Zitten    Arbeidsovereenkomst 


Zorgplicht

Datum laatste wijziging: 23 mei 2019  |  Trefwoorden: Zorgplicht, Arbowet, Arbeidsomstandigheden

Inhoud

  1. Wettelijke verplichting werkgever
  2. Procedureel belang
  3. Checklist voor inhuren schoonmaakbedrijf
  4. Te droge lucht maakt ziek
  5. Onwetenheid zorgplicht is groot

Wettelijke verplichting werkgever

Een werkgever heeft op grond van de wet een algemene plicht om voor een veilige en gezonde werkomgeving zorg te dragen. Deze zorgplicht kan zich echter ook uitstrekken over anderen dan alleen werknemers. Hierbij kan gedacht worden aan ingeleende uitzendkrachten, stagiairs, vrijwilligers of derden (ZZP-ers) die binnen of buiten de onderneming werkzaamheden verrichten, of aanwezig zijn. En niet vergeten de medewerker die thuis werkt. De schade voor een onderneming kan aanzienlijk zijn, als één van voornoemde personen schade lijdt en een claim bij de onderneming neerlegt.

Procedureel belang

Het voeren van een deugdelijk Arbobeleid heeft ook een procedureel belang. Anders dan voorheen is het de werkgever die in geval van rechtszaken moet bewijzen dat hij niet tekort is geschoten in zijn zorgverplichting (7:658 BW).

Checklist voor inhuren schoonmaakbedrijf

De Inspectie SZW en de Belastingdienst lanceerden een checklist voor bedrijven die hun schoonmaakwerk uitbesteden. Deze checklist kan bedrijven helpen hun schoonmaakbedrijf te beoordelen.

Opdrachtgevers zijn mede verantwoordelijk om een schoonmaakbedrijf in te huren dat volgens de wet- en regelgeving werkt. Bovendien kunnen zij in sommige gevallen aansprakelijk worden gesteld als het schoonmaakbedrijf niet alles op orde heeft. Met de checklist vergroten opdrachtgevers de kans dat zij werken met een eerlijk schoonmaakbedrijf en helpen ze misstanden in de schoonmaaksector voorkomen.

De checklist van de Inspectie SZW en de Belastingdienst is ontwikkeld in samenwerking met schoonmaakbrancheorganisaties OSB, RAS en Siev! Aan de hand van tien criteria beoordelen bedrijven het schoonmaakbedrijf waar zij mee werken of dat zij in willen huren. Voldoet een schoonmaakbedrijf aan alle tien de punten dan is de kans een stuk groter dat het schoonmaakbedrijf eerlijk werkt. Het is echter geen garantie. Men moet de punten dus regelmatig controleren en alert blijven op signalen van misstanden. De checklist is geschikt voor computer, tablet en smartphone.

Van BDO ontvingen wij het volgende bericht:

Op 21 juli 2016 berichtten wij over de checklist schoonmaak die de Inspectie SZW onlangs publiceerde (zie nieuwsbericht 'Onduidelijkheid over kopieën ID-bewijzen blijft'). Verder meldden wij dat de Inspectie SZW adviseerde om bij de inhuur van een schoonmaakbedrijf het schoonmaakbedrijf te vragen kopieën van de identiteitsbewijzen van de schoonmakers te laten overleggen of toe te sturen.

Wij plaatsten hierbij kanttekeningen aangezien dit alleen bij vreemdelingen in de zin van de Vreemdelingenwet is toegestaan. Bij bijvoorbeeld Nederlandse schoonmakers zou dit in strijd met de privacywetgeving zijn. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) bevestigde dit ook aan ons. De passage dat het schoonmaakbedrijf de kopieën van de identiteitsbewijzen toestuurt, is inmiddels ook niet meer te vinden op de site van de Inspectie SZW. De AP gaf echter aan dat het doorsturen van kopieën op grond van de Wet Arbeid Vreemdelingen bij vreemdelingen wel is toegestaan en “dat altijd duidelijk zal zijn als het om een vreemdeling gaat”. Dat laatste betwijfelen wij.

Het is dus zaak goed te kijken of de schoonmaker (of andere ingehuurde arbeidskracht) een vreemdeling is. De boetes die de AP kan opleggen (en ook al oplegt) zijn niet mals en kunnen oplopen tot € 810.000. De aangepaste checklist schoonmaak is te vinden op www.checklistschoonmaak.nl.

Te droge lucht maakt ziek

Niet veel mensen weten dat de droge lucht in onze gebouwen mensen ziek maakt met als gevolg een hoog ziekteverzuim en lagere productiviteit. Het is wetenschappelijk bewezen dat wanneer de luchtvochtigheid onder de 40% en boven de 60% is, bacteriën en virussen langer leven en zich makkelijker verspreiden. Droge lucht komt niet alleen voor in de winter, maar ook in de zomer doordat koeling onze gebouwlucht uitdroogt. De juiste toepassing van luchtbevochtiging kan infectie van onze luchtwegen voorkomen en zorgt eveneens voor een beter welbevinden in onze kantoren. (Bron: Energievakbeurs, 2016)

Onwetenheid zorgplicht is groot

Uit onderzoek van Ipsos en Centraal Beheer (2018) onder mkb-ondernemers blijkt dat werkgevers denken dat een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering alles dekt. Dit is niet altijd het geval.

Werkgevers hebben een wettelijke zorgplicht om een goede regeling voor hun medewerkers te treffen in het geval van schade bij een ongeval. Zelfs als hij er alles aan heeft gedaan om een veilige werkomgeving te creëren, is hij in veel gevallen toch verantwoordelijk voor de financiële gevolgen. Vele werkgevers weten dit niet (Bron: Ondernemersbelang, 20 mei 2019)

Ga terug naar subrubriek Arbeidsomstandigheden.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Zitten    Arbeidsovereenkomst