Maatregelen


1. Maatregelen Kabinet   15 juni 2020
15 maart 2022  |  , , , , , , , , ,
... geen totale lockdownVerruiming BMKB-regeling voor ondernemers versneld opengesteld Noodpakket maatregelen om banen en inkomens te beschermen Uitstel coulanceregime en lage premie bij overwerk ...

2. Maatregelen langer doorwerken   4 januari 2014
12 juni 2019  |  , ,
Inhoud Diverse maatregelen Taskforce Ouderen en Arbeid Grijs werkt Vergrijzingsmonitor Diverse maatregelen In toenemende mate maakt de overheid zich om economische redenen zorgen over het ...

3. Individuele maatregelen   18 maart 2020
3 mei 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... te dempen Gedetineerden gaan mondkapjes maken Thuiswerken vanwege coronavirus Preventieve maatregelen Verwarrende nieuwsgeving over Coronavirus Magazijnmedewerker steekt draak met ...

4. Wat vindt de Nederlandse ondernemer van de 'crisis-maatregelen'?   11 mei 2012
, ,
Ondanks dat de effecten van de voorgenomen crisismaatregelen volgens ondernemers veelal negatief uitpakken voor het eigen bedrijf (slechts 15% is positief), geven zij toch een positief ...

5. 30%-regeling   20 juli 2010
16 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... januari 2013 is de Regeling Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) gewijzigd als gevolg van maatregelen uit het Begrotingsakkoord 2013. Het gaat hierbij onder andere om een nadere regeling ...

6. Aandelenoptieregeling   20 maart 2009
1 juli 2021  |  , , , , , , , , ,
... 2016. Lagere belastingheffing optievoordeel innovatieve start-ups In het Belastingplan 2017 zijn maatregelen genomen om innovatie verder te stimuleren. Een van de maatregelen is het fiscaal ...

7. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... te vinden van alle beschikbare sectorplannen, uitleg over de achtergrond van de plannen, de maatregelen die er in voorkomen en de partijen die hier een rol in spelen. Tevens zijn op deze ...

8. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... 2019 UWV dienstverlening bevordert arbeidsdeelname Uitbetaling UWV nog steeds op tijd dankzij maatregelen Rekenhulp 'Simulatie NOW': bereken uw tegemoetkoming Mogelijke herbeoordeling voor ...

9. Administratie   12 maart 2018

... In een tijdsschema van p&o wordt een en ander zichtbaar. Het management kan dan eventueel maatregelen nemen om knelpunten op te lossen. Het maken van een raming van de kosten, ofwel een ...

10. Afdrachtvermindering   6 januari 2016
14 oktober 2020  |  ,
... is operationeel vanaf 16 maart 2020 en maakt onderdeel uit van een eerder aangekondigd pakket aan maatregelen van het kabinet om de economische gevolgen van het coronavirus op te vangen. (Bron: ...

11. Alcohol   11 juli 2010
25 februari 2021  |  , , , , , , ,
... ondernemer met personeel. Het houdt in dat de werkgever moet nagaan of er voldoende voorzorgsmaatregelen zijn getroffen om schade aan de gezondheid van u en uw werknemers te voorkomen. ...

12. Algemeen, begrippen, rapporten, wetten   2 maart 2019
22 mei 2021  |  ,
... brief die zij hebben gestuurd aan informateur Edith Schippers. Om hun pleidooi voor vergroeningsmaatregelen extra kracht bij te zetten hebben de bedrijfsdirecteuren een 'tienpuntenplan' ...

13. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... en de uitvoerbaarheid van de wet. Minister Koolmees van SZW komt daarom nog met een uitleg welke maatregelen, die voortvloeien uit het principeakkoord, hij verder wil nemen en hoe die zich ...

14. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... werkgever met hun gegevens omgaat. Overzicht verwerkingen. Organisaties moeten documenteren welke maatregelen getroffen zijn op het gebied van gegevensbescherming. Per categorie van gegevens moet ...

15. Allochtonen   4 januari 2014
29 november 2023  |  , , , , , ,
... collega's; negeer weerstanden van autochtoon personeel niet, maar maak het bespreekbaar. Zorg dat maatregelen voor het gehele personeel gelden en maak dat ook duidelijk. Voorkom positieve ...

16. Ambtenaren (inleiding)   15 september 2013
13 januari 2020  |  , ,
... als werkgever en de kwaliteit van de dienstverlening. Minister Blok (Rijksdienst) komt daarom met maatregelen om het wisselen van baan te bevorderen. Eén van die maatregelen is in het (vaste) ...

17. Analfabetisme en laaggeletterdheid   14 september 2012
5 juli 2021  |  , ,
... een lichte verstandelijke beperking is dat hard nodig. Onder meer in Nijmegen en Eindhoven zijn maatregelen in voorbereiding die informatie toegankelijker moeten maken (september 2018). De ...

18. Anderhalve meter   13 april 2020
13 september 2021  |  , ,
... vergeten Betrek mensen met een beperking bij anderhalvemeter samenleving Lift in hoge gebouwen Maatregelen van het College voor de Rechten van de Mens Ruim 21.000 coronaboetes uitgedeeld ...

19. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... van de verplichte loondoorbetaling bij ziekte Het kabinet moet nog voor de kerst komen met maatregelen die het midden- en kleinbedrijf ontlasten bij de verplichte loondoorbetaling bij ...

20. Arbeidsovereenkomst bepaalde en onbepaalde tijd   22 januari 2011
18 oktober 2022  |  , , , ,
... dezelfde werkzaamheden verrichtte, zo is uit jurisprudentie gebleken. Wet Werk en Zekerheid De maatregelen die in de Wet Werk en Zekerheid staan, vloeien voort uit de afspraken die eerder ...

21. Arbeidsovereenkomst vanaf AOW-leeftijd   19 oktober 2009
16 juli 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... aantrekkelijker om werknemers na hun AOW-leeftijd in dienst te nemen of te houden. De voorgestelde maatregelen zijn: Het loon van een zieke medewerker die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft ...

22. Arbeidsrecht (inleiding)   20 maart 2009
17 oktober 2020  |  , , , , , , , , , , , ,
... t/m 7:658a BW) zijn onder meer de kosten van een arbeidsovereenkomst zelf te dragen en zodanig maatregelen te nemen dat schade aan de werknemer wordt voorkomen. Bijzondere verplichtingen voor ...

23. Arbeidstijden (inleiding)   12 juli 2010
27 december 2023  |  , , , , , , , , , , ,
... de Arbeidstijdenwet wordt nageleefd. ‘Alles wat je van de baas moet doen, zoals hygiënische maatregelen, hoort volgens die wet gewoon te worden betaald’, aldus John Klijn, bestuurder bij ...

24. Arbeidsvoorwaarden (primair, secundair, tertiair)   20 maart 2009
16 november 2021  |  , , , , , , ,
... van verplichte opleidingen (artikel 13 van de richtlijn). De richtlijn bevat ook enkele maatregelen ter bescherming van de werknemer (artikelen 15 tot en met 18). Hoofdlijnen ...

25. Arbobeleid   1 oktober 2009
6 mei 2021  |  , , , , , , ,
... is de kans dat het gebeurt? Hoe beperk ik een risico? Of de schade als het toch misgaat? Welke maatregelen zijn nodig? En hoe voer ik ze door? Hoe zorg ik dat de maatregelen blijven werken? ...


Bekijk items: 1 tot 25 (929 totaal)