Ssc


1. Maatschappelijke businesscase   19 mei 2023
19 mei 2023

2. Shared Service Centre (SSC)   24 november 2010
10 september 2020  |  , , , ,
... zonder allocatiefunctie horen thuis in sector Uitzendbedrijven Het einde van de freelance docent Asscher schuift maatregelen tegen payroll op de lange baan Meer freelancers en flexwerkers via ...

3. Taakverdeling minister Asscher en staatssecretaris Klijnsma   22 november 2012
17 april 2017  |  , ,
Inhoud Taken minister Asscher krijgt een onvoldoende Taken staatssecretaris Misschien wel interessant om hun taakverdeling te weten: Taken minister Minister Asscher is belast met de volgende ...

4. We hebben helemaal geen pensioenprobleem, maar ook geen staatsschuld!   19 oktober 2019
19 oktober 2019  | 
Inhoud We hebben helemaal geen pensioenprobleem, maar ook geen staatsschuld! We hebben helemaal geen pensioenprobleem, maar ook geen staatsschuld! Onderstaand verhaal is overgenomen uit De ...

5. Aannemen van opdracht   19 oktober 2009
29 oktober 2020  |  , , ,
... doen in zelfstandige uitoefening van beroep of bedrijf. De Kamer steunt de plannen van minister Asscher (Sociale Zaken) om ontduiking van het minimumloon via "overeenkomsten van opdracht" te ...

6. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... ‘Regeling scholing en plaatsing oudere werkloze’ Open voor 50-plus Miljoenen kostende plannen Asscher leiden niet tot banen 40 miljoen voor banenplan defensie en politie Aanpak ...

7. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... UWV bent beoordeeld voor een WIA-, Wajong- WAZ- of WAO-uitkering omdat u ME/CVS* heeft, komt u misschien in aanmerking voor een herbeoordeling. De herbeoordeling is mogelijk omdat de kennis over ...

8. Administratie   12 maart 2018

... kennismaking met de kandidaat, het afschrijven van de afgevallen kandidaten. Opstellen van een tijdsschema: zeker als het een vacature voor een leidinggevende betreft, is een tijdsschema meer dan ...

9. Afstandsverklaring   10 september 2010
29 maart 2017  |  ,
... van de positie van de werkgever en de werknemer een afstandsverklaring te worden opgesteld. Misschien is het beter om geen afstandsverklaring maar een afstandsovereenkomst op te stellen. Een ...

10. Algemeen   30 oktober 2017
12 maart 2021  | 
... er ander werk voor terugkomt. De experts gaan een stapje verder. Zij verwachten dat je straks misschien niet langer moet spreken van banen, maar van taken. We gaan niet meer met broodtrommel en ...

11. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... mee heeft gesloten. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. (Bron": Rijksoverheid, 8 juli 2016) Zelf ...

12. Algoritme   17 april 2018
2 mei 2021  | 
... op te sporen. Hiervoor is de Wet SUWI vorig jaar oktober gewijzigd (toelichting). Ministers Asscher en Opstelten publiceerden op 11 september 2014 een concrete uitwerking van deze ...

13. All-in-one-loon   18 maart 2019
1 mei 2023  |  , , , , ,
... rechter ‘een prikkel die onverenigbaar met de wet’ is. Daaruit blijkt dat dit variabele loon misschien beter niet had kunnen worden gecombineerd met het all-in loon. Toch hoeft de werkgever ...

14. Allochtonen   4 januari 2014
29 november 2023  |  , , , , , ,
... (Bron en meer: Volkskrant, 21 mrt. 2015) Grote verschillen in scores op eindtoets groep 8 Basisschoolleerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond scoren gemiddeld lager op de Centrale ...

15. Analfabetisme en laaggeletterdheid   14 september 2012
5 juli 2021  |  , ,
... Laaggeletterdheid hoog op agenda kabinet Verbeter de taalvaardigheid op de werkvloer Minister Asscher tekent Taalakkoord met werkgevers Maar ook meer geletterden moeten bijleren! Week van het ...

16. ANBI-status   15 januari 2020
7 april 2021  |  , , ,
... harmonie- of toneelverenigingen) en hobbyclubs zijn meestal geen ANBI. Deze instellingen kunnen misschien wel als sociaal belang behartigende instellingen (SBBI) worden beschouwd. Voorwaarden ...

17. Anderhalve meter   13 april 2020
13 september 2021  |  , ,
... met inachtneming van de RIVM-richtlijnen (RIVM = Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Misschien kunt u er nog iets van leren: De zittingen vinden in beginsel plaats in de zittingszaal ...

18. Arbeid (stromingen)   26 maart 2009
17 april 2017  |  ,
... o.i ook dat het begrip in vele landen (westerse en liefst daarbuiten) volgelingen had/heeft. En misschien moet 'Crisismanagement' er wel aan worden toegevoegd. ...

19. Arbeidsdeelname en deeltijd   28 september 2018
27 september 2022  |  , ,
... een belangrijke factor is in het verdwijnen van banen in de bankensector. Maar wat je misschien niet direct ziet aankomen: vrouwelijke medewerkers worden hier harder door getroffen dan ...

20. Arbeidsonbereikbaarheid   11 mei 2020
27 juli 2020  |  , ,
... 2019 diende de PvdA een wetsvoorstel in over onbereikbaar zijn. PvdA-lijsttrekker Lodewijk Asscher gaf hierover volgens ANP aan: ‘Mailtjes, sms’jes of appen met collega’s tot laat in ...

21. Arbeidsongeschiktheid (uitkeringen IVA en WGA)   9 maart 2010
20 november 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... Verdien je meer dan 20% van je inkomen en dat een jaar lang? Dan word je herkeurd. Dan ben je misschien minder arbeidsongeschikt. Van het salaris dat je verdient, kun je niet alles houden. Het ...

22. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... bij ziekte. In mei 2014 heeft Panteia de opdracht gekregen dit onderzoek uit te voeren. Minister Asscher heeft de uitkomsten 6 februari 2015 aan de Tweede Kamer aangeboden. Uit het onderzoek komt ...

23. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
13 april 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , ,
... nog maar maximaal een jaar. De VVD bepleitte dat in het Kamerdebat over de begroting van minister Asscher van Sociale Zaken. VVD-Kamerlid Anoushka Schut wees er op dat Nederlandse werkgevers per ...

24. Arbeidsovereenkomst bepaalde en onbepaalde tijd   22 januari 2011
18 oktober 2022  |  , , , ,
... bij een payrollonderneming.' Zie voor meer informatie onderaan subrubriek Shared Service Centre (SSC). Zie ook hieronder Na drie tijdelijke contracten naar een payrollbedrijf, toch een contract ...

25. Arbeidsovereenkomst vanaf AOW-leeftijd   19 oktober 2009
16 juli 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... heeft in ruime meerderheid op 17 maart jl. ingestemd met een wetsvoorstel daartoe van minister Asscher. Met de wet worden enkele bepalingen weggenomen die het doorwerken door AOW’ers ...


Bekijk items: 1 tot 25 (952 totaal)