Employee Benefits    Arbeidsvoorwaarden (primair, secundair, tertiair) 


1-loketgedachte

Datum laatste wijziging: 1 augustus 2018  |  Trefwoorden: 1-loketgedachte, Overheid, Dienstverlening

Inhoud

  1. Overheid
  2. EB-adviseur
  3. Nederlandse Federatie voor Eb-Adviseurs
  4. Gemeenten temperen ambities één-loket-gedachte
  5. Steden en Rijk sluiten City Deal

Overheid

Het ontstaan van de één-loketgedachte vindt zijn oorsprong in de problemen die zich destijds afspeelden in dienstverlening van de overheid. Het organiseren van de dienstverlening vanuit het centraal stellen van de eigen organisatie en niet vanuit de vragen en behoeften van de burger, de te krappe openingstijden en de lange doorlooptijden van de dienstverlening. Daarbij kwam dat de overheid volgens velen ondoorzichtig, niet flexibel en inefficiënt was. En tenslotte werd de burger niet of te weinig betrokken bij de beleidsvorming.
EB-adviseur

De EB-adviseur speelt in op de 1-loketgedachte, de werkgever doet met één persoon zaken over vele zo niet alle onderwerpen op het gebied van verzekeringen en dienstverlening van de employee benefits. Om deze rol te kunnen spelen, zal de EB-adviseur veel kennis en kunde* in huis moeten hebben.

* kunnen luisteren, hoofdzaken van bijzaken onderscheiden, de adviesrol verstaan et cetera.

Nederlandse Federatie voor Eb-Adviseurs

Nederland kent een federatie voor eb-adviseurs, de NEFEB.

Een belangrijke taak is weggelegd voor de NEFEB Academy die onder meer de volgende opleidingen biedt:
  • Register risicomanager Employee Benefits (RmEB)
  • Register risicomanager Duurzame inzetbaarheid (Risicomanager Duurzame inzetbaarheid)

Gemeenten temperen ambities één-loket-gedachte

Het einddoel om tot één loket voor de gehele overheid te komen lijkt door bijna alle gemeenten te zijn losgelaten. Dat betekent echter niet dat nu ook de stap van het worden van een dienende gemeente niet meer hoeft te worden gezet.

Gemeenten hebben ook in 2012 vooruitgang geboekt bij de realisatie van het 10-jarenplan ‘gemeente heeft antwoord©’ waarvoor de commissie Jorritsma in 2005 het startschot heeft gegeven. In dit plan worden de vijf fasen benoemd die een gemeente moet doorlopen om te komen tot één loket voor de gehele overheid. Waar in 2011 nog slechts 30 procent van de gemeenten fase drie en hoger had bereikt, blijkt nu dat dit percentage inmiddels is gestegen tot 40 procent. Illustratief voor de progressie is ook het feit dat het percentage van gemeenten dat nog in fase 0 zit in een jaar tijd is gedaald van 29 procent naar 4 procent.

De kanttekening die bij deze ontwikkelingen kan worden geplaatst, is dat - net als vorig jaar - er nog geen gemeenten zijn die fase 5 hebben bereikt. Sterker, bijna alle gemeenten hebben dit ambitie niveau inmiddels losgelaten, fase 3 tot 4 is genoeg. Dit komt omdat veel gemeenten een eigen variant ‘gemeente heeft antwoord@' hebben ontwikkeld. (Bron: Gemeente Nu, 9 nov. 2012)

Steden en Rijk sluiten City Deal

Wie voor ondersteuning bij de gemeente aan klopt, is het best af met één contactpersoon en met hulpverleners en ondersteunende instanties die goed samenwerken. De vraag moet centraal staan, niet de regeling of het type zorg. Vijf grote gemeenten en drie ministeries tekenden een City Deal om zo’n integrale aanpak te bevorderen. (Bron: Min. SZW, 11 mrt. 2016)

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Employee Benefits    Arbeidsvoorwaarden (primair, secundair, tertiair)