Eindheffing    Genietingsmoment 


Fiscale eenheid loonbelasting

Datum laatste wijziging: 15 juli 2018  |  Trefwoorden: Fiscale eenheid loonbelasting, Belastingdienst, Beschikking, Loon- en inkomstenbelasting

Voor de loonbelasting is het sinds enige tijd mogelijk om een beschikking Samenhangende Groep Inhoudingsplichtigen aan te vragen bij de Belastingdienst. Dit wordt ook wel de fiscale eenheid loonbelasting genoemd. Ook deze fiscale eenheid loonbelasting kan voor de inhoudingsplichtige werkgever leiden tot een administratieve lastenverlichting. Zie voor meer informatie de site van de Belastingdienst.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies:


 Eindheffing    Genietingsmoment