Veranderingen


1. Veranderingen   20 maart 2009
15 september 2020  |  , , , ,
In alfabetische volgorde

2. Veranderingen 2014   4 januari 2014
30 augustus 2015  |  ,
De redactie HR-kiosk maakte een overzicht, in alfabetische volgorde. Meer informatie is te vinden in een van de paragrafen van HR-kiosk, voor het vinden van de juiste paragraaf kunt u gebruik ...

3. Veranderingen 2015   15 december 2014
10 januari 2020  |  , , , ,
De redactie HR-kiosk maakte van de veranderingen 2015 een overzicht, in alfabetische volgorde. Meer informatie is te vinden in een van de subrubrieken van HR-kiosk, die te vinden zijn door gebruik ...

4. Veranderingen 2016   25 juli 2017
11 september 2018  |  ,
Veranderingen 2016 Vanaf 1 januari 2016 veranderen regelingen. Dit kan gevolgen hebben voor de belasting die u moet betalen of terugkrijgt. Welke veranderingen dat zijn, ziet u hieronder. Inkomen ...

5. Veranderingen 2017   16 december 2016
23 december 2016  |  , , ,
Onderstaand wordt in alfabetische volgorde een overzicht gegeven van veranderingen op het gebied van wetswijzigingen over arbeid die u in 2017 te wachten staan. Ook de wetsvoorstellen 2016 worden ...

6. Veranderingen 2017   24 december 2016
9 januari 2020  |  , , , ,
Onderstaand wordt in alfabetische volgorde een overzicht gegeven van veranderingen op het gebied van wetswijzigingen over arbeid die u in 2017 te wachten staan. Ook de wetsvoorstellen 2016 worden ...

7. Veranderingen 2018   25 juli 2017
27 oktober 2018  |  ,
Veranderingen 2018 Eerdere afspraken Uitgelekte afspraken Regeerakkoord Alternatief links akkoord Verzamelwet SZW 2018 Veranderingen 2018 Fors meer startende ondernemers Code oranje - nieuwe ...

8. Veranderingen 2019   24 juni 2018
8 januari 2019  |  , ,
... Belastingschijven Belastingplichtigen geboren vanaf 01.01.1946 en onder de AOW-leeftijd: De veranderingen in de belastingschijven hebben te maken met de geleidelijke invoering van het ...

9. Veranderingen 2020   1 oktober 2018
1 januari 2020  |  ,
... zal dat vanaf 1 januari 2021 het geval zijn. Rijksoverheid De Rijksoverheid heeft een groot aantal veranderingen voor 2020 aangebracht. Verschillende van die veranderingen treft u tevens aan in ...

10. Veranderingen 2021   31 mei 2019
7 januari 2021  |  , , , ,
... Belastingplan 2021 Behoudens de goedkeuring van de Parlement, telt het plan een groot aantal veranderingen en aanpassingen. Lees ook Beng-eisen Alle nieuwbouw van woningen- en utiliteitsbouw ...

11. Veranderingen 2022   7 december 2019
2 december 2021  |  ,
In alfabetische volgorde NB: per alinea wordt de lezer desgewenst via een URL verbonden met een meer uitgebreide tekst/cijfers in HR-kiosk. BTW denksporten Vanaf 1 januari 2020 is er geen ...

12. Veranderingen 2023   19 juni 2020
14 maart 2023  |  ,
Inhoud Prinsjesdag. Wat verandert er mogelijk in 2023 Het kabinet trekt vele miljarden uit om pijn van torenhoge prijzen en energierekeningen te verzachten Meerdere voorstellen tot aanpassing van ...

13. Veranderingen 2024   5 mei 2023
5 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
Per 1 januari 2024 zijn er weer een flink aantal veranderingen op komst, waarvan.een aantal nog door de Eerste Kamer goedgekeurd moeten worden. U treft eerst een opsomming aan en daaronder een ...

14. Veranderingen 2024   20 september 2023
7 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , ,
... transitieverlof). De minister komt hier na de zomer op terug, maar benadrukt alvast dat grote veranderingen in principe aan een volgend kabinet zijn. Uniformering opnameperiode en ...

15. Economische veranderingen   20 maart 2009
2 mei 2020  |  , , , ,
Inhoud Inleiding Streven naar economische zelfstandigheid Flexibele arbeidspatronen Kredietcrisis (2007 - 2010) Uitleg termen Economie gebaat bij minder fiscale prikkels tot sparen en lenen ...

16. Uiteenlopende veranderingen   10 januari 2018
17 januari 2021  |  , ,
Inhoud Wearables Robots Zelfrijdende auto's Zelfsturende computers Berichten over uw buurt Social XR verkleint afstanden Wearables ABN AMRO start met een publieke test voor het contactloos betalen ...

17. 30%-regeling   20 juli 2010
16 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... en toch vooraf in Nederland gewoond Einde overgangsregeling 30%-regeling in zicht Kennismigranten, veranderingen 2021 De 30% regeling wordt per 1-1-2014 afgetopt Samenvatting 30%-regeling De ...

18. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... via het UWV per 1 augustus 2018 gewijzigd Premiewijzer gedifferentieerde premie Werkhervattingskas Veranderingen voor uw (ex-)werknemer in ziek melden UWV bereikbaar via goedkoper ...

19. Afkoop pensioen 10% ineens   16 mei 2023
14 november 2023  |  , , , ,
... doel van de wet is om op pensioendatum meer flexibiliteit te bieden. In dit artikel lees je welke veranderingen er op stapel staan en wat de voor- en nadelen zijn. 10% in één keer vanaf 2024 ...

20. Agile werken   2 februari 2016
28 februari 2021  |  , , , ,
... te werken, en niet ‘big bang’. Essentieel daarin is samenwerken met de juiste mensen om veranderingen te realiseren. Een groot deel van de HR projecten heeft tegenwoordig een ...

21. Algemeen   30 oktober 2017
12 maart 2021  | 
... invloed gaat krijgen op de arbeidsmarkt van morgen. Maar hoe dan precies, en hoe groot zijn de veranderingen? De experts die zijn geraadpleegd zijn duidelijk van de optimistische school. Ze ...

22. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... nadruk in eerste instantie op voorlichting. Hij belooft dat er eind maart een brochure komt om de veranderingen van de wet inzichtelijk te maken voor kleine partijen als sportclubs, mkb’ers en ...

23. Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)   20 maart 2009
31 oktober 2020  |  , , , ,
... Tarief premies volksverzekeringen verlaagd maar IB-tarieven verhoogd ​Reactie Ombudsman op veranderingen persoonsgebonden budget Gebouwen verplicht toegankelijk voor gehandicapten Jongeren ...

24. Anderhalve meter   13 april 2020
13 september 2021  |  , ,
... niet in het nieuwe horecaprotocol van KHN opgenomen, omdat het nog om een proef gaat. Een van de veranderingen die wel in het vernieuwde protocol is opgenomen, is dat twee mensen gezamenlijk op ...

25. Apps voor HRM   19 december 2016
27 oktober 2018  |  , , ,
... in de ATW Meer informatie App voor Wet werk en zekerheid De Wet Werk en Zekerheid heeft grote veranderingen met zich mee gebracht. Om duidelijkheid te scheppen heeft Lexence een aantal tools ...


Bekijk items: 1 tot 25 (824 totaal)