Fijnstof en stikstof    Gevaarlijk werk 


Gehoorbescherming

Datum laatste wijziging: 11 september 2018  |  Trefwoorden: Gehoorbescherming, Arbo

Inhoud

  1. Wetgeving geluid
  2. Gehoorbescherming op de werkvloer
  3. Over gehoorproblemen hoor je zelden iets

Wetgeving geluid

Werkgevers zijn (volgens de wet) verplicht om (gehoor)schade bij hun personeel te voorkomen. Ook werknemers zelf hebben verplichtingen. 

De wet kent de volgende regels over geluid op de werkplek:

  • Bij blootstelling aan een dagelijkse dosis boven de 80 dB(A) moet de werkgever gehoorbeschermers beschikbaar stellen.
  • Bij dagelijkse blootstelling aan een dosis boven de 85 dB(A) zijn werknemers verplicht om gehoorbeschermers te dragen.
  • Bij blootstelling boven de 85 dB(A) moet een Plan van Aanpak worden gemaakt.
  • Als de grenswaarde van 87 dB(A) wordt overschreden (gemeten in het oor, dus rekening houdend met de gehoorbeschermers), moet er direct voor gezorgd worden dat het geluid onder deze grenswaarde wordt gebracht.
  • Werkgevers moeten hun personeel voldoende voorlichten over de gevaren van geluid.
  • Werknemers hebben recht op een gehoortest om vast te stellen dat de getroffen maatregelen effectief zijn.
(Bron: Arboportaal)

Gehoorbescherming op de werkvloer

Veel van de gehoorbescherming die we vandaag de dag op de werkvloer gebruiken, dateert nog uit de Tweede Wereldoorlog. Een techniek van 50 à 60 jaar oud dus. En dat is opmerkelijk, want er zijn nog maar weinig auto’s of telefoons van 60 jaar oud in gebruik. Een traditionele oorkap of simpele disposable oordop is populairder dan ooit. De gehoorbeschermer doet zijn werk: hij dempt geluid.

Kijken we naar de dagelijkse praktijk, dan ontbreekt bij bedrijven vaak een gedegen plan van aanpak en daarmee de juiste gehoorbescherming. Maar ook routinematige gehoortests en adequate voorlichting op de werkvloer zijn lang niet vanzelfsprekend. Hoe is het beleid op het gebied van gehoorbescherming te verbeteren? Dit begint altijd bij de bereidheid van een bedrijf om ermee aan de slag te gaan. Met de juiste veiligheidscultuur volgt de juiste informatie, de juiste gehoorbeschermer en ten slotte de waarborging.

Meten is weten. De geluidsbelasting kan vooral binnen productiebedrijven erg verschillen. Niet alleen per afdeling, maar echt per standplaats. Dit is met professionele geluidsmetingen nauwkeurig in kaart te brengen. Bij dergelijke geluidsmetingen wordt rekening gehouden met zowel een gemiddelde geluidsbelasting als met het maximale piekgeluid per werkplek.

Lees ook Gehoorschade testen nu ook online

(Bron: Arbo online, 13 nov. 2017)

Over gehoorproblemen hoor je zelden iets

Gehoorproblemen zijn een onderbelicht thema in organisaties. Werknemers praten er niet over en voor werkgevers is de impact onduidelijk. Soms is het net alsof er een taboe op rust. Misschien zijn de gevolgen van gehoorproblemen daarom wel groter dan gedacht.

Eén op de vijftien werknemers in Nederland heeft een gehoorprobleem. De risico’s die ze lopen zijn niet te onderschatten. Daarom is het zo belangrijk dat gehoorproblemen vroegtijdig worden gesignaleerd. Maar hoe doe je dat? Werknemers camoufleren hun gehoorverlies zoveel ze kunnen. Mensen die een gehoorapparaat nodig hebben, stellen het gemiddeld zeven jaar uit. Hoe maak je het dan toch bespreekbaar? (Bron en meer: PW, 30 aug. 2018)

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Fijnstof en stikstof    Gevaarlijk werk