Total Company Care    Flexibele arbeidsvoorwaarden 


Zelfstandigheid

Datum laatste wijziging: 26 april 2017  |  Trefwoorden: Zelfstandigheid, Autonomie, Zelfbeschikking

Inhoud

  1. Begrip
  2. Werknemers ervaren minder zelfstandigheid

Begrip

De term zelfstandigheid komt onder meer tot uiting in vrijheid van keuze. Andere termen zijn zelfbeschikking, autonomie, onafhankelijkheid of zelf beslissingen nemen.

Werknemers ervaren minder zelfstandigheid

Het aandeel werknemers dat aangeeft het eigen werk zelf te kunnen regelen, is de afgelopen jaren gedaald. Vooral werknemers die nog maar kort in dienst zijn ervaren minder zelfstandigheid. Deze daling heeft onder andere te maken met het toegenomen aandeel nieuwe werknemers met een flexibele arbeidsrelatie. Dit blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2013, uitgevoerd door TNO en het CBS.Tussen 2008 en 2013 daalde het aandeel werknemers met zelfstandigheid in het werk van 61 naar 56 procent. Hierbij gaat het om de vrijheid die werknemers ervaren om zelf te beslissen hoe en wanneer zij hun werkzaamheden uitvoeren. Waar bijvoorbeeld in 2008 nog 65 procent van de werknemers aangaf regelmatig zelf te kunnen beslissen over de uitvoering van het werk, was dat vorig jaar 60 procent. In dezelfde periode nam ook het aandeel werknemers dat zelf de volgorde en het tempo van de werkzaamheden kan bepalen af. (Bron: CBS, 8 mei 2014)

Gerelateerd nieuws en/of opinies: Total Company Care    Flexibele arbeidsvoorwaarden