Belastingdruk

Datum laatste wijziging: 23 mei 2020  |  Trefwoorden: , , , ,

Inhoud

 1. Begrip
 2. Progressief
 3. Tax Liberation Day
 4. Cijfers belastingdruk
 5. Hoge belastingdruk in Nederland moet dalen
 6. Europees referentiepunt voor belasting op arbeid
 7. Belastingvoet in Europa
 8. Belasting- en premiedruk neemt toe
 9. Belasting op inkomsten uit werk verlagen en ontslagrecht op de schop
 10. Nederlandse belastingdruk blijft problematisch
 11. Nooit was belastingdruk zo hoog
 12. Effectieve belastingdruk in Nederland relatief laag
 13. Belastingdruk ondernemingen vrijwel onveranderd
 14. Bouwstenen voor toekomstig belastingstelsel gepresenteerd

Begrip

Belastingdruk is de mate waarin de belastingheffingen drukken op het besteedbaar inkomen. Belastingdruk is een onderdeel van lastendruk, waar bijvoorbeeld ook premiedruk en huurdruk toe worden gerekend. (Bron: Wikipedia).

Progressief

Het tarief (belastingschijven 1 t/m 4) in box 1 is progressief. Dat wil zeggen dat de belastingdruk wordt in verhouding groter naarmate het inkomen stijgt.

Tax Liberation Day

Een originele wijze om de belastingdruk tussen verschillende landen te meten is Tax Liberation Day, de kalenderdag waarop een werknemer in theorie stopt met werken om belastingen aan de staat te betalen en zijn/haar inkomen mag houden.

Cijfers 2016: Franse en Belgische belastingbetalers moeten veel langer doorwerken, tot respectievelijk 29 en 27 juli. Voor de gemiddelde Nederlandse werknemer geldt dat het geld dat een Nederlander na 20 juni verdient zelf mag houden. (Bron: Institut économique Molinari)

Cijfers 2017: We hebben in 2017 tot 20 juni – net zoals in 2016 – allemaal voor de fiscus gewerkt. Op die dag konden Nederlanders hun Tax Liberation Day vieren. Duurste landen in Europa zijn België, Frankrijk, Oostenrijk en Duitsland, de goedkoopste Cyprus, Malta, Ierland en United Kingdom. (Bron: Accountancyvanmorgen, 4 aug. 2017)

Cijfers belastingdruk

Nederlandse werknemers zijn de afgelopen jaren minder belasting gaan betalen. Het aandeel van het inkomen dat aan de fiscus afgedragen moet worden daalde voor een alleenstaande werknemer zonder kinderen van 40 procent in 2000 naar 36,2 procent in 2015. Nederland is hiermee een middenmoter tussen de rijke landen. België heeft de hoogste belastingdruk. De laagste belastingdruk vindt je in Chili. Dat blijkt uit onderzoek van de OECD.

 

Hoge belastingdruk in Nederland moet dalen

De Nederlandse economie is dit jaar blijven steken op plaats 14 van de mondiale concurrentie-index, opgesteld door de Zwitserse managementschool IMD. De Nederlandse belastingdruk moet dalen volgens VNO-NCW en MKB-Nederland, omdat het huidige hoge niveau ten koste gaat van onze concurrentiepositie. Net als de plaats op de ranglijst is die kritiek ongewijzigd. (Bron: Overfinancieelmanagement.nl, 27 mei 2014)

Europees referentiepunt voor belasting op arbeid

Er komt een objectief referentiepunt (benchmark) voor de belastingdruk op arbeidsinkomen. Dit blijkt uit het verslag van de Eurogroep en Ecofin van 13 en 14 juli 2015.

De Eurogroep heeft gesproken over de mogelijkheden om via hervormingen van nationale fiscale stelsels de hoge belastingdruk op arbeidsinkomsten te verlagen. Middels een benchmark kan de Eurogroep kijken in welke landen de belastingdruk verbeterd kan worden. Meer informatie: Verslag van de Eurogroep en Ecofin van 13 en 14 juli in Brussel. (Bron: CMWeb, 24 jul. 2015)

Belastingvoet in Europa

Frankrijk is de nieuwe nummer 1 in het belasten van werknemers met een gemiddelde belastingvoet van 57,53%. Deze twijfelachtige eer hebben zij te danken aan een belastingverlaging van onze zuiderburen, na 5 jaar aan de top te hebben gestaan naar de tweede plek zakken met 56,9%. Nederland staat met 46,69% op een elfde plek, zo blijkt uit jaarlijks onderzoek van het Brusselse Molinari Instituut.

De gemiddelde belastingvoet in Europa is het afgelopen jaar licht geslonken van 45,19 naar 44.96%. In Cyprus is het belastingklimaat het mildst; de reële belastingvoet bedraagt slechts 23,85%. (Bron: Taxence, 12 aug. 2016)

Belasting- en premiedruk neemt toe

De belasting- en premiedruk neemt de laatste jaren toe en kwam in 2015 uit op 37,8 procent van het bbp. Hoewel de lastendruk niet eerder deze eeuw zo hoog was, ligt deze nog altijd onder het niveau van midden jaren negentig. Ook ligt de belasting- en premiedruk onder het gemiddelde van de Europese Unie.

Onder impuls van de aantrekkende economie stegen de totale belasting- en premieopbrengsten van de overheid in 2015 naar 255,8 miljard euro. De belasting- en premiedruk wordt bepaald door dit bedrag te delen door het bbp (de omvang van de economie). (Bron: CBS, 22 nov. 2016)

Belasting op inkomsten uit werk verlagen en ontslagrecht op de schop

Deze aanbevelingen publiceert de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in het rapport Gowing for growth. In dit rapport zet de denktank uiteen hoe in Nederland, maar ook in andere ontwikkelde economieën economische vooruitgang kan worden geboekt.

En de OESO wil dat we nog meer veranderen:
 • Meer geld voor onderzoek en ontwikkeling.
 • Minder regels voor de huurmarkt.
 • Snellere afbouw hypotheekrenteaftrek.
 • Lagere ontslagvergoeding.
(Bron: OESO en SalarisNet, 20 mrt. 2017)

Nederlandse belastingdruk blijft problematisch

Nederland is in twee jaar tijd opgeklommen van de 15e naar de 5e plek op de ranglijst van meest concurrerende economieën. De score van het Nederlandse belastingstelsel is echter bedroevend met een 54e plaats.

Nederland scoort slecht op het gebied van belastingen. Dat blijkt uit de IMD Competitiveness Index 2017. Van de in totaal 63 onderzochte economieën is ons land te vinden op de 54e plaats voor de totale belastingdruk en de 57e plaats voor de sociale premies voor werkgevers.

Ondernemersorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW luiden de noodklok. ‘Dit moet Nederland wakker schudden.’ De top-5 positie is volgens de organisaties onder meer te danken aan het succes van het topsectorenbeleid1. (Bron: CM, 1 jun. 2017)

1 Topsectoren zijn gebieden waar het Nederlandse bedrijfsleven en onderzoekscentra wereldwijd in uitblinken. Het bedrijfsleven, universiteiten, onderzoekscentra en de overheid werken samen aan kennis en innovatie om deze positie nog sterker te maken. Binnen iedere Topsector hebben de partijen zich gebundeld in Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI). De TKI’s hebben onderzoeksagenda’s en doelstellingen opgesteld voor de komende jaren. 

Nooit was belastingdruk zo hoog

De gemiddelde belastingdruk in de OESO is in 2016 uitgekomen op 34,4% van het Bruto Binnenlands Product. Nog nooit was de belastingdruk zo hoog, volgens de OESO. Er is sprake van voortdurende geleidelijke stijgingen, vanaf het niveau van 25% in 1965. De OESO geeft geen waardeoordeel over de (on)wenselijkheid van groeiende belastingdruk. Ook worden er geen aanbevelingen gedaan. De organisatie publiceert deze overzichten om te kunnen vergelijken.

Nederland heeft altijd een relatief hoge belastingdruk gekend. Die steeg van 30,9% van het BBP in 1965 tot 38,8% vorig jaar. Na de crisis is dit gemiddeld voor Nederland opgelopen met 2,8 procentpunt, vanaf 36,0% in 2012. (Bron: Fiscaalvanmorgen, 23 nov. 2017)

Effectieve belastingdruk in Nederland relatief laag

Het officiële belastingtarief mag 25 % zijn, maar multinationals in Nederland betalen gemiddeld slechts 10,4 % belasting over hun winst. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van De Groenen in het Europees Parlement. Het onderzoek keek naar de effectieve belastingdruk voor bedrijven in Europa. In weinig Europese landen is die zo laag als in Nederland.  (Bron en meer: Fiscaalvanmorgen, 23 jan. 2019)

Belastingdruk ondernemingen vrijwel onveranderd

De totale belastingdruk van Nederlandse ondernemingen is in 2017 met 40,8 procent vrijwel gelijk gebleven ten opzichte van een jaar eerder (40,7 procent). Het aantal belastingen dat ondernemers moeten betalen is gelijk gebleven (negen in totaal) en ondernemers zijn net als in 2016 gemiddeld 119 uur bezig om de aangiftes op te stellen, in te dienen en te betalen.
Dat blijkt uit het dertiende Paying Taxes-onderzoek van PwC en de Wereldbank, dat het gemak van het betalen van belastingen in 190 economieën meet en beoordeelt. Nederland komt daarmee op een 21e plaats in de ranking.

Er blijkt volgens het rapport ook een duidelijk verband tussen de technologische vooruitstrevendheid van een land en de eenvoud van de compliance verplichtingen. Hoe technologisch vooruitstrevender een land is, des te eenvoudiger kunnen belastingplichtigen aan hun fiscale verplichtingen voldoen. PwC noemt als voorbeeld de Nederlandse vooringevulde aangifte inkomstenbelasting die het voor belastingplichtigen veel eenvoudiger maakt hun aangifte op tijd en zonder vergissingen in te dienen. (Bron: 22 nov. 2018)

Bouwstenen voor toekomstig belastingstelsel gepresenteerd

Hoe kunnen we ons belastingstelstel beter en toekomstbestendig maken? Het ministerie van Financiën heeft hier samen met andere departementen onderzoek naar gedaan en bouwstenen voor opgesteld, die op 18 mei 2020 naar de Tweede Kamer zijn gestuurd. Het gaat om een ambtelijk rapport waarbij de inzichten gebruikt kunnen worden bij de volgende kabinetsformatie.

Het gaat om elf onderzoeken aan de hand van zeven knelpunten in het huidige belastingsysteem. Dit leidt tot 169 bouwstenen waaruit politieke partijen kunnen kiezen. De zeven knelpunten zijn:
 1. Steeds hogere lastendruk op arbeid voor werkenden
 2. Het stelsel raakt uitgewerkt
 3. De opkomst van flex- en platformeconomie vraagt om aanpassing van wet en uitvoering
 4. Ongelijke belasting van vermogen leidt tot arbitrage en uitstel
 5. Het belasten van winst wordt (nationaal) steeds lastiger
 6. Schade aan klimaat en gezondheid wordt onvoldoende beprijsd
 7. Effectiviteit van nationale belastingheffing neemt af
Het deze week door staatssecretaris Vijlbrief aan de Kamer gepresenteerde rapport ‘Bouwstenen voor een beter belastingstelsel’ mist creatieve voorstellen die onze economie kunnen versterken, die investeringen aanjagen en die werkgelegenheid stimuleren. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in een eerste reactie. ‘De focus van de voorstellen ligt vooral op de schatkist’, stellen de ondernemingsorganisaties. ‘En dat terwijl de middellange termijn toch vooral in het teken zal moeten staan van herstel en wederopbouw.‘