Voeding    Werkdruk en werkstress 


Vorstverlet

Datum laatste wijziging: 23 juli 2019  |  Trefwoorden: Vorstverlet, CAO, Arbeidsomstandigheden

Inhoud

 1. Regels vorstverlet in Wet en CAO
 2. Code rood: opnieuw zware sneeuwval
 3. Vervangend werk
 4. Aanvragen uitkering UWV na toestemming brancheorganisatie
 5. Individuele verzekering
 6. Toezicht op naleving
 7. Misbruik
 8. Salarisgarantie
 9. Ontslagverbod
 10. Wetsontwerp calamiteitenregeling
 11. Protest

Regels vorstverlet in Wet en CAO

Wat zegt de wet? Weinig, er is wel een besluit - Arbobesluit, artikel 6.1. - dat stelt 'de temperatuur op de werkplek of het product dat moet worden bewerkt, mag niet nadelig zijn voor de gezondheid van de werknemer' en 'als ongunstige weersomstandigheden toch schade aan de gezondheid van de werknemers kan ontstaan, worden persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking gesteld. Indien de ter beschikking gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen schade aan de gezondheid niet kunnen voorkomen, wordt de duur van de arbeid in een zodanige mate beperkt of wordt de arbeid met een zodanige frequentie afgewisseld door een tijdelijk verblijf op een plaats waar een temperatuur heerst als bedoeld in het eerste lid, dat geen schade aan de gezondheid ontstaat.'

Voor meer concrete afspraken moet men naar de CAO's. Zo zijn binnen de bouw met vakbonden afspraken gemaakt over regels rond 'vorstverlet'. Werknemers hoeven 's morgens om 7 uur niet aan het werk te gaan als:
 • de gevoelstemperatuur* -6 graden Celsius is of lager of;
 • de bouwplaats niet goed begaanbaar is of;
 • de werkgever geen winter-doorwerkkleding ter beschikking heeft gesteld of;
 • de sneeuw niet simpel is weg te schuiven.
* Bepalend is de weersituatie op het dichtstbijzijnde meetstation van Weathernews.

Code rood: opnieuw zware sneeuwval

Vandaag (11-12-2017) trekt opnieuw een sneeuwgebied over ons land. Voor een groot deel is CODE ROOD afgegeven. De avondspits krijgt het zwaar te verduren, in de Randstad wordt dan circa 5 cm sneeuw verwacht. In een strook van Zeeland en Zuid-Holland naar Twente valt zelfs opnieuw 5-15 cm. Op de hoge Veluwe kan het aanwezige sneeuwdek aangroeien tot zelfs ruim 40 cm! In het noordoosten van Brabant, Noord-Limburg, het zuiden van Gelderland en de Achterhoek is er kans op IJZEL.

Ondanks alle waarschuwingen gaat menigeen “noodgedwongen” aan het werk” aan het werk. Maar is die noodzaak er wel? Ongeveer 15% moet echt op het werk zijn, maar het overgrote deel van werkend Nederland kan net zo goed het werk thuis doen. Helaas is er nog steeds een cultuur dat “de baas je moet zien”. Dit schreef Andries Bongers 11 jaar geleden. Er is helaas nog niets veranderd.
https://www.hr-kiosk.nl/artikelen-ziekte-en-verzuim-van-andries/6-ga-ik-naar-of-aan-het-werk

Vervangend werk

Eveneens bij CAO komt men regels voor vervangend werk tegen, zij het dat de regels afhankelijk van het soort werk kunnen verschillen, zie ook de site van Manutan.

Aanvragen uitkering UWV na toestemming brancheorganisatie

Als in een bedrijf door kou of sneeuw niet gewerkt kan worden, kan de werkgever in principe bij het UWV een WW-uitkering wegens weersomstandigheden aanvragen. De eerste 'wachtdagen' moet de werkgever het loon (tot een maximum van het maximale dagloon) doorbetalen. Hoeveel dagen dit zijn, hangt af van de bedrijfstak waarin iemand werkt en de CAO.

Maar om bij het UWV een WW-regeling voor bijzondere weersomstandigheden te mogen aanvragen, is daarvoor toestemming nodig van de brancheorganisatie Bouwend Nederland, die echter niets voelt voor herinvoering van een collectieve regeling. In 2007 werd die collectieve regeling afgeschaft, waardoor de brancheorganisatie vorst als een ondernemersrisico kwalificeerde. Wel spraken de partijen toen af dat er voor vaste werknemers een doorbetalingsverplichting in de CAO kwam.

Individuele verzekering

Tot 2007 waren bedrijven volgens voornoemde collectieve regeling verzekerd tegen vorstverlet, vanaf 2007 moeten werkgevers zich individueel verzekeren. Deze verzekering konden de bouwbedrijven afsluiten bij ABN AMRO. Na twee zachte winters stopte de bank daarmee wegens gebrek aan belangstelling. In de loop van 2010 kunnen bouwbedrijven het risico op vorst opnieuw afdekken via een zogeheten 'weerderivaat' dat Bouwend Nederland in samenwerking met verzekeraars aanbiedt, die evenwel - door de tweede strenge winters 2009/2010 op rij - minder gunstig uitvalt dan de oude verzekering bij ABN AMRO.

Toezicht op naleving

Het Bureau Weerverletbestrijding (zie www.vorstverlet.nl) ziet toe op een correcte naleving van de vorstverletregels, af en toe treedt zij ook op als mediator tussen werkgever en werknemers.

Misbruik

Tijdens controles op de vorstverletregeling van de bouwsector hebben inspecteurs van UWV geconstateerd dat voor één op de vijf bouwvakkers misbruik is gemaakt van de regeling. De bouwvakkers waren door hun werkgevers aan het werk gezet, terwijl er ook een melding was gedaan dat er vanwege vorst niet kon worden gewerkt. Werkgevers die misbruik maken van de regeling worden voor het verdere verloop van deze winter uitgesloten van de regeling.

UWV controleerde 421 personen op 482 bouwlocaties verspreid over het land. Daarvan hadden 83 bouwvakkers niet aan het werk mogen zijn. Voor hen had de werkgever een melding gedaan dat zij vanwege de vorst niet konden werken. In de afgelopen vorstperiode is bij UWV voor ruim 8800 werknemers uit de bouwsector een melding ontvangen dat niet gewerkt kon worden wegens vorst.

Vanwege het hoge percentage misbruik van de regeling heeft UWV besloten het aantal controles tijdens de huidige nieuwe vorstperiode fors op te voeren. Bedrijven die bij eerdere controles tegen de lamp liepen hebben volgend jaar een verhoogde kans op controle.

Salarisgarantie

Weigert de werkgever doorbetaling, dan krijgt de werknemer € 80 per dag uit het garantiefonds van de FNV Bouw (gegevens van andere bonden zijn niet voorhanden). Voor leden zullen de vakbonden bij de werkgever navorderen wat zij aan dit basisbedrag te kort komen.

Ontslagverbod

De werknemer mag vanwege een vorstperiode niet worden ontslagen.

Wetsontwerp calamiteitenregeling

Naar aanleiding van de eind 2012 gestelde vragen in de Tweede en Eerste Kamer over de aanpassing van de regeling vorstverlet / calamiteitenregeling, is Minister Asscher van het Ministerie SZW in zijn brief van 15 april 2013 ingegaan op een aantal vragen rondom het gesloten Sociaal Akkoord. Hieruit blijkt dat het kabinet komt met een nieuwe calamiteitenregeling WW die voor alle branches gaat gelden met een eigen risicoperiode 3 weken (15 dagen, in plaats van de eerder voorgestelde 4 weken) met ingang van de winterperiode 2013/2014.

Protest

Brancheorganisaties voor de bouw en vakbonden vinden het onacceptabel dat de politiek zonder overleg met de sectoren heeft besloten een nieuwe vorstverletregeling in te voeren. 'De nieuwe regeling brengt het voortbestaan van veel bedrijven in gevaar en moet van tafel”, zeggen onder meer werkgeversvereniging AWVN, Aannemersfederatie Nederland, FNV Bouw en UNETO-VNI.' (Bron: De Telegraaf, 5 juni 2013)

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Voeding    Werkdruk en werkstress