Sollicitatie


1. Sollicitatie   31 maart 2017
14 januari 2021  |  , , , , ,
Inhoud Mkb-er ziet sollicitatiegesprek als date Werven met Woorden, handboek vacatureteksten Wat leer je uit 40 duizend CV's? Afwijzen sollicitant Technisch bedrijfsleven ergert zich aan onbekwame ...

2. Sollicitatie   20 maart 2009
17 maart 2017  |  , , ,
... belast Omdat er geen wettelijke verplichting bestaat, zijn bedrijven vrij om sollicitanten die op sollicitatiegesprek komen hiervoor te betalen. Een reden kan zijn dat het erg moeilijk is om ...

3. Sollicitatiegesprek   22 augustus 2018
29 december 2018  |  ,
... de hand schudden? Bent u van plan terug te gaan naar uw land van herkomst? Manager faalt in sollicitatiegesprek P&O Actueel kreeg deze week een undercover video toegestuurd waarin een ...

4. Sollicitatieplicht WW   3 juli 2012
6 januari 2020  |  , ,
... mate Opleidingen Dreigende werkloosheid Helft van de werkzoekenden krijgt geen reactie op sollicitatie Weigeren seizoenswerk beter aanpakken Verplicht solliciteren demotiveert vaak ...

5. Aanvangssalaris   20 maart 2009
11 januari 2019  |  , ,
... Let daarom op de volgende punten: Op het moment dat het salaris ter sprake komt tijdens het sollicitatiegesprek, heeft je toekomstige werkgever in feite al voor je gekozen. Zeker als je na ...

6. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... UWV afspraken met de individuele werknemer over welke activiteiten van hem worden verwacht. Zie Sollicitatieplicht WW. Poortwachterstoets Werklozen hebben te maken met de poortwachterstoets ...

7. Administratie   12 maart 2018

... onder meer: Schrijven van brieven (in enkele gevallen e-mails): bericht van ontvangst van de sollicitatiebrief en cv, uitnodiging voor kennismaking met de kandidaat, het afschrijven van de ...

8. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... voor bepalen woonplaats Fiscus stopt met flitsen voor bijtelling Nieuwsartikelen AVG Het tijdens sollicitatie niet melden medische beperkingen kan leiden tot ontslag Functionarissen ...

9. Algoritme   17 april 2018
2 mei 2021  | 
... gebruik van data en algoritmen door de overheid Algoritmes kunnen kans op discriminatie bij sollicitaties vergroten, maar ook verkleinen Nederlandse doorbraak maakt ai zuiniger Verkeerd ...

10. Anderhalve meter   13 april 2020
13 september 2021  |  , ,
... vinden ze dit ook een hele ontspannen manier van kennismaken. We voeren sinds de coronacrisis alle sollicitatiegesprekken digitaal en gaan kijken of wandelend solliciteren ook een succesvol ...

11. Arbeidsongeschiktheid (uitkeringen IVA en WGA)   9 maart 2010
20 november 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... (IVA) Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikte (WGA) Einde WGA-uitkeringen WGA-hiaat WGA: wel sollicitatieplicht Cijfers WGA (juni 2016) Wijziging berekening hoogte WW- en WIA-uitkering Auto ...

12. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
14 mei 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... ziekte hierdoor), moederschap of een kinderwens niet in het nadeel van vrouwen mogen werken bij sollicitaties, het aanbieden van een contract, contractbeëindiging (ook in de proeftijd!), ...

13. Artificial Intelligence   31 januari 2019
22 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... werk Effectief prompts benoemen met AI-tools 72% van de sollicitanten wordt vaker uitgenodigd op sollicitatiegesprek als ze ChatGPT gebruiken. Artificial Intelligence en Robot zijn begrippen die ...

14. Asielzoekers (arbeidsmarkt)   17 februari 2016
12 februari 2024  |  , , , , , , , , ,
... getalenteerde vluchtelingen die nog steeds wachten op een kans. Veel van hen hebben al tientallen sollicitaties verstuurd, maar komen maar niet in contact met de juiste bedrijven. Nog dit jaar ...

15. Automatisering   21 maart 2018
16 november 2019  |  ,
... drie storingen circa 14.000 berichten van werkzoekenden verloren gegaan: verplichte meldingen van sollicitatieactiviteiten en andere gegevens van werkzoekenden. Door achterstallig onderhoud en ...

16. Basisbegrippen sociale media   24 maart 2011
18 maart 2021  |  , , , ,
... kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, zoals ouderen en ongeschoolden, blijken relaties en open sollicitaties een goede toegangspoort tot werk. De krantenadvertentie verliest verder terrein. ...

17. Basisinkomen   5 augustus 2015
17 december 2020  |  ,
... Eén groep blijft gebruik maken van het oude systeem van de bijstand. Zij hebben dus ook een sollicitatieplicht. Een ander groep krijgt bonussen als het werk vindt. De laatste groep houdt ...

18. Basisinkomen   29 augustus 2016
10 februari 2019  |  ,
... Eén groep blijft gebruik maken van het oude systeem van de bijstand. Zij hebben dus ook een sollicitatieplicht. Een ander groep krijgt bonussen als het werk vindt. De laatste groep houdt ...

19. Bedrijfsfraude   11 april 2017
29 januari 2019  |  ,
... licht bijvoorbeeld toe wat een winkelbedrijf moet doen om aan te sluiten, hoe in de sollicitatieprocedure het Waarschuwingsregister wordt gebruikt en onder welke voorwaarden en ...

20. Beëindiging arbeidsovereenkomst (inleiding)   10 maart 2010
3 april 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... 2015-2018 Algemene Termijnenwet van toepassing verklaard op de verzoekschriftprocedure Het tijdens sollicitatie niet melden medische beperkingen kan leiden tot ontslag Slapend dienstverband slaapt ...

21. Begroting   8 maart 2018

... of een assessment center (psychologisch onderzoek via rollenspelen) laten afnemen. Interne sollicitaties (werknemers solliciteren op vacatures van de eigen organisatie), open ...

22. Belonen (inleiding)   20 maart 2009
1 mei 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... loon voor gelijk werk Europese topprioriteit Eén op de drie Nederlanders jokt over salaris bij sollicitatie Canadees label voor eerlijke loonverdeling Arbeid kost in Nederland gemiddeld 33 ...

23. Beroepscode NVP   3 juli 2012
4 maart 2020  |  , , , , , , , ,
Inhoud Doelstelling PO beroeps- en gedragscode NVP Sollicitatiecode Certificering Indienen klacht Schadevergoeding na onzorgvuldige sollicitatieprocedure Toepassing Sollicitatiecode tijdens de ...

24. Beroepsopleidingen   20 mei 2013
24 september 2020  |  , , , ,
Inhoud Onderscheid Beroepsopleidende en Beroepsbegeleidende leerweg CHRP Certificering van HR Professionals Daling aantal leerbedrijven tot staan gebracht Maatregelen MBO-opleidingen moeten ...

25. Bijstand (inleiding)   9 maart 2010
16 april 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Vangnet Sociaal minimum Bijstandsnormen Bijzondere bijstand Langdurigheidstoeslag Vakantie Sollicitatieplicht Vier weken maatregel bijstand goed opgepakt Invoering Wet Werk en Bijstand ...


Bekijk items: 1 tot 25 (230 totaal)