Loonvordering


1. Belonen (inleiding)   20 maart 2009
1 mei 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... e.a., juni 2017) Contante betalingen niet als loon geaccepteerd Een werkgever tracht onder een loonvordering over de periode 2002 - 2010 wegens onderbetaling uit te komen met de stelling dat ...

2. Dagloon   20 maart 2009
8 november 2021  |  , , , , , , , , , , , , ,
... Raad van Beroep heeft zich inmiddels een paar keer moeten buigen over de vraag of bepaalde loonvorderingen van werknemers en naderhand aan werknemers gedane nabetalingen zouden kunnen ...

3. Flexibele arbeidsovereenkomst   6 januari 2010
7 november 2023  |  , , , , , , , ,
... de ziekte betwist en onvoldoende duidelijk is of werknemer ziek is. De kantonrechter wijst de loonvorderingen af. Arbeidsovereenkomst van 32 uur per week De werkneemster is per 30 oktober ...

4. Genietingsmoment   24 mei 2016
13 maart 2018  |  ,
... specifiek) het tijdstip waarop het bedrag op zijn rekening wordt bijgeboekt. Ook als (toekomstige) loonvorderingen zijn overgedragen aan een derde of dat hierop beslag is gelegd, wordt het loon op ...

5. Shared Service Centre (SSC)   24 november 2010
10 september 2020  |  , , , ,
... als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd tussen de werkgever en de werknemer. De loonvordering en de wedertewerkstelling worden toegewezen, leer meer over dit vonnis. ...

6. Thuiswerken   10 oktober 2020
5 april 2022  |  , , , ,
... maatregel die niet ingrijpend was voor de werknemer, omdat hij vlakbij kantoor woonde. De loonvordering wordt wel toegewezen. De werknemer heeft op de vrijdagen gewoon gewerkt en heeft ...

7. Vakantiedagen (overlijden)   21 januari 2011
11 maart 2017  |  ,
... juni 2011 (LJN: BR0011,Sector kanton Rechtbank Leeuwarden, nr. 345938) onder meer op: 'De ontstane loonvordering wegens niet-genoten vakantiedagen valt in de nalatenschap van de werknemer, waarvan ...

8. Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) hoofdlijnen   28 september 2019
25 november 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... om een vaste arbeidsomvang aan te bieden niet nakomt, heeft de oproepkracht de mogelijkheid een loonvordering in te dienen. Let op: wanneer een oproepkracht meer dan 3 maanden volgens een vast ...

9. Wet Werk en Zekerheid (Ontslag)   16 mei 2015
18 maart 2021  |  , , ,
... een verzoekschrift moeten worden ingeleid. De dagvaarding, zoals die thans bijvoorbeeld bij een loonvordering geldt, verdwijnt. Hoger beroep onder de WWZ De WWZ introduceert de mogelijkheid om ...

10. Contante betalingen niet als loon geaccepteerd   21 juli 2017
25 juli 2017  | Jurisprudentie  | Fred Barkhuis  | , ,
Een werkgever tracht onder een loonvordering wegens onderbetaling uit te komen met de stelling dat hiervan geen sprake was, omdat hij een deel van het loon contant had uitbetaald aan de werknemers.

11. Geen vakantietoeslag over de ploegentoeslag – afwijken per cao mag   3 mei 2023
1 maart 2022  | Salaris Vanmorgen  | Andries Bongers  | , , ,
... april 2019 geen vakantietoeslag over de ploegentoeslag te betalen. De vraag vanaf welk moment de loonvordering van de werknemer is verjaard, behoeft daarom ook geen verdere bespreking meer. De ...

12. Kan een vertrokken werknemer nog loon vorderen bij zijn ex-werkgever   5 mei 2023
5 mei 2023  | , , , ,
Vraag Kan een vertrokken werknemer nog loon vorderen bij zijn ex-werkgever als daar met terugwerkende kracht het cao-loon verhoogd wordt? Dit hangt af van de manier waarop de ex-werknemer aan de ...

13. Loondoorbetaling bij ziekte ook over o.a. bereikbaarheidsdiensten en overwerk   9 juli 2020
9 juli 2020  | , , , , ,
... over zowel het overwerk, als de beschikbaarheidsdienst, vakantietoeslag moet worden betaald. Een loonvordering op dit gebied kan met terugwerkende kracht van 5 jaren worden ingesteld. Ik ben ...

14. Moet over ploegentoeslag ook vakantiegeld (vakantietoeslag) worden betaald?   7 september 2017
7 november 2017  | , , , ,
... de werkgever - is deze verplicht om ook over de ploegentoeslag vakantietoeslag te betalen. Een loonvordering verjaart eerst na 5 jaren. “Zo moet een loonvordering binnen vijf jaar ingediend ...

15. Regeling beslagvrije voet wijzigt: nieuwe velden arbeidsvoorwaardenbedrag   30 november 2021
30 november 2021  | Salaris Vanmorgen  | Andries Bongers  | , , ,
De regeling beslagvrije voet wijzigt in verband met de wijziging van twee gegevensvelden in de Polisadministratie en het model mededeling beslagvrije voet. De velden ‘opbouw van ...


15 items