Vrijstelling


1. Stamrechtvrijstelling   20 maart 2009
6 januari 2020  |  , , , ,
Inhoud Doel Directe ontslaguitkering belast, uitstel onbelast Voorwaarden stamrechtvrijstelling Stamrechtvrijstelling vervalt bij vervroegde uittreding Aanvullende criteria Strafheffing Geen ...

2. Diensttijdvrijstelling   20 maart 2009
9 augustus 2020  |  , , , , , ,
... jubileum is het toegestaan een extra maandsalaris netto uit te keren, dit wordt de diensttijdvrijstelling, diensttijdenvrijstelling, diensttijduitkering, jubileumuitkering of ...

3. Premiekorting en premievrijstelling oudere werknemers   20 maart 2009
26 oktober 2020  |  , ,
Inhoud Doelgroep 50+ Criteria verkrijgen premiekorting Premievrijstelling oudere werknemer vervalt Per 1 juli geen overgangsregeling meer Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 Misbruik premiekorting ...

4. 30%-regeling   20 juli 2010
8 september 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... sommige deskundigen van mening dat deze bonus ook meetelt voor het bepalen van de hoogte van de vrijstelling. Als een werknemer, voordat hij een dienstbetrekking aanvaarde in Nederland, binnen ...

5. 30%-vergoedingsregeling   20 maart 2009
22 maart 2018  |  , , , ,
Inhoud Werkkostenregeling Fiscale faciliteit Voorwaarden Naslag Werkkostenregeling Gerichte vrijstelling De extraterritoriale kostenvergoeding (30%-regeling) valt in de categorie Gerichte ...

6. Aanpassing aan werkkostenregeling (pensioen)   26 november 2015
14 december 2019  |  ,
... Dit besluit is aangepast aan de werkkostenregeling (WKR) en aan het vervallen van de stamrechtvrijstelling. In verband met dit laatste is het onderdeel Loonstamrechten vervallen. Aanpassing ...

7. Abonnement krant   20 maart 2009
22 maart 2018  |  , , ,
... als het dagblad tot de vakliteratuur van de werknemer hoort. Werkkostenregeling (WKR) Gerichte vrijstelling Voor vergoedingen en verstrekkingen van vakliteratuur geldt een gerichte ...

8. Administratie WKR   7 februari 2017
10 juli 2018  |  , ,
... loonbestanddelen worden aangemerkt als eindheffingsloon. Verder moeten de toegepaste gerichte vrijstellingen en de berekening van de eindheffing uit de administratie blijken. De wijze waarop ...

9. Afdrachtvermindering   6 januari 2016
14 oktober 2020  |  ,
... werknemers. Onder bepaalde voorwaarden hoeft slechts 75% als loon in aanmerking worden genomen. De vrijstelling bedraagt maximaal 25% van € 50.000. SO-afdrachtvermindering 2017 Opzet ...

10. Afdrachtvermindering, premiekorting en subsidies (inleiding)   9 januari 2016
4 juni 2017  |  , ,
... en het bevorderen van onderwijs en onderzoek. 2. Premiekorting: dit betreft een korting op of een vrijstelling op werknemersverzekeringen (die vanaf 2009 geheel door de werkgever worden betaald). ...

11. Apparatuur, gereedschap en instrumenten   20 maart 2009
12 maart 2018  |  , ,
... inclusief omzetbelasting, kan de werkgever in één keer vergoeden. Werkkostenregeling Gerichte vrijstelling Voor apparatuur etc. geldt een gerichte vrijstelling als de apparatuur op de ...

12. Arbeidsongeschiktheidspensioen   20 maart 2009
10 juli 2020  |  ,
... Het gaat om werknemers die pensioenopbouw missen omdat ze zich te laat hebben gemeld voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Het blijkt dat deze werknemers regelmatig achter het net ...

13. Arbeidsvoorwaarden aanpassen agv invoeren WKR   25 augustus 2014
1 mei 2017  |  , , ,
... Deze inventarisatie dient te geschieden in termen van de werkkostenregeling (WKR): welke gerichte vrijstellingen kent de onderneming, welke nihilwaarderingen worden onderscheiden, zijn er ...

14. Arbeidsvoorwaarden bij ontslag   20 maart 2009
14 oktober 2018  |  , , , , , , , ,
... werkgever in voldoende mate had voldaan aan de onderzoekplicht. Per 1 januari 2014 is de stamrechtvrijstelling voor nieuwe gevallen vervallen. Rechtsbijstand In sommige organisaties is het ...

15. Arboverstrekkingen   1 oktober 2009
25 januari 2022  |  , ,
... werknemer de voorziening op de werkplek gebruikt of niet. In al deze situaties geldt een gerichte vrijstelling die niet ten koste gaat van uw vrije ruimte. Het gaat om de volgende voorzieningen: ...

16. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
16 september 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... Aantal ongevallen 2018 met 27 procent verhoogd Goed werk, werkt goed! Kamerbrief tijdelijk vrijstellingsbesluit verplichtingen Arbeidsomstandighedenwet Aan de slag voor gezondheid ...

17. Asielzoekers (arbeidsmarkt)   17 februari 2016
11 juni 2021  |  , , , , ,
... besluit Inburgering 2019 Cijfers asielzoekers 2019 Kortere verblijfsvergunning voor asielzoekers Vrijstelling ''Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt'' Nederlandse bedrijven helpen 3500 ...

18. Banksparen   21 januari 2017
20 november 2020  |  , , ,
Inhoud Lijfrentebanksparen Voorwaarden Belastingdienst Cijfers banksparen 2011 Vrijstelling banksparen Wijzigingen banksparen 2014/2015 Wijzigingen banksparen 2016 Belastingvrij vermogen opbouwen ...

19. Bedrijfsparen   20 maart 2009
12 maart 2018  |  , , ,
... tegoed lieten staan en zich aan de voorwaarden hielden, kunnen/konden gebruik blijven maken van de vrijstelling in box 3 tot 1 januari 2016. Als een werknemer op 1 januari 2016 nog een geblokkeerd ...

20. Begroting 2015   28 augustus 2014
15 december 2019  |  , ,
... Het kabinet vergroot de mogelijkheden voor bij-, na- en omscholing voor volwassenen. Zo kunnen zij vrijstelling krijgen voor delen van opleidingen, als ze kunnen aantonen dat zij de vereiste ...

21. Belasting op autobrandstof - accijns en BTW   20 januari 2012
4 juni 2017  |  , , ,
... Alleen als iemand twee weken of minder in Nederland rijdt, kun je hij daarvoor een formulier vrijstelling vragen. Jurisprudentie wijst uit dat iemand niet gemakkelijk onder de extra kosten ...

22. Belasting Toegevoegde Waarde (BTW)   4 februari 2017
18 juni 2023  |  , , , , ,
... 21% BTW belasten voor selectie koorleden 80 miljoen naheffingen BTW-fraude BTW-tarieven Europa BTW-vrijstelling sportaccommodaties uitgebreid EU-landen gaan voor elkaar BTW innen ...

23. Belastingplan 2013 (september 2012)   22 september 2011
, ,
... waarbij de intentie bestaat tot het behalen van een erkend diploma. Heeft de leerling bepaalde vrijstellingen dan blijft het recht op de afdrachtvermindering onderwijs bestaan. Volgt de ...

24. Belastingplan 2014 (september 2013)   28 augustus 2013
30 augustus 2015  |  , ,
... worden opgelegd. • Oldtimers: alleen voor motorrijtuigen van 40 jaar en ouder blijft de vrijstelling motorrijtuigenbelasting (MRB) bestaan. Voor oldtimers die rijden op benzine, ...

25. Belastingplan 2016   30 augustus 2015
12 februari 2018  |  , ,
... verschillende tarieven, toeslagen, heffingen en vele uitzonderingen die thans nog gelden. Belastingvrijstelling Vanaf 2017 mag iedereen 100.000 euro schenken. Voorwaarden zijn 1. de ontvanger is ...


Bekijk items: 1 tot 25 (302 totaal)