Arbeidsongeschiktheidspensioen


1. Arbeidsongeschiktheidspensioen   20 maart 2009
10 juli 2020  |  ,
Inhoud Eenmalige uitkering of aanvulling Functioneren Militair Invaliditeitspensioen Ombudsman Pensioenen bezorgd over pensioen arbeidsongeschikten Eenmalige uitkering of aanvulling In geval van ...

2. Arbeidsongeschiktheid (uitkeringen IVA en WGA)   9 maart 2010
20 november 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... komt pensioen te laat Inkomen uit arbeid naast IVA-uitkering IVA en vrijwilligerswerk Wordt een arbeidsongeschiktheidspensioen gekort op de IVA-uitkering Vervroegde IVA 42 procent van ...

3. Pensioen (varia)   21 mei 2016
20 maart 2021  |  , , , ,
... 50 onderdelen beoordeeld, in de categorieën ouderdomspensioen, partnerpensioen, wezenpensioen, arbeidsongeschiktheidspensioen, flexibiliteit, vrijwillige aanvullingen en indexaties. Het ...

4. Pensioenplicht?   11 maart 2010
30 januari 2024  |  , , , , , , , , ,
... geldt. Bij een excedentregeling kan het zowel om ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen als arbeidsongeschiktheidspensioen gaan. Een excedentregeling kan worden ondergebracht bij een ...

5. Verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid   20 maart 2009
26 oktober 2020  |  , , , , , , , , , , , , , , , ,
... sluit eigen verzekering Eigenrisicodrager en re-integratie Cijfers eigenrisicodragers Dekking arbeidsongeschiktheidspensioen bij baanwisseling geregeld Enthousiasme verzekeraars over WGA is ...

6. Dekking arbeidsongeschiktheidspensioen bij baanwisseling geregeld   11 augustus 2013
15 augustus 2013  | Pensioenfederatie  | Fred Barkhuis  | 
Werknemers met een beperking die van baan wisselen behouden inkomensbescherming op basis van de pensioenregeling waarin ze deelnemen. Dat hebben het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie ...

7. Wordt een nabetaling van een arbeidsongeschiktheidspensioen gekort op mijn toeslag?   22 oktober 2018
23 augustus 2018  | , , ,
... doorgegeven aan mijn pensioenfonds dat ik arbeidsongeschikt ben en heb daardoor 19 jaar lang geen arbeidsongeschiktheidspensioen ontvangen. Mijn pensioenfonds is hier recentelijk achter gekomen ...

8. Alles of niets?   8 augustus 2019
8 augustus 2019  | Pensioenoplossingen bij ontslag  | Dirk Jan Plate  | , , , , ,
... te repareren. Puur afhankelijk van de persoonlijke financiële situatie van de werknemer; Het arbeidsongeschiktheidspensioen is tijdelijk niet verzekerd. Een reparatie is ook hier weer ...

9. De informatieplicht van werkgevers bij pensioenreglementen   15 juni 2020
15 juni 2020  | Gommer&Partners  | Theo Gommer  | , , , , , , ,
Werkgevers zullen het pensioenreglement van hun werknemers moeten kennen. Het pensioenreglement somt onder meer de rechten van de werknemer jegens de pensioenuitvoerder op. Een werknemer ontvangt ...

10. Deelnemers ABP worden geholpen om gemiste kansen recht te zetten   25 juni 2019
26 juni 2019  | ABP  | Fred Barkhuis  | , ,
BP gaat (ex-)deelnemers helpen om alsnog gemist arbeidsongeschiktheidspensioen aan te vragen. Zo’n 16.000 deelnemers maken er geen gebruik van, terwijl ze er wel recht op hebben.

11. Klachten over Militair Invaliditeitspensioen   23 mei 2019
27 mei 2019  | Nationale ombudsman  | Fred Barkhuis  | , , ,
De Veteranenombudsman ontvangt al langer klachten en signalen over de lange behandelingsduur van aanvragen voor een Militair invaliditeitspensioen (MIP) en verzoeken om een herkeuring of ...

12. Ombudsman Pensioenen bezorgd over pensioen arbeidsongeschikten   10 juli 2020
13 juli 2020  | Ombudsman Pensioenen  | Fred Barkhuis  | , , ,
De Ombudsman Pensioenen vraagt opnieuw aandacht voor de positie van een categorie arbeidsongeschikte werknemers. Het gaat om werknemers die pensioenopbouw missen omdat ze zich te laat hebben gemeld ...

13. Pensioenmythe twee: pensioen is moeilijk!   28 mei 2015
28 mei 2015  | Pieter Marres  | , ,
... zijn de groene blokjes voor extra partnerpensioen (de zogenaamde “ANW-hiaat”) en voor extra arbeidsongeschiktheidspensioen (de zogenaamde “WGA-hiaat” en “WIA-hiaat). Daarnaast kunnen ...


13 items