Eindheffing    Genietingsmoment 


Fiscale eenheid loonbelasting

Datum laatste wijziging: 23 augustus 2019  |  Trefwoorden: Fiscale eenheid loonbelasting, Belastingdienst, Beschikking, Loon- en inkomstenbelasting

Inhoud

  1. Inleiding
  2. Verzuimboete opleggen aan btw-fiscale eenheid

Inleiding

Voor de loonbelasting is het sinds enige tijd mogelijk om een beschikking Samenhangende Groep Inhoudingsplichtigen aan te vragen bij de Belastingdienst. Dit wordt ook wel de fiscale eenheid loonbelasting genoemd. Ook deze fiscale eenheid loonbelasting kan voor de inhoudingsplichtige werkgever leiden tot een administratieve lastenverlichting. Zie voor meer informatie de site van de Belastingdienst.

Verzuimboete opleggen aan btw-fiscale eenheid

Eiseres (belanghebbende) is sinds 1 juli 2016 een fiscale eenheid voor de btw. De fiscale eenheid heeft voor het eerste kwartaal 2018 op 25 april 2018 btw-aangifte gedaan dat heeft geresulteerd in een te betalen bedrag van € 249.993. De fiscale eenheid heeft het bedrag niet tijdig betaald. Verweerder (inspecteur) heeft daarom aan de fiscale eenheid de naheffingsaanslag opgelegd. Daarbij is ook een verzuimboete opgelegd tot het wettelijke maximum van € 5.278.

In geschil is of aan de fiscale eenheid een boete kan worden opgelegd en zo ja, of de boete moet worden verminderd.

De rechtbank is op basis van de wettelijke bepalingen van oordeel dat de verzuimboete aan de fiscale eenheid kan worden opgelegd. Verder ziet de rechtbank geen aanleiding om de boete te beperken wegens financiële omstandigheden en acht de boete passend en geboden. (Bron: Rechtbank Gelderland, 13 aug. 2019)

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Eindheffing    Genietingsmoment