Wetten en wetsvoorstellen    Belastingtarieven 


Belastingplicht overheidsbedrijven

Datum laatste wijziging: 28 april 2017  |  Trefwoorden: Belastingplicht, Overheid, Belastingdienst, Gemeente, Provincie, Loon- en inkomstenbelasting

Inhoud

  1. Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht
  2. VNO-NCW: ‘Goed dat overheidsbedrijf ook winstbelasting moet betalen’

Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht

Vanaf 2016 kunnen gemeenten, provincies, waterschappen en andere publiekrechtelijke lichamen onder de vennootschapsbelasting gaan vallen wanneer per 1 januari 2016 de belastingplicht voor overheidsbedrijven wordt ingevoerd. Dit staat in de Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen die in mei 2015 door de Eerste Kamer is aangenomen.

VNO-NCW: ‘Goed dat overheidsbedrijf ook winstbelasting moet betalen’

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat de Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat overheidsbedrijven verplicht om net als ‘normale’ ondernemingen winstbelasting te betalen. Daarmee wordt het speelveld weer wat gelijker. Overheden houden zich in toenemende mate bezig met commerciële activiteiten, en daar hoort dus ook het betalen van winstbelasting bij, aldus de ondernemingsorganisaties.

Op BTW-gebied ontbreekt nog een gelijk speelveld met overheidsbedrijven. De Europese Commissie heeft de aanpak daarvan als prioriteit aangemerkt. VNO-NCW en MKB-Nederland hopen dat die aanpak ook snel tot concrete resultaten zal leiden. (Bron: Accountancyvanmorgen, 28 mei 2015)

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Wetten en wetsvoorstellen    Belastingtarieven