefits (EB) betekenen letterlijk vertaald ‘voordelen voor de werknemer’. Dit zijn voordelen die zich richten op beloning, sociale zekerheid, zorg, verlof, ontslagzaken en pensioen. Employee Benefits hebben alles te maken met de steeds weer veranderende arbeidsrelatie. Dit werkt door in de belonings- en zorgmogelijkheden die door de werknemers verlangd en door de werkgever aangeboden worden.

Werknemers aantrekken en tevreden houden door hen allerlei extra’s te bieden, is niet nieuw. Zo richtten onder meer Philips (1916) en C&A (1979) een nog steeds bestaand studiefonds op voor kinderen van de eigen werknemers. En schoenfabrikant Bata ontwikkelde in de jaren dertig van de vorige eeuw in Best het Batadorp voor zijn werknemers. Eind negentiende eeuw bouwde de Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek (later Gist-Brocades en thans onderdeel van DSM) al een fabrieksdorp in Delft voor het personeel en hun gezinnen, inclusief winkel, speelplaats en een huishoudschool. Aldus maakte Nederland lang geleden een begin met employee benefits.

Oorsprong term

De term Employee Benefits (EB) komt oorspronkelijk uit de Verenigde Staten. Gezien de minimale voorzieningen op het gebied van de sociale zekerheid, is er in dat land tussen werkgever en werknemer zeer veel geregeld. Uiteraard richten de regelingen zich vooral op inkomens- en zorgverzekeringen. Maar ook het regelen van onderdak, vervoer en kortingen in warenhuizen horen standaard tot het Amerikaanse Employee Benefitspakket.


Verschillende omschrijvingen

In Nederland zorgt de term Employee Benefits voor de nodige verwarring. Een greep uit de verschillende omschrijvingen:
 • een combinatie van verzekeringen die via de werkgever wordt afgesloten ten gunste van de werknemer;
 • alle in geld te waarderen elementen uit een arbeidsvoorwaardenpakket dat de werkgever aan zijn werknemers aanbiedt;
 • materiële arbeidsvoorwaarden met uitzondering van salaris;
 • het geheel van de primaire, secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden;
 • gunstige arbeidsrelaties en arbeidsvoorwaarden, flexibel en op maat gesneden, met zoveel mogelijk fiscale faciliteiten;
 • arbeidsvoorwaarden die de overeenkomst tussen werkgever en werknemer positief kunnen beïnvloeden;
 • een samenstel van wettelijke, collectieve en individuele voorzieningen, gericht op het behalen van een bij de specifieke individuele situatie passende inkomenszekerheid;
 • alles wat een werkgever zou kunnen regelen voor zijn werknemers zodat zij lekker in hun vel zitten;
 • organisatie binnen een arbeidsgemeenschap die ervoor zorgt dat werknemers op een aanvaardbaar niveau verder kunnen leven als zij ziek zijn, of arbeidsongeschikt of met pensioen gaan.

Verzekeringsproducten

Onder de Angelsaksische term Assurable Benefits verstaat men Employee Benefits die betrekking hebben op het afdekken van de financiële gevolgen van risico’s welke een werknemer loopt. De term Assurable Benefits stamt uit de jaren negentig toen verzekeraars onder die naam een breed scala van verzekeringsproducten op de markt brachten om de gaten te dichten van gewijzigde sociale zekerheidswetten (Ziektewet, WAO en Anw). De afgelopen tien tot vijftien jaren hebben zich niet alleen gekenmerkt door een hausse in nieuwe verzekeringsproducten, ook allerhande nieuwe regelingen als sabbatical leave (sabbatsverlof), pc-privé en telewerken deden hun intrede.

Het verschijnsel Employee Benefits is niet nieuw. Vanaf het prille begin zijn arbeidsvoorwaarden aan werknemers aangeboden. Nieuw is wel de vlucht die het aanbieden van brede pakketten Employee Benefits heeft genomen als onderdeel van een eigentijds personeelsbeleid, dat inspeelt op flexibiliteit en individualiteit van werknemers en veranderde wetgeving.

In vervolg op het bovenstaande is het vanzelfsprekend het begrip Employee Benefits zo ruim mogelijk te benaderen. In deze rubriek staat het begrip Employee Benefits dan ook voor ‘het bieden van materiële en immateriële arbeidsvoorwaarden aan de werknemer in ruil voor zijn arbeid.’

Aanbieders EB-producten

Duidelijk is dat Employee Benefits meer zijn dan de traditionele verzekeringen aangeboden door de aanbieders van EB-producten, te weten banken, verzekeraars, pensioenfondsen en bedrijfsverenigingen. Thans maken de verzekeringen meer en meer deel uit van totaalpakketten van arbeidsvoorwaarden, waarin ook de fiets van de zaak en het fitnesscentrum zijn opgenomen.

Employee Benefits support systeem

Ook wel Employee Benefits Portal genoemd. Dit is een geautomatiseerd systeem waarmee de werkgever en ook de werknemer alles wat te maken heeft met Employee Benefits kan beheren en administreren. Het systeem geeft inzicht van de arbeidsvoorwaarden - in geld en in natura (denk aan verlof) - van een bepaalde werknemer of van een groep werknemers.


Personal Benefits Statement

De Personal Benefits Statement (PBS) is een persoonlijk rapport waarin de (arbeidsvoorwaardelijke) rechten, regelingen en verzekeringen van de betreffende werknemer worden weergegeven. Meer hierover treft u aan in de subrubriek Personal Benefits Statement.

Opmerkelijke arbeidsvoorwaarden

Secundaire arbeidsvoorwaarden worden volgens het Duitse bedrijf Joblift steeds belangrijker voor het aantrekken van talentvol personeel. Onderzocht werd met welke arbeidsvoorwaarden bedrijven sollicitanten het afgelopen jaar over de streep probeerden te trekken. Uit de resultaten blijkt onder meer dat onconventionele arbeidsvoorwaarden zoals ongelimiteerde vakantiedagen en het overnemen van een studieschuld snel in populariteit toenemen en dat arbeidsvoorwaarden die de productiviteit van werknemers verhogen opvallend weinig worden aangeboden.

Aansluitend vraagt de redactie HR-kiosk aandacht voor een artikel van HR-Praktijk (8 mei 2017) over een tiental organisaties die volgens Glassdoor vaak creatieve lokmiddelen in de strijd werpen om kandidaten te werven en werknemers vast te houden.

Voorbeelden: met vrienden of familie door de grachten varen inclusief een bootbuffet, Nederlandse lessen, maandelijks bezoek aan de kapper, onbeperkte vakantiedagen, gratis massages en een magische speelkamer.