Pensioengerechtigde Leeftijd


1. Aanpassing aan werkkostenregeling (pensioen)   26 november 2015
14 december 2019  |  ,
... opgenomen voor pensioenregelingen met recht op pensioen vanaf het begin van de maand waarin de pensioengerechtigde leeftijd wordt bereikt. Zie ook Nieuwsbrief loonheffingen 2017, blz. 5. ...

2. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... en zeven maanden in 2022 Korte voorgeschiedenis in 1917 besloot de toenmalige Tweede Kamer om de pensioengerechtigde leeftijd van 70 jaar te verlagen naar 65 jaar; de AOW bestond ook in 1917 al, ...

3. Arbeidsovereenkomst vanaf AOW-leeftijd   19 oktober 2009
16 juli 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... per 1 januari 2016 Voorbeeldbrief opzegging dienstverband na bereiken AOW-leeftijd Werkgever wil pensioengerechtigde medewerker langer in dienst houden Ketenregeling en AOW gerechtigd Is ...

4. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... steeds langer moeten doorwerken heeft zijn effect op de arbeidsgerichte zorg, stelt de KNMG. “De pensioengerechtigde leeftijd zal de komende jaren verder stijgen. Mede door deze ontwikkeling is ...

5. Armoede   12 februari 2012
9 juli 2021  |  , , ,
... werkgevers ‘te oud’ worden bevonden, maar nog te jong zijn voor de AOW. Zodra zij echter de pensioengerechtigde leeftijd bereiken komt er direct een einde aan de zogenoemde ...

6. Banksparen   21 januari 2017
20 november 2020  |  , , ,
... voor banksparen voor een aanvullend pensioen wijzigen vanaf 1 januari 2014. Dat komt omdat de pensioengerechtigde leeftijd wordt verhoogd naar 67 jaar. Banksparen voor het pensioen blijft ...

7. Beëindiging arbeidsovereenkomst (inleiding)   10 maart 2010
31 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... is. Wanneer mag u uw werknemer zonder reden ontslaan? Als uw werknemer de AOW-leeftijd of andere pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Als u uw werknemer tijdens een proeftijd ontslaat. ...

8. Beheerskosten pensioenen   14 oktober 2018
22 oktober 2021  |  , , , , , , , , , ,
... van de pensioenleeftijd. Daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben, wanneer je weet dat de pensioengerechtigde leeftijd al in 1917 op 65 jaar is gesteld. M.a.w. al honderd jaar is die ...

9. Belastingplan 2013 (september 2012)   22 september 2011
, ,
... Zo wordt de AOW-leeftijd op 1 januari 2013 met een maand verhoogd. In de jaren daarna wordt de pensioengerechtigde leeftijd in stapjes verder verhoogd, totdat die in 2019 66 jaar is en ...

10. Belastingplan 2017   7 september 2016
29 oktober 2018  |  ,
... Naar rato van het onderwijs dat ze volgen, betalen zij dan collegegeld. Ouderenkorting Pensioengerechtigden met een inkomen van niet meer dan € 36.057 wordt de ouderenkorting van € ...

11. Belastingplannen AOW   25 december 2012
7 maart 2021  |  , , ,
... Zo wordt de AOW-leeftijd op 1 januari 2013 met een maand verhoogd. In de jaren daarna wordt de pensioengerechtigde leeftijd in stapjes verder verhoogd, totdat die in 2019 66 jaar is en ...

12. Beroepsbevolking   20 maart 2009
9 maart 2021  |  , ,
... Duurzame inzetbaarheid van werkenden staat centraal. Werkenden moeten tot aan de pensioengerechtigde leeftijd blijvend en breed actief blijven op de arbeidsmarkt. Mobiliteit, ...

13. Bestuurders pensioenfonds   29 maart 2013
2 maart 2020  |  , , ,
... is slechts voor belangrijke besluiten nog goedkeuring nodig van werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden. Pensioenfondsen kunnen ook kiezen voor een bestuursmodel dat uit ...

14. Bijstand (inleiding)   9 maart 2010
5 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... of er nog recht op een bijstandsuitkering is. Aanvulling op uw AOW Heeft u tussen uw 15e en uw pensioengerechtigde leeftijd niet altijd in Nederland gewoond? Dan krijgt u geen volledige AOW. ...

15. Bijstand (tabellen)   30 maart 2009
8 januari 2024  |  , , , , , , ,
... jaar of ouder € 1.312 € 1.341 € 1.361,22 € 1.490,96 € 1.600,77 Bijstandsnorm 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd Alleenstaande € 1.052 € 1.059 € 1.091,71 € 1.195,66 € ...

16. Bijstand (ZZP-er)   30 maart 2016
4 oktober 2020  |  , ,
... ouder hun niet-levensvatbare bedrijf met financiële ondersteuning kunnen voortzetten tot aan de pensioengerechtigde leeftijd, vanaf 1 januari 2020 worden afgebouwd. Voor ondernemers in de ...

17. Bovenmatige beloning   18 december 2011
10 juli 2020  |  , , ,
... Werkgeverspremie of -bijdrage VPL onderdeel van de bezoldiging Om werknemers te stimuleren tot de pensioengerechtigde leeftijd te blijven werken is in 2005 de Wet aanpassing fiscale behandeling ...

18. Collectief ontslag (uitvoering)   20 maart 2009
16 november 2019  |  , , , ,
... door de werknemer; als een werkgever een werknemer wil ontslaan omdat hij de AOW-gerechtigde of pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, hoeft geen ontslag bij het UWV worden aangevraagd. ...

19. DGA Pensioen   27 maart 2016
13 december 2019  |  ,
... beheer. Het opbouwen van pensioen in eigen beheer is zeker niet vrijblijvend. Wanneer de DGA de pensioengerechtigde leeftijd bereikt zal het toegezegde pensioen daadwerkelijk levenslang ...

20. Diverse onderwerpen   11 januari 2016
26 mei 2021  |  , ,
... Overheden, werkgevers en vakbonden hameren op het belang van voortdurende bijscholing nu de pensioengerechtigde leeftijd omhoog gaat. Alleen 'een leven lang leren' houdt werknemers vitaal ...

21. Doorwerken na AOW   24 maart 2015
8 november 2023  |  , , , ,
... opnemen of niet? Doorwerken of juist stoppen bij het bereiken van de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd. Deze vraag is de laatste jaren veelvuldig aan de orde geweest. In ...

22. Eerder met pensioen   20 maart 2009
20 mei 2021  |  , , , , , ,
... deeltijders in verhouding tot fulltime werknemers een gelijk pensioen opbouwen. Werknemers die de pensioengerechtigde leeftijd naderen, gaan in deeltijd werken. Voor het deel van de werkweek dat ...

23. Evaluatie, onderzoek en acties duurzame inzetbaarheid   12 november 2016
24 januari 2019  |  ,
... Duurzame inzetbaarheid van werkenden staat centraal. Werkenden moeten tot aan de pensioengerechtigde leeftijd blijvend en breed actief blijven op de arbeidsmarkt. Mobiliteit, ...

24. Flexibiliseren pensioen   15 maart 2013
1 juli 2021  |  , , ,
... van de pensioenleeftijd. Daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben, wanneer je weet dat de pensioengerechtigde leeftijd al in 1917 op 65 jaar is gesteld. M.a.w. al honderd jaar is die ...

25. Gelijke behandeling leeftijd   22 januari 2011
9 april 2019  |  , ,
... doel kan niet met een ander - niet discriminerend - middel bereikt worden). Voorbeelden zijn: de pensioengerechtigde leeftijd vaststellen op 65 jaar - in plaats van '65 jaar' is het verstandig ...


Bekijk items: 1 tot 25 (130 totaal)