Preventiemedewerker    Risico-inventarisatie en Plan van aanpak 


Repetitive strain injury

Datum laatste wijziging: 5 maart 2019  |  Trefwoorden: RSI

Inhoud

 1. Repetitive strain injury (rsi)
 2. Stoelmassage
 3. Complexe wetgeving in de vorm van raamwerk
 4. SMS-nek
 5. Smartphone-nek, tablet-schouder of swipe-vinger

Repetitive strain injury (rsi)

In plaats van repetitive strain injury (rsi) spreken medische deskundigen liever over Kans (klachten in arm, nek en schouder) of Cans (complaints of arms, neck, and shoulder).

Het is de vraag of het hier om een echte ziekte gaat. Beeldschermwerkers die last hebben van rsi-klachten, hebben meer baat bij hulp van een psycholoog of een gedragstherapeut dan bij aangepast meubilair en houdingsoefeningen. Bovendien moet de behandelaar niet te somber reageren op hun klachten, dat blijkt uit onderzoek van revalidatiearts Marjon van Eijsden: 'ongeveer 40 procent van de beeldschermwerkers klachten van rsi. Deze werknemers zijn over het algemeen perfectionisten ofwel angstige mensen, die bang zijn voor pijn. Het karakter van de patiƫnt speelt een grote rol bij het ontstaan van de klachten', aldus de onderzoekster (Bron: ANP, 13 dec 2010).

Het aantal verzuimdagen als gevolg van de bedrijfsaandoening rsi neemt in de afgelopen jaren weer toe. In het eerste kwartaal van 2009 veroorzaakte de aandoening drie procent meer verzuimdagen dan in het eerste kwartaal van 2008 en ruim tien procent meer dan in het eerste kwartaal van 2007 (Bron: Expertisecentrum rsi van Arbo Unie).

Stoelmassage

Ter voorkoming van onder meer stress en RSI biedt stoelmassage soelaas. Stoelmassage is een korte, ontspannende en activerende massage die op de werkplek door de kleding heen worden gegeven. Na de behandeling op de massagestoel voelt men zich ontspannen en verfrist, doordat de bloedsomloop wordt gestimuleerd en de aanvoer van voedingsstoffen en zuurstof naar de hersenen toenemen. De werkgever mag de stoelmassage onbelast geven.

Complexe wetgeving in de vorm van raamwerk

De Arboregelgeving is complex. De wetgeving bestaat uit drie onderdelen/niveaus: de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet); het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit) en de Arbeidsomstandighedenregeling (Arboregeling). Daarnaast zijn er nog de Arbobeleidsregels en de Arbocatalogi. Deze bevatten weliswaar geen wettelijke regels, maar zijn richtlijnen die PO en de werkgever kunnen volgen, zie verder hieronder.

De Arbowet is een raamwet die beleidsmatige en organisatorische richtlijnen geeft en waarbij de precieze invulling wordt overgelaten aan de ondernemingen.
Voorbeelden van de genoemde gebieden zijn:

 • veiligheid: aanwezigheid brandblusapparatuur, getraind personeel bij brandalarm en EHBO;
 • gezondheid: voorschriften ter voorkoming van repetitive strain injury (RSI)* (muisarm), organo psycho syndrome (OPS), in contact komen met verfluchten en dampen, ergonomisch** meubilair, veiligheidsbrillen en helmen;
 • welzijn: goede werksfeer, opleidingsbeleid en medezeggenschap.

* Deskundigen spreken liever over CANS, wat betekent: complaints of arms neck, and shoulder. Zie ook jurisprudentie d.d. 3 aug. 2017 inzake arbeidsongeschiktheid al dan niet veroorzaakt door RSI

** Ergonomie: het aanpassen van de (werk)omgeving aan de mens wordt aangeduid als ergonomie.

SMS-nek

En na de muisarm is nu de SMS-nek aan de beurt, die veroorzaakt wordt door een verkeerde werkhouding tijdens het sms'en of werken met de tablet of smartphone. Er ontstaan klachten aan het hoofd, de nek en de schouders. Met de juiste behandeling zijn de klachten weer snel verdwenen. (Bron: Mens-en-gezondheid)

Red: Het is niet bij te houden, eerst de RSI- of muisarm, dan de SMS-duim, op de voet gevolgd door de SMS-nek c.q. tabletnek c.q. WhatsApp-nek en tenslotte vierkante ogen. Nieuwe woorden doen in onze taal hun intrede, het eind is niet in zicht.

Smartphone-nek, tablet-schouder of swipe-vinger

RSI is een serieus probleem. Herhalende, statische bewegingen zijn killing voor ons bewegingsapparaat. Op Internationale RSI-dag is daar extra aandacht voor. Want met goede voorlichting kunnen we een smartphone-nek, tablet-schouder of swipe-vinger voorkomen.

TNO heeft een beoordelingsinstrument ontwikkeld voor fysieke belasting door beeldschermwerk: de Checklist Beter achter je schermen (BAS). Deze checklist is mede gebaseerd op advies van de Gezondheidsraad (2017). Het instrument ondersteunt maatwerk in werken met en pauzes bij beeldschermwerk.

Belangrijke tips:
 • Laat je goed voorlichten.
 • Let op de juiste lichaamshouding.
 • Verander regelmatig van houding, bijvoorbeeld door werkzaamheden af te wisselen.
 • Neem regelmatig pauze, al is het maar voor een sanitaire stop of een kop koffie.
 • Gebruik bij veelvuldig gebruik van de tablet een los toetsenbord en een standaard.
 • Neem beginnende klachten serieus.
(Bron: Arbo Online, 28 feb. 2019)

Gerelateerd nieuws en/of opinies: Preventiemedewerker    Risico-inventarisatie en Plan van aanpak