Beschikking


1. 30%-regeling   20 juli 2010
8 september 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... de uitgezonden als de ingekomen werknemer, voor de ingekomen werknemer geldt dat de werkgever een beschikking moet aanvragen bij de Belastingdienst voor toepassing van de 30%-regeling. Zie ook ...

2. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... Premiewijzer geeft een inschatting van de premie bij UWV. De exacte premie wordt eind 2018 via een beschikking van de Belastingdienst bekendgemaakt aan elke individuele werkgever. Werkgevers ...

3. Administratie WKR   7 februari 2017
10 juli 2018  |  , ,
... Wet op de loonbelasting 1964 (hierna: Wet LB) behorende vergoedingen en verstrekkingen, dan wel terbeschikkingstellingen, voor zover niet vrijgesteld op grond van artikel 11 en volgende Wet LB, ...

4. Algoritme   17 april 2018
2 mei 2021  | 
... Voordelen De beloftes van big data zijn enorm. Dankzij de grote berg gegevens die tegenwoordig ter beschikking staan aan bedrijven, wetenschappers en overheden kunnen we epidemieën veel sneller ...

5. Ander vervoermiddel van de zaak   20 maart 2009
22 maart 2018  |  , , ,
... Als de werkgever een ander vervoermiddel dan een personen- of bestelauto aan uw werknemer ter beschikking stelt zoals een motor, bromfiets of fiets, is de waarde in het economische verkeer ...

6. Arbeidsovereenkomst bepaalde en onbepaalde tijd   22 januari 2011
18 oktober 2022  |  , , , ,
... 2019 is geslaagd. De werknemer heeft dan ook geen enkel nadeel ondervonden. Het hof vernietigt de beschikking en oordeelt dat in de gegeven omstandigheden niet is voldaan aan de zware eis dat ...

7. Arbeidsovereenkomst vanaf AOW-leeftijd   19 oktober 2009
16 juli 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... dat opzegging van het dienstverband - na verkrijging van een ontslagvergunning van het UWV of een beschikking van de kantonrechter - noodzakelijk is. Wettelijke en andere bepalingen de bepalingen ...

8. Arbeidstijden (inleiding)   12 juli 2010
22 juni 2021  |  , , , , , , , , ,
... aan het eind van de carrière. Akzo Nobel gaat er dan wel voor zorgen dat deze dagen ook echt ter beschikking staan van de medewerker en dus ook echt desgewenst kunnen worden opgenomen. Het ...

9. Arbeidsvoorwaarden (primair, secundair, tertiair)   20 maart 2009
16 november 2021  |  , , , , , , ,
... via het werk l Tertiaire arbeidsvoorwaarden Dit zijn bedrijfseigen zaken die de werkgever ter beschikking van de werknemers stelt, maar waarvan de geldswaarde voor de individuele werknemer ...

10. Arboverstrekkingen   1 oktober 2009
25 januari 2022  |  , ,
... zijn gericht vrijgesteld. Hierbij maakt het niet uit of u deze vergoedt, verstrekt of ter beschikking stelt, en of uw werknemer de voorziening op de werkplek gebruikt of niet. In al deze ...

11. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
16 september 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... € 1.500 Second opinion Geen mogelijkheid tot second opinion: € 1.500 Het niet juist ter beschikking stellen van de second opinion: € 750 Zorgplicht werkgever De werkgever laat na, in ...

12. Armoede   12 februari 2012
9 juli 2021  |  , , ,
... Begroting 2015 Voor de bestrijding van armoede en schulden komt € 100 miljoen extra ter beschikking. Ruim miljoen huishoudens komen moeilijk rond In 2015 gaf 15 procent van de ...

13. Artiestenregeling   16 februari 2010
22 maart 2018  |  , , ,
Inhoud Wat is een 'artiest'? Inhoudingsplicht Bruto gage Kostenvergoedingsbeschikking Kleine vergoedingsregeling Administratieve verplichtingen Inhoudingsplichtigenverklaring Verklaring ...

14. Artificial Intelligence   31 januari 2019
28 januari 2021  |  , , , , ,
... ook de politie. “Ooit waren vingerafdrukken in de opsporing baanbrekend. Nu heb je al snel de beschikking over allerlei data, zoals locatiegegevens, beeld en geluid. Al die verbanden – ook ...

15. Auto van de zaak   23 juni 2015
31 augustus 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Wanneer is een auto ter beschikking gesteld? Per 2019 22% bijtelling bij privégebruik auto van de zaak Dieselgate Mannending Ter beschikking stellen auto zonder controle is vragen om ...

16. Bedrijfsvakschool   18 augustus 2012
16 februari 2019  |  , , ,
... bedrijven die jongeren opleiden en daarvoor docenten, lokalen en materiaal uit eigen middelen ter beschikking stellen. Anno 2015 moeten de bedrijfsscholen nog een samenwerkingsverband dienen te ...

17. Bedrijven en organisaties   2 maart 2019
13 februari 2021  |  , ,
... zichzelf. KLM heeft ruim 13.000 medewerkers als grondpersoneel in dienst. Deze hebben allemaal de beschikking over Tiptrack. Tiptrack is een interactieve online tool voor werkenden en werkgevers ...

18. Begrip en diverse onderwerpen   28 maart 2018
28 februari 2023  |  ,
... biedt die gelijkwaardig is aan de Europese normen. De ongeldigverklaring van de Safe Harbor-beschikking trad per direct in werking. Dit betekent alle doorgiftes van persoonsgegevens op ...

19. Begroting 2015   28 augustus 2014
15 december 2019  |  , ,
... weg te nemen. Armoede Voor de bestrijding van armoede en schulden komt € 100 miljoen extra ter beschikking. Auto van de zaak In het najaar 2014 komt het kabinet met een Autobrief 2.0. Daarin ...

20. Belasting   6 april 2018
5 december 2020  |  ,
... Hoe moet u nu de bijtelling van de auto bepalen? Er zijn drie situaties: Is de auto ter beschikking gesteld voor 1 juli 2012 dan geldt er geen 60-maandentermijn. Zolang de auto niet ...

21. Belasting Toegevoegde Waarde (BTW)   4 februari 2017
18 juni 2023  |  , , , , ,
... ‘sportdiensten’ aan anderen dan leden. Het gevolg van deze wetswijziging zal zijn dat de terbeschikkingstelling van een sportaccommodatie mogelijk niet meer belast is tegen het verlaagde ...

22. Belasting Toegevoegde Waarde (Lease-auto)   5 maart 2012
26 februari 2021  |  , , , , ,
... Leidraad in de uitspraken houdt in dat de BTW-heffing wegens privégebruik van een ter beschikking gestelde auto in beginsel moet berusten op de werkelijke verhouding tussen zakelijk ...

23. Belastingplan 2013 (september 2012)   22 september 2011
, ,
... geldt ongeacht de wijze waarop wordt gereisd; • woon­-werkkilometers worden ook voor ter beschikking gestelde auto’s als privé aangemerkt. Woon­-werkverkeer telt dus mee ...

24. Belastingplan 2016   30 augustus 2015
12 februari 2018  |  , ,
... van het armoedebeleid. Asielzoekers Voor de toegenomen asielstroom komt 649 miljoen extra ter beschikking. Hiervan gaat 110 miljoen extra naar opvang van vluchtelingen in de eigen regio. ...

25. Belastingplan 2019   20 september 2018
15 december 2019  |  , ,
... inkomens betalen dus meer voor het fietsgebruik. De bijtelling gaat gelden als de werknemer de ter beschikking gestelde fiets voor zijn woon-werkverkeer kan gebruiken. Het doet er niet toe of dat ...


Bekijk items: 1 tot 25 (269 totaal)