Doof    Duurzame inzetbaarheid 


Drugs

Datum laatste wijziging: 4 september 2020  |  Trefwoorden: Arbeidsomstandigheden, Drugs

Inhoud

  1. Drugsbeleid
  2. Alcohol en drugs reden voor ontslag?
  3. Shell Moerdijk betrapt tientallen medewerkers op drugs
  4. Alcohol- of drugscontrole moet eerst langs OR
  5. Uniper trekt alcohol- en drugscontrolebeleid in na onderzoek AP
  6. Afname alcoholcontroles en toename controles op drugs
  7. Ghb-gebruik extreem verslavend
  8. Amsterdam verliest controle drugsbestrijding
  9. Alarm over toenemend aantal drugsrijders
  10. Kwart bevolking ziet drugsgebruik of drugshandel in eigen buurt

Drugsbeleid

Sommige bedrijven kennen een drugsbeleid en testen werknemers op het gebruik daarvan, Nederlandse leveranciers van de drugskits - Dräger, Sanelco en Dutch Diagnostics - doen goede zaken. Redenen die bedrijven noemen om hun werknemers op drugs te testen lopen uiteen. Sommige bedrijven doen het vooral uit veiligheidsoverwegingen, bijvoorbeeld bij een raffinaderij. Andere werkgevers vinden dat drugsgebruik in de privétijd ook niet door de beugel kan. Werknemers die in hun eigen tijd drugs gebruiken mogen daar volgens een arrest van de Hoge Raad uit 2007 in bijzondere gevallen zelfs om ontslagen worden.

Alcohol en drugs reden voor ontslag?

Nee, de kantonrechter Apeldoorn oordeelde dat overmatig gebruik van alcohol en drugs een verslaving is die moet worden gekwalificeerd als een ziekte. En op ziekte rust een opzegverbod. De zaak lag iets genuanceerder, de werkgever had nagelaten de bedrijfsarts in het probleem te betrekken, zie de betreffende rechtspraak. De case maakt duidelijk dat in voorkomende gevallen werkgevers nauwgezet moeten handelen.

Algemeen: op grond van goed werkgeverschap moet een werknemer met een alcohol- of drugsprobleem hulp worden aangeboden.

Shell Moerdijk betrapt tientallen medewerkers op drugs

Bij Shell Moerdijk zijn tientallen werknemers tegen de lamp gelopen bij twee drugscontroles. Volgens vakbond FNV gaat het om zestig tot zeventig mensen. Hun (Red: wij maken er Hen van) zou de toegang zijn ontzegd tot het terrein.

Shell is in Moerdijk bezig met het herbouwen van een reactor die vorig jaar juni ontplofte. Ook vinden herstelwerkzaamheden plaats vanwege een stoomlekkage in oktober. Hierdoor lopen er op het chemiecomplex momenteel ongeveer 3700 mensen rond, zo’n 2500 meer dan normaal. De grote drukte was voor het olieconcern, dat veiligheid de “hoogste prioriteit” geeft, aanleiding om op drugs te controleren. De controles werden uitgevoerd met speurhonden en wanneer daar aanleiding toe was, zijn urinetesten gedaan, bevestigde een woordvoerder na berichtgeving in diverse media. (Bron: Z24, 15 mei 2015)

Alcohol- of drugscontrole moet eerst langs OR

De ondernemingsraad van Shell had ingestemd (artikel 27 lid 1d, 1k, 1l WOR) met de twee drugscontroles onder de werknemers. Bij de controle kwamen zestig tot zeventig werknemers niet door de drugscontrole heen. Deze mensen krijgen geen toegang meer tot het terrein. Het zou voornamelijk gaan om werknemers in dienst van aannemers. De bedrijfswoordvoerder benadrukt dat er geen onderscheid is gemaakt bij de controles: zowel vaste als tijdelijke krachten zijn getest.

Vakbond FNV had geen problemen met de controles, maar trok wel de gebruikte urinetest in twijfel, aangezien die alleen cannabis aantoont. Die stof kan echter vier of vijf dagen later nog in het bloed opduiken. Ook bij iemand die helemaal geen wiet heeft gerookt, maar naast iemand heeft gestaan die dat wel deed. De speekseltest van de politie is betrouwbaarder en toont bovendien ook het gebruik van andere drugs aan. Een alcoholcontrole zal voorlopig niet plaatsvinden. De centrale ondernemingsraad (COR) gaat daarmee namelijk niet akkoord, zolang het in een bar in het hoofdkantoor nog mogelijk is om alcohol te krijgen. (Bron: OR Rendement, 29 mei 2015)

Uniper trekt alcohol- en drugscontrolebeleid in na onderzoek AP

Energiebedrijf Uniper (tot 1 januari 2016 E.ON) heeft na onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zijn alcohol- en drugscontrolebeleid voor medewerkers ingetrokken. Volgens dit beleid was Uniper van plan gegevens over de gezondheid van medewerkers te verwerken. Dit beleid was in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Medische gegevens zijn per definitie privacygevoelig en voor het verwerken daarvan gelden extra wettelijke eisen. Een werkgever mag over het algemeen geen alcohol- en drugstesten inzetten waarbij medische gegevens van werknemers worden verwerkt. Dit soort testen mogen in beginsel alleen afgenomen worden als dit in de wet is geregeld, zoals voor de luchtvaart. (Bron: ANP Press Support, 22 feb. 2017)

Afname alcoholcontroles en toename controle op drugs

Terwijl het aantal alcoholcontroles afneemt, verwacht de politie de komende jaren meer bestuurders te controleren op drugs.

Drugsgebruik in het verkeer is evenals alcoholgebruik strafbaar. Vanaf 1 juli 2017 zijn voor drugsgebruik in het verkeer limieten opgesteld. Bestaat er een vermoeden dan iemand rijdt onder invloed van drugs dan kan de politie dit middels een speekseltest controleren. Is de uitslag positief dan krijg je een rijontzegging van 24 uur. Bloedonderzoek moet vervolgens aantonen welke middelen men gebruikt heeft en in welke mate. Op basis hiervan wordt de sanctie bepaald. Deze kan oplopen tot een gevangenisstraf van drie maanden of een geldboete van € 8.200. Ook kan de rijbevoegdheid tot vijf jaar worden ontzegd. Bij herhaling wordt het rijbewijs ongeldig verklaard.

Voorheen moest de politie door een arts bloed laten afnemen op het bureau. De speekseltest geeft een snelle eerste indicatie voor drugsgebruik. Alle agenten worden opgeleid om de speekseltest te gebruiken, een traject van ongeveer 2 jaar. Inmiddels zijn er sinds juli 2017 al gemiddeld 200 bloedmonsters voor onderzoek naar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) gestuurd. (Bronnen: Auto en Vervoer & De Volkskrant, nov. 2017)

Ghb-gebruik extreem verslavend

Het aantal mensen dat op de spoedeisende hulp (SEH) belandt na gebruik van te veel ghb, is explosief gestegen. Zulke patiënten zijn vaak in coma en op geen enkele manier te wekken. Soms moeten ze aan de beademing.

De partydrug ghb werkt ontspannend en seksueel stimulerend. Het is goedkoop en makkelijk zelf te maken. Het gevaar van het middel schuilt erin dat het moeilijk te doseren is en een overdosis dus op de loer ligt. “Eén milliliter te veel en je hebt een overdosis”. (Bron: Zembla, 5 nov. 2018)

Amsterdam verliest controle drugsbestrijding

De top van de Amsterdamse onderwereld is vrijwel onaantastbaar. Kopstukken verdienen miljarden euro’s. Geld dat niet af te pakken is en via het buitenland wordt witgewassen. De oorzaak? Falende drugsbestrijding en een gebrek aan sturing, daadkracht en handhaving door de gemeente.

Dat staat in het rapport 'De achterkant van Amsterdam', van hoogleraar bestuurskunde Pieter Tops en onderzoeksjournalist Jan Tromp. Zij onderzochten in opdracht van de gemeente de drugscriminaliteit in de hoofdstad en brachten daarvoor 'gefragmenteerde kennis uit een scala aan deelsectoren' bijeen. (Bronnen 2019: NOS, AD, RTL en vele andere)

Alarm over toenemend aantal drugsrijders

Uit cijfers die de Nationale Politie op verzoek van De Telegraaf verzamelde, blijkt dat vanaf januari 2019 tot en met juni van dit jaar gemiddeld duizend mensen per maand werden aangehouden onder invloed van drugs. De trend is opwaarts terwijl het aantal drankrijders daalt. Ook voor de coronacrisis, waardoor de politie het aantal alcoholcontroles beperkte. (Bron: De Telegraaf e.a., 18 jul. 2020)

Kwart bevolking ziet drugsgebruik of drugshandel in eigen buurt

Bijna een kwart (24,3 procent) van de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder gaf in 2019 aan dat drugsgebruik of drugshandel weleens voorkomt in zijn of haar buurt. Ongeveer 4 procent zegt daar veel overlast van te ervaren. Vooral inwoners van basisteamregio’s van de politie in de grote steden geven vaker aan veel drugsoverlast te ervaren. Dit blijkt uit gegevens van de Veiligheidsmonitor 2019. 

De Veiligheidsmonitor 2019 is gebaseerd op een enquête onder 135 duizend Nederlanders van 15 jaar of ouder. Zij kregen onder andere vragen voorgelegd over de ervaren drugsoverlast in de eigen woonbuurt. (Bron: CBS, 4 sep. 2020)

Ga terug naar subrubriek Arbeidsomstandigheden.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Doof    Duurzame inzetbaarheid