Vandaag is het Equal Pay Day, waarop vrouwen symbolisch vanaf dinsdag 14 november de rest van het jaar 'voor nop' werken

di 14 nov 2023  |  Auteur: Angeline Brok  |  Trefwoorden: , , , ,

Nog altijd verdienen vrouwen 13% minder per gewerkt uur dan mannen. En daar is een verklaring voor: vrouwen worden op reële gronden ingeschaald, bij mannen wordt hun potentie vaak overschat.

Maar aan de loonkloof liggen meer factoren ten grondslag. Een integrale aanpak is daarom nodig. Denk aan aandacht rondom bijvoorbeeld kinderopvang, zwangerschapsdiscriminatie, zorgtaken en de instroom, doorstroom en duurzame inzet van vrouwen.

Nederland loopt achter op landen als Frankrijk en Spanje, die enkele jaren geleden al wetgeving invoerden tegen genderongelijkheid. Gelijk loon voor gelijk werk is een onderdeel, maar ook maatregelen voor de gelijke verdeling van zorgtaken en doorstroomkansen voor vrouwen die na een zwangerschap terugkeren in hun rol, zijn daar nu wettelijk geregeld.

Commentaar redactie: Laten we aannemen dat de vergelijking gedaan is onder inkomens bij exact gelijke omstandigheden; dus gelijke ervaring, kennis, verantwoordelijkheid etc.. Het is dan wenselijk om daar waar verschillen zich voordoen, goed te onderzoeken wat nu de oorzaken zijn of dat er helemaal geen aanwijsbare redenen zijn om lager te betalen.  In geen enkele beloningsregeling of cao worden namelijk afzonderlijke salarisschalen voor vrouwen en mannen vermeld.