Wnt


1. 30%-regeling   20 juli 2010
16 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... omstandigheden van de werknemer om te bepalen welke optie het meest gunstig is. Toepassing 30% tot WNT-maximum Wat is de aftoppingsmaatregel? Per 1 januari 2024 geldt dat de 30%-regeling nog maar ...

2. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Doel Complexe wetgeving SMS-nek Nog meer wetten VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking Gezondheidsmanagement Nationale Enquête arbeidsomstandigheden Schrap overtollige ...

3. Boeken en literatuurlijst   25 april 2023
19 mei 2023  |  , ,
Boeken Nooit meer een burn-out Pensioenoplossingen bij ontslag HR met ballen Het Tussenparadijs Wegwijs in de WIA Wilt u een boek bestellen? Klik dan op de foto van het titelblad. Nooit meer een ...

4. Bovenmatige beloning   18 december 2011
10 juli 2020  |  , , ,
... als gewone werknemer Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) Bankenbelasting Balkenendenorm geldt ook voor zorgbestuurders Beperking bonussen bankiers ...

5. Commissaris   28 november 2013
4 september 2020  |  , ,
... Kostenvergoeding Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke -en semipublieke sector (WNT) Naslag Wet DBA wijzigt fictieve dienstbetrekking commissaris Commissarissen ontevreden over ...

6. Cybercrime   8 maart 2016
12 oktober 2021  |  , , , , , ,
... die zichzelf vervolgens gelijk kan patchen terwijl ze blijft functioneren. Je hebt dus geen downtime meer en er zijn geen akkoorden van mensen uit je bedrijf meer nodig om een patch ...

7. DGA Inleiding   27 maart 2016
10 april 2020  |  ,
... vennootschap (BV) en een publiekrechtelijk orgaan, waar de Wet Normering Topinkomens (WNT) een factor van betekenis is. Uit het beloningsonderzoek blijkt dat 50% van de directeuren ...

8. Effectmetingssystematiek   19 mei 2023
19 mei 2023  |  , , , ,
Inhoud Merken en meten van evalueerbare Zorg Merken en meten van evalueerbare Zorg Inleiding Sinds jaar en dag proberen we met KPI's de Zorg meetbaar te maken door ons doen en laten met meten is ...

9. Externe commentaren en gevolgen (DBA)   22 oktober 2016
10 februari 2018  |  ,
Inhoud Experts adviseren om ZZP-relaties te beëindigen Wet DBA en de WNT: directe consequenties voor interim bestuurders? Belastingdienst en Staatssecretaris op één DBA-lijn? Voorlichting ...

10. Inkomens publieke en semipublieke sector (tabellen)   12 augustus 2009
8 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... De regels voor het maximumsalaris van topfunctionarissen staan in de Wet normering topinkomens (WNT). Elk jaar neemt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een besluit over ...

11. Mens en Regionalisering   16 mei 2023
16 mei 2023  |  , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Project ONTiE uitrol Kansen en mogelijkheden vanuit regionale samenwerking ONTiE Netwerkzorg Regionalisering als gezamenlijke opgave Project ONTiE staat in de steigers Regionale ...

12. Menscapaciteit   16 mei 2023
16 mei 2023  |  , , , , , ,
Inhoud Regionale Capaciteitsraming DMZ - bijdrage deel II rcDMZ in versnelling Capaciteitsontwikkeling Duurzame Medische Zorg Regionale Capaciteitsraming DMZ Regionale Capaciteitsraming Duurzame ...

13. Menskracht   16 mei 2023
16 mei 2023  |  , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Menskracht in transitie HR wordt HD - deel 1 #hr Menskracht in transitie HR wordt HD - deel II #hr Inspraak en Zeggenschap Verpleging en Verzorging Samenhang als hefboom Inspraak en ...

14. Mensontwikkeling   16 mei 2023
26 mei 2023  |  , , , , , , , , , ,
Inhoud Leer- en loopbaan (zorg)registraties en -administraties De kracht van een regionale beleidscyclus Opleidingsplan GZ Psychologen GOP Flevoland een heugelijk feit GOG-ROSO-FL Praktijkgestuurd ...

15. Mensvisie   19 mei 2023
19 mei 2023  |  , , , ,
Inhoud Van Wereldbeeld naar AIZ-werkbeelden Het Witte Vuur Van Wereldbeeld naar AIZ-werkbeelden Acute en intensive zorg in ontwikkeling op weg naar 2030 Afgelopen week mocht ik (Jan Hendriks) - ...

16. Oorzaken en bestrijding ziekteverzuim   26 mei 2019
19 januari 2024  |  , , , , , , ,
Inhoud Soorten ziekteverzuim hebben kleurtje Belemmerd Verzuimprotocol Overgang groot taboe op het werk Carnavalsverzuim Vallen op werkvloer oorzaak meeste arbeidsongevallen Verzuim met succes ...

17. Organiseren van HR-functie   17 juli 2023
Organiseren van HR-functie Bij het organiseren van de HR-functie met richting, inrichting en organisatie van mensgerichtheid is menskracht de sleutel. Een mensgerichte HR-visie gaat over de balans ...

18. Organiseren van Merken en Meten    12 juni 2023
17 juli 2023  |  ,
Organiseren van Merken en Meten Het verantwoorden van een mensgerichte aanpak draait om merken en meten als de sleutels. Een HR-visie die zich richt op het meetbaar en merkbaar maken van ...

19. Organiseren van Sturing   12 juni 2023
17 juli 2023  |  ,
Organiseren van Sturing Het organiseren van sturing vereist leiderschap, waarbij persoon, professional en organisatie de sleutels vormen. Een HR-visie die zich richt op mensgericht leiderschap in ...

20. Over een ontslagvergoeding of transitievergoeding geen 30% regeling   23 mei 2023
23 mei 2023  |  , ,
... vergoeden. Dit maximumbedrag is 30% van het bedrag van de norm uit de Wet normering topinkomens (WNT-norm). Per 2023 bedraagt de WNT-norm € 223.000. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. ...

21. Uiteenlopende veranderingen   10 januari 2018
17 januari 2021  |  , ,
... te houden. Self-repairing: Derde kenmerk van autonomous computing is dat het nauwelijks downtime kent. Het systeem herstelt beheerdersfouten automatisch, wat leidt tot een beschikbaarheid ...

22. Vertrekvergoeding (excessief)   20 maart 2009
30 januari 2024  |  , , , , , ,
... Lente-akkoord Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) Jurisprudentie Excessieve vertrekvergoeding in 2024 Naslag Belaste vergoeding In een ...

23. Wet VPL   20 maart 2009
25 november 2020  |  , , ,
... voor ‘zacht pensioenregeling’ is toch wel mogelijk VPL-premie vormt geen onderdeel meer van WNT-bezoldiging Einde VUT en prepensioen Was de VUT bedoeld om meer jongeren ten koste van ...

24. Zorgverzekering (inleiding)   12 november 2011
27 september 2020  |  , , , , , , ,
... Vanaf begin dit jaar moeten vele topbestuurders fors inleveren door de Wet normering topinkomens (WNT). Het maximumsalaris in de (semi-)publieke sector wordt begrensd tot 178.000 euro, de ...

25. Wet DBA en de WNT: inkomens consequenties voor interim bestuurders?   6 mei 2016
9 mei 2016  | PwC  | Fred Barkhuis  | , ,
Ten aanzien van veel interim bestuurders was het tot 1 mei 2016 niet noodzakelijk loonheffingen in te houden en af te dragen omdat zij vrijwarende VAR-verklaringen overlegden. Nu op grond van de ...


Bekijk items: 1 tot 25 (56 totaal)