Coronavirus    Doden 


Diabetes

Datum laatste wijziging: 9 maart 2017  |  Trefwoorden: Diabetes, Ouderen

Inhoud

  1. Nationale Traploopweek
  2. Genetische tests onderdeel van het gezondheidsbeleid?
  3. Nationaal Programma Preventie
  4. Diabetes steeds groter probleem op de werkvloer

Nationale Traploopweek

Meer bewegen is gezond en goed voor iedereen. Ook voor werknemers. Daarom wil het Diabetes Fonds samen met het bedrijfsleven, bewegen meer onder de aandacht brengen. Meer bewegen hoeft niet moeilijk te zijn. Door dagelijks de trap te nemen in plaats van de lift, kom je al een heel eind. De Nationale Traploopweek zorgt op een leuke en laagdrempelige manier voor bewustwording bij de Nederlandse werknemers.

De Nationale Traploopweek vond in 2016 plaats van 11 t/m 15 april, in 2017; van 29 september t/m 5 oktober.

Genetische tests onderdeel van het gezondheidsbeleid?

In de Verenigde Staten overweegt een aantal grote bedrijven om genetische tests onderdeel te maken van het gezondheidsbeleid. Met de uitkomsten van deze tests, in combinatie met coaching over voeding en beweging, worden medewerkers geholpen bij afvallen en een gezondere levensstijl en worden ernstige aandoeningen zoals diabetes en hartfalen voorkomen.

Nationaal Programma Preventie

Het Nationaal Programma Preventie (NPP) heeft als doel de volksgezondheid duurzaam te beschermen tegen bedreigingen en waar dat kan verder te verbeteren. Het uitgewerkte programma wordt najaar 2013 gepresenteerd.

Een prominente plek voor preventie overal in de gezondheidszorg – van opleiding tot verpleeghuis – is een van de primaire doelen van het Nationaal Programma Preventie. Ook bescherming tegen gezondheidsbedreigingen van buitenaf krijgt veel aandacht. Daarbij gaat het zowel om het op peil houden van het huidige hoge niveau als de voortdurende alertheid om nieuwe bedreigingen – zoals infectieziekten, milieurisico’s en resistentie van bacteriën – het hoofd te bieden.

De grootste winst kan geboekt worden met gezondheidsbevordering en het voorkomen van chronische ziekten. Om diabetes, (ernstig) overgewicht, roken, drinken, depressie en onvoldoende beweging tegen te gaan, wordt een slimme, gebundelde aanpak in de wijk, op het werk en op school uitgewerkt. Een combinatie van langdurig volhouden met veel gelijktijdig ingezette maatregelen dichtbij de leefwereld van mensen blijkt daarbij het meest effectief. (Bron: Rijksoverheid, 12 apr. 2013)

Diabetes steeds groter probleem op de werkvloer

De forse toename van het aantal diabetespatiënten zal de komende jaren steeds meer problemen veroorzaken op de werkvloer. Zeker nu mensen langer door moeten werken. Werkgevers onderschatten dit probleem, maar zij kunnen zelf een grote bijdrage leveren aan de oplossing en zo oplopende kosten voor ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid voorkomen.

Om werkend Nederland alert te maken op deze problematiek en om te laten zien hoe werknemers door relatief eenvoudige maatregelen gezonder kunnen werken, organiseren Occure en RondomWerk 25 vrijdag november het congres 'Diabetes & Werk' in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. Het congres is bedoeld voor bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, diabetesverpleegkundigen, Arbo-professionals en HR managers.

Diabetes is uitgegroeid tot de grootste chronische ziekte in Nederland. In 1990 hadden 160.000 Nederlanders diabetes, dit jaar al 1,2 miljoen. Nog eens 750.000 mensen lopen een verhoogd risico om het te krijgen. Bij het ontwikkelen van diabetes type 2 speelt overgewicht en gebrek aan beweging een belangrijke rol. (Bron: Briskmagazine, 15 nov. 2016)

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Coronavirus    Doden