Nieuwsbrief Loonheffingen 2019

Datum laatste wijziging: 13 april 2019  |  Trefwoorden: , ,

Inhoud

 1. Nieuwsbrief 1 / 30 juli 2018
 2. Nieuwsbrief 2 / 5 december 2018
 3. Nieuwsbrief 3 / 21 december 2019
 4. Nieuwsbrief 4 / 20 februari 2019
 5. Nieuwsbrief 4 (verbeterde versie) / 11 april 2019

Nieuwsbrief 1 / 30 juli 2018

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de nieuwe regels voor het inhouden en betalen van de loonheffingen vanaf 1 januari 2019. Hierin in wordt verwijzen naar het Handboek Loonheffingen 2018.

De veranderingen vanaf 2019 zijn de volgende:

Belastingdeel heffingskortingen alleen nog voor inwoners van Nederland

Vanaf 1 januari 2019 hebben alleen inwoners van Nederland recht op het belastingdeel van de loonheffingskorting. Niet-inwoners hebben daar geen recht meer op. Zij hebben alleen nog recht op het premiedeel, als ze in Nederland verzekerd zijn voor de volksverzekeringen.

Voor het belastingdeel van de heffingskortingen, de arbeidskorting, geldt een uitzondering: werknemers die inwoner zijn van een andere lidstaat van de EU, van een EER-land (IJsland, Noorwegen en Liechtenstein), Zwitserland of de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba), hebben wel recht op het belastingdeel van de arbeidskorting.

Drie loonbelastingtabellen

Met ingang van 1 januari 2019 komen er meer loonbelastingtabellen. Dat is het gevolg van het onderscheid tussen inwoners en niet-inwoners van Nederland voor de heffingskortingen.
In de loonbelastingtabellen wordt vanaf 2019 onderscheid gemaakt tussen 3 groepen werknemers:
 1. werknemers die inwoner zijn van Nederland;
 2. werknemers die inwoner zijn van een andere lidstaat van de EU, van een EER-land (IJsland, Noorwegen en Liechtenstein), Zwitserland of de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba);
 3. werknemers die inwoner zijn van een derde land, dat wil zeggen van een land dat niet valt onder 1 of 2.

Aangifte loonheffingen

De belangrijkste verandering in de aangifte loonheffingen is het vervallen van code 6 van de codes reden geen bijtelling auto (0% bijtelling). Deze code vervalt omdat er met ingang van 1 januari 2019 geen auto’s meer zijn met 0% bijtelling. Want per die datum eindigt het overgangsrecht voor de volgende auto’s:
 • auto’s zonder CO2-uitstoot met een datum 1e tenaamstelling in 2013;
 • auto’s met een CO2-uitstoot van meer dan 0, maar niet meer dan 50 gram per kilometer en met een datum 1e tenaamstelling in 2013. Voor deze auto’s kan tot en met 31 december 2018 nog een bijtelling van 0% gelden.
Belangrijke aandachtspunten in de aangifte loonheffingen zijn:
 • levensloopverlof bij een werknemer van 61 jaar of ouder
 • anoniementarief bij ontbreken buitenlands adres
 • verloonde uren bij stukloon

AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd gaat vanaf 1 januari 2019 omhoog naar 66 jaar en 4 maanden.

Bijtelling auto’s zonder CO2-uitstoot

Voor auto’s zonder CO2 uitstoot met een datum 1e toelating op of na 1 januari 2019 geldt vanaf 1 januari 2019 een verlaagde bijtelling van 4% voor zover de grondslag voor de bijtelling € 50.000 of lager is. Voor het deel van de grondslag boven € 50.000 geldt de algemene bijtelling van 22%.

Voorbeeld
Uw werknemer krijgt van u een leaseauto zonder CO2-uitstoot. De datum 1e toelating is 1 februari 2019. De grondslag voor de bijtelling is € 80.000. Het loontijdvak van de werknemer is een maand. Hij betaalt u elke maand een eigen bijdrage van € 200.
De bijtelling per maand is dan: ((€ 50.000 x 4%) : 12) + ((30.000 x 22%) : 12) - € 200 = € 516,67.

Voor auto’s zonder CO2-uitstoot met een datum 1e toelating vóór 1 januari 2017 waarbij de termijn van 60 maanden voorbij is, geldt vanaf 1 januari 2019 een verlaagde bijtelling van 7% voor zover de grondslag voor de bijtelling € 50.000 of lager is. Voor het deel van de grondslag boven € 50.000 geldt de algemene bijtelling van 25%. Het gaat dan dus om alle auto’s met een datum 1e tenaamstelling in 2013 of eerder. En om auto’s met een datum 1e tenaamstelling in 2014: voor deze auto’s verloopt de termijn van 60 maanden in de loop van 2019.

Voorbeeld
Uw werknemer krijgt van u een leaseauto zonder CO2-uitstoot. De datum 1e toelating is 1 februari 2016. De datum 1e tenaamstelling is 1 mei 2014. De grondslag voor de bijtelling is € 60.000. Het loontijdvak van de werknemer is een maand. Hij betaalt u elke maand een eigen bijdrage van € 50.
De bijtelling per maand over januari tot en met april 2019 is dan: ((€ 60.000 x 4%) : 12) - € 50 = € 150.
De bijtelling per maand over mei tot en met december 2019 is: ((€ 50.000 x 7%) : 12) + ((10.000 x 25%) : 12) - € 50 = € 450.

Afkoopkorting pensioen in eigen beheer

Sinds 1 juli 2017 kunt u geen pensioen in eigen beheer meer opbouwen. 2019 is het laatste jaar waarin u er nog voor kunt kiezen het pensioen in eigen beheer af te kopen. U krijgt dan een afkoopkorting van 19,5%.

NB: Een verbeterde 1e uitgave is in augustus 2018 gepubliceerd: in de nieuwsbrief klopten in het laatste voorbeeld van punt 5 de datums niet, de datum 1e toelating kan niet na de datum 1e tenaamstelling liggen en de termijn van 60 maanden is exclusief de maand waarin de 1e tenaamstelling valt, niet inclusief die maand. Lees deze verbeterde uitgave.

Nieuwsbrief 2 / 5 december 2018

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

 1. Belastingdeel heffingskortingen alleen nog voor inwoners van Nederland
 2. Meer loonbelastingtabellen 
 3. Aangifte loonheffingen: veranderingen en aandachtspunten
 4. AOW-leeftijd omhoog naar 66 jaar en 4 maanden
 5. Auto’s zonder CO2-uitstoot: bijtelling verandert
 6. Afkoopkorting pensioen in eigen beheer in 2019
 7. Loonkostenvoordelen: wijziging voorwaarde recht op uitkering of arbeidsondersteuning
 8. Bedragen vrijwilligersregeling omhoog
 9. Ouderenkorting gaat omhoog
De volgende onderwerpen zijn toegevoegd:
 • Loonkostenvoordelen: wijziging voorwaarde recht op uitkering of arbeidsondersteuning
 • Bedragen vrijwilligersregeling omhoog
 • Ouderenkorting omhoog
En verder zijn een aantal onderwerpen aangepast:
 • Bij onderwerp 1 (Belastingdeel heffingskortingen alleen nog voor inwoners van Nederland) hebben we onder het kopje 'Hoe bepaalt u van welk land een werknemer inwoner is?' de informatie over waar je een woonplaatsverklaring aanvraagt, veranderd.
 • Bij onderwerp 3 (Aangifte loonheffingen: veranderingen en aandachtspunten) hebben we de informatie onder het kopje 'Verloonde uren bij stukloon' uitgebreid en verduidelijkt.
 • Bij onderwerp 5 (Auto’s zonder CO2-uitstoot: bijtelling verandert) hebben we onderscheid gemaakt tussen elektrische auto's en auto's die rijden op waterstof.

Nieuwsbrief 3 / 21 december 2018

Aanvullingen en wijzigingen 3e uitgave

We hebben de tarieven, bedragen en percentages voor 2019 toegevoegd.

Enkele onderwerpen zijn aangepast of aangevuld:
 • Onderwerp 1 (Belastingdeel heffingskortingen alleen nog voor inwoners van Nederland): in de 3e alinea verwijzen we voor landen van de landenkring naar onderwerp 2 van de nieuwsbrief.
 • Onderwerp 1 (Belastingdeel heffingskortingen alleen nog voor inwoners van Nederland): onder 'Inwoner van Nederland of niet' hebben we de 3e alinea aangevuld.
 • Onderwerp 2 (Meer loonbelastingtabellen): we hebben een overzicht van de landen van de landenkring toegevoegd.
 • Onderwerp 2 (Meer loonbelastingtabellen): we hebben 'belastingverdragen' aangepast in 'verdragen'.
 • Onderwerp 3 (Aangifte loonheffingen: veranderingen en aandachtspunten): bij de belangrijkste veranderingen hebben we de aanvulling van de code soort inkomstenverhouding 56 toegevoegd. We hebben de veranderingen en aandachtspunten ook genummerd.
 • Onderwerp 3 (Aangifte loonheffingen: veranderingen en aandachtspunten): bij de aandachtspunten hebben we de informatie over het anoniementarief uitgebreid. De informatie over het ontbreken van een adres is niet langer beperkt tot het ontbreken van een buitenlands adres. En we hebben informatie toegevoegd over het corrigeren van het anoniementarief.
 • Onderwerp 5 (Auto's zonder CO2-uitstoot: bijtelling verandert): in de laatste 2 zinnen van de alinea na het 1e voorbeeld, waarin staat om welke auto's hebt gaat, hebben we 'auto's' veranderd in 'volledig elektrische auto's'.
 • Onderwerp 7 (Loonkostenvoordelen: wijziging voorwaarde recht op uitkering of arbeidsondersteuning): we hebben een voorbeeld toegevoegd.
 • Onderwerp 9 (Aanpassing ouderenkorting): we hebben de titel aangepast.
(Bron: Belastingdienst, 21 dec. 2018)

Nieuwsbrief 4 / 20 februari 2019

In de 4e uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2019 van de belastingdienst zijn een aantal onderwerpen aangepast en hebben zij 4 nieuwe onderwerpen toegevoegd. De ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2019‘ plaatst u informatie over de nieuwe regels die sinds 1 januari 2019 voor het inhouden en betalen van loonheffingen gelden.

In de nieuwsbrief staat dit keer meer over:
 • Bedragen gemiddeld uurloon lage-inkomensvoordeel 2019;
 • tarief 2e schijf speur- en ontwikkelingswerk omhoog;
 • maximale looptijd 30%-regeling van 8 naar 5 jaar;
 • belastingvrije studietoelage voor kinderen van werknemers;
 • de tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2019 zijn verplaatst van punt 10 naar punt 14.
(Bron Belastingdienst, 20 feb. 2019)

Nieuwsbrief 4 (verbeterde versie) / 11 april 2019 

De uitleg over het vergoeden van studiekosten van kinderen van werknemers bij punt 13 in de 4e uitgave van de 'Nieuwsbrief Loonheffingen 2019' riep vragen op. De Belastingdienst heeft dit aangepast.

In de verbeterde uitgave geeft de belastingdienst aan wat een werkgever moet doen wanneer hij in Nederland wonende kinderen van werknemers zelfstandig een studietoelage toekent. Over dit onderwerp is op 14 maart 2019 een nieuwsbericht gepubliceerd.

(Bron: Belastingdienst, 11 april 2019)