Nieuwsbrief Loonheffingen 2017

Datum laatste wijziging: 30 april 2017  |  Trefwoorden: , ,

1e Nieuwsbrief Loonheffingen 2017

U kunt de 1e uitgave van de 'Nieuwsbrief Loonheffingen 2017' downloaden. In de nieuwsbrief vindt u informatie over de nieuwe regels per 1 januari 2017 voor het inhouden en betalen van de loonheffingen.

De besluitvorming over een aantal nieuwe regels is op dit moment nog niet afgerond. Ook zijn de tarieven en percentages voor 2017 nog niet definitief. De informatie uit de nieuwsbrief kan dus nog wijzigen.

(Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 (pdf - 243kB))
Lees voor: Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 (het pdf-bestand verschijnt in een nieuw venster)

2e Nieuwsbrief Loonheffingen 2017

Op 18-12-2016 is de 2e uitgave van de 'Nieuwsbrief Loonheffingen 2017' verschenen. downloaden. Nieuw in deze uitgave is het onderwerp Tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2017.

(Nieuwsbrief Loonheffingen 2017, 2e uitgave)

3e Nieuwsbrief Loonheffingen 2017

Op 28 december 2016 is de 3e uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 gepubliceerd. In deze uitgave zijn onderwerpen toegevoegd en uitgebreid. Nieuw is onder meer de Rekenhulp Loonbelastingtabellen.

(Nieuwbrief Loonheffingen 2017, 3e uitgave
Rekenhulp Loonbelastingtabellen

Codes voor de aangifte
loonheffingen 2017

4e Nieuwsbrief Loonheffingen 2017

U kunt de 4e uitgave van de 'Nieuwsbrief Loonheffingen 2017' downloaden. In de nieuwsbrief vindt u informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2017 voor het inhouden en betalen van loonheffingen. De meeste toevoegingen en verbeteringen in deze 4e nieuwsbrief zijn ook verwerkt in het Handboek Loonheffingen 2017.

In de 4e uitgave hebben we 2 onderwerpen toegevoegd leeftijd voor de werkbonus verhoogd (punt 16):
 • premiekorting arbeidsgehandicapte: stroomlijnen hoogte premiekorting in dienst nemen van een scholingsbelemmerde (punt 17)
 • De tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2017 zijn daardoor verplaatst van punt 16 naar punt 18.
Verder hebben we een aantal fouten verbeterd en onderwerpen uitgebreid
 • Bij de 3e bullet van punt 2 hebben we informatie toegevoegd over het aanvragen van een 'Verklaring De-minimissteun' voor werknemers die zijn verzekerd voor de werknemersverzekeringen.
 • De tekst bij punt 6 hebben we vervangen door informatie over het uitfaseren van pensioen in eigen beheer.
 • Bij punt 7 hebben we geschrapt dat de inwerkingtreding van de overige wijzigingen in de pensioenwetgeving was uitgesteld.
 • 'Aandachtspunten in aangifte loonheffingen' onder punt 8.6 hebben we verplaatst naar onder punt 8.7.
 • Bij punt 10 is het volgende aangepast:
  • We hebben de 'Let op' over het indexeren van de bedragen geschrapt, omdat nog niet zeker is of de bedragen worden aangepast.
  • Omdat nog niet duidelijk is wie het voorlopig overzicht van het LIV gaat versturen, hebben we 'van UWV' geschrapt.
 • Bij punt 11 hebben we informatie toegevoegd over de bijtelling voor auto's met een datum 1e toelating vóór 1 januari 2017.
 • Bij punt 14 hebben we toegevoegd waar u de rekenhulp Loonbelastingtabellen kunt vinden.
 • Bij tabel 5, tabel 6a en tabel 6b staat nu dat bij naheffingen andere percentages 'kunnen gelden' in plaats van 'gelden'.
 • In tabel 9a hebben we de kop van de 3e kolom aangevuld met werknemers die scholingsbelemmerden zijn.
Tot slot
 • Verwijzingen naar het 'Handboek Loonheffingen 2016' zijn nu verwijzingen naar het 'Handboek Loonheffingen 2017'.
 • We hebben overal de tijden van de werkwoorden aangepast, omdat de 4e uitgave in 2017 verschijnt.
 • We hebben enkele tekstuele verbeteringen aangebracht. Dit zijn geen inhoudelijke wijzigingen.
Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht