Loonkloof


1. Arbeidsdeelname en deeltijd   28 september 2018
27 september 2022  |  , ,
Inhoud Arbeidsparticipatie Oorzaken groei arbeidsdeelname Steeds meer jonge vrouwen in grote steden Meer werkende vrouwen Jonge Nederlandse vrouw werkt vaker in deeltijd dan man Vrouwelijke ...

2. Basisonderwijs   25 augustus 2018
26 juni 2021  |  , , ,
... nu echter niet voorbij. Op 12 september is de eerstvolgende. De CAO heeft een korte looptijd en de loonkloof met het voortgezet onderwijs is nog niet gedicht en daarom blijven acties nodig, aldus ...

3. Belonen (inleiding)   20 maart 2009
7 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... MKB-Nederland vindt personeelslasten te hoog AWVN: maak kloof tussen vast en flex kleiner Cijfers loonkloof Verdien jij wel genoeg? Crisis vermindert inkomensverschillen Helft Nederlanders ...

4. Bovenmatige beloning   18 december 2011
10 juli 2020  |  , , ,
... op bonusplafond regelmatig gehanteerd Europarlement blijft inzage in onkostenvergoedingen weigeren Loonkloof tussen top en gewone werknemer gegroeid Controle naleving Wet Normering Topinkomens ...

5. Commissaris   28 november 2013
4 september 2020  |  , ,
... geen enkele verklaring kunnen vinden voor dit onderscheid, wat zelfs aanzienlijk groter is dan de loonkloof die wij zien bij reguliere werknemers. Daar ligt het verschil op gemiddeld nog geen ...

6. Corporate governance   24 maart 2011
10 februari 2019  |  , ,
... afleggen over hun bonusstructuur, in het bijzonder hoeveel de top verdient t.o.v. de werkvloer (loonkloof). NB: In de VS moeten bedrijven per januari 2017 verantwoording afleggen over de ...

7. Discriminatie   28 september 2018
28 maart 2021  |  , , ,
Inhoud Kabinet vraagt SER-advies over discriminatie op de arbeidsmarkt Loonkloof vrouwen en mannen, feit of fictie? Loonkloof mannen - vrouwen illegaal? Vrouwen minder vaak benaderd door ...

8. Diversen   28 september 2018
23 maart 2021  | 
... vrouwelijke medewerkers behorende bij het pensioenfonds ABP een loonsverhoging van 10 procent. De loonkloof tussen mannen en vrouwen in dezelfde functie met evenveel ervaring en dienstjaren, is ...

9. Europa   26 maart 2018
5 mei 2021  |  , ,
... willen onkosten toch openbaar Auto’s moeten in EU vanaf 2030 veel schoner Brussel: loonkloof man-vrouw onaanvaardbaar EU zet vaart achter verbod op wegwerpplastic Extra eisen van ...

10. Gedragscode   24 maart 2011
30 april 2019  |  , ,
... afleggen over hun bonusstructuur, in het bijzonder hoeveel de top verdient t.o.v. de werkvloer (loonkloof). NB: In de VS moeten bedrijven per januari 2017 verantwoording afleggen over de ...

11. Gelijke beloning mannen vrouwen   22 januari 2011
14 november 2022  |  , , , , ,
... (29 okt 2012) Vrouwen tussen 25 en 30 jaar verdienen per uur meer dan mannen Er is geen loonkloof Loonkloof neemt af in meeste beroepen Zou een campagne helpen? Beloningsverschil man en ...

12. Meest gelezen onderwerpen van de afgelopen maand   21 juli 2023
19 maart 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Onderstaand overzicht zal maandelijks bijgehouden worden. Januari en februari Nr Rubriek Onderwerp 1 Opinie Nabestaandenpensioen onder WTP 2 Nieuws Hoe hoog zullen loonkosten Overheid en Zorg gaan ...

13. Staking   20 maart 2009
29 juni 2021  |  , , ,
... nu echter niet voorbij. Op 12 september is de eerstvolgende. De CAO heeft een korte looptijd en de loonkloof met het voortgezet onderwijs is nog niet gedicht en daarom blijven acties nodig, aldus ...

14. Veranderingen 2017   24 december 2016
9 januari 2020  |  , , , ,
... bedrijven moeten in hun jaarverslag melden hoeveel de top verdient ten opzichte van de werkvloer (loonkloof), en of dat verschil het afgelopen jaar groter of kleiner is geworden. Zie meer ...

15. Veranderingen 2017   16 december 2016
23 december 2016  |  , , ,
... bedrijven moeten in hun jaarverslag melden hoeveel de top verdient ten opzichte van de werkvloer (loonkloof), en of dat verschil het afgelopen jaar groter of kleiner is geworden. Inhoudsverbod ...

16. Loonkloof in 2017 weer gegroeid   2 mei 2018
3 mei 2018  | CBS  | Fred Barkhuis  | , , ,
Het verschil in loon tussen de top en de doorsnee werknemers van de duizend grootste bedrijven in Nederland is iets toegenomen. Het bruto jaarsalaris van de vijf topverdieners per bedrijf was vorig ...

17. Loonkloof in bedrijfsleven blijft nog altijd groot   9 mei 2023
14 november 2022  | CBS  | Angeline Brok  | ,
Het CBS brengt elke twee jaar in kaart hoe het ervoor staat met de loonkloof in het land. In het nieuwste onderzoek zijn de cijfers uit 2018 en 2020 met elkaar vergeleken. Daaruit blijkt dat de ...

18. Loonkloof in Nederland te groot?   27 augustus 2015
28 augustus 2015  | Wagemark e.a.  | Fred Barkhuis  | ,
Een bestuursvoorzitter verdient in Nederland gemiddeld 1,5 miljoen euro, een werknemer bij de onderzochte bedrijven kost € 76 duizend. De directeur ontvangt in 2015 dus 20 keer het salaris van ...

19. Loonkloof mannen - vrouwen illegaal?   11 maart 2017
11 maart 2017  | Volkskrant  | Fred Barkhuis  | , ,
Overal ter wereld werd deze week stilgestaan bij Internationale Vrouwendag, maar in IJsland hadden vrouwen ook echt wat te vieren. Daar maakte de regering bekend bedrijven te willen verplichten ...

20. Loonkloof mannen en vrouwen blijft slinken   2 mei 2020
5 mei 2020  | CBS  | Fred Barkhuis  | , , , ,
De loonkloof tussen mannen en vrouwen is in 2019 weer kleiner geworden. Het gemiddelde bruto-uurloon van vrouwen was 14 procent lager dan het gemiddelde bruto-uurloon van mannen. De verschillen ...

21. Loonkloof top en doorsnee werknemers in 2020 iets verkleind   9 mei 2021
11 mei 2021  | Tentoo  | Fred Barkhuis  | , , ,
Het verschil in loon tussen de top en de doorsnee werknemers is in 2020 iets geslonken. Het brutojaarsalaris van de vijf topverdieners per bedrijf was vorig jaar 5,9 keer zo hoog als de doorsnee ...

22. Loonkloof tussen mannen en vrouwen verder afgenomen   7 juni 2015
9 juni 2015  | Nu.nl  | Fred Barkhuis  | 
Vrouwen verdienden in 2014 gemiddeld evenveel, maar mannen gingen er iets op achteruit met hun bruto uurloon. Dat de kloof nog steeds aanwezig is, komt deels door het feit dat veel vrouwen een ...

23. Loonkloof tussen top en gewone werknemer gegroeid   30 september 2016
3 oktober 2016  | CBS  | Fred Barkhuis  | , ,
De loonkloof tussen de top en de doorsnee werknemers van de duizend grootste bedrijven in Nederland is weer gegroeid. In 2015 was het brutojaarsalaris van de vijf topverdieners per bedrijf 6,1 keer ...

24. Loonkloof vrouwen en mannen, feit of fictie?   24 november 2014
26 november 2014  | CBS  | Fred Barkhuis  | 
Verdienen vrouwen gemiddeld per uur minder dan mannen; rekening houdend met verschillen in de wijze waarop zij zich positioneren en bewegen op de arbeidsmarkt? Uit statistisch onderzoek van het CBS ...

25. De loonkloof: deze vrouwen kregen aanmerkelijk minder salaris dan hun mannelijke collega   12 november 2020
13 november 2020  | De Volkskrant  | Fred Barkhuis  | , ,
Woensdag 11 november is het in Nederland Equal pay day. Vanaf dit moment werken vrouwen de rest van het jaar – symbolisch – voor niets. Dat komt doordat vrouwen volgens het CBS nog steeds ...


Bekijk items: 1 tot 25 (38 totaal)