Rechtbank


1. 30%-regeling   20 juli 2010
16 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... niet bezwaarlijk om deze regeling toe te passen in de aangifte inkomstenbelasting, zo oordeelde rechtbank Breda in 2013. Aanscherping 30%-regeling is mogelijk illegaal Buitenlandse werknemers ...

2. Aandelenoptieregeling   20 maart 2009
1 juli 2021  |  , , , , , , , , ,
... rechtspraak De eerste uitspraak over de gebruikelijkheidstoets of het gebruikelijkheidscriterium (Rechtbank Noord Holland september 2016) is redelijk en positief voor werkgevers en werknemers ...

3. Afdrachtvermindering   6 januari 2016
14 oktober 2020  |  ,
... van de gehele driejarige opleiding Bedrijfsadministratief medewerker, mbo niveau 2 wordt gevolgd. Rechtbank Den Haag oordeelt dat X bv recht heeft op toepassing van de afdrachtvermindering ...

4. Alcohol   11 juli 2010
25 februari 2021  |  , , , , , , ,
... hard te bestrijden en geen enkele afwijking van de wet toe te staan. In een recente uitspraak van rechtbank Noord-Holland hield het ontslag op staande voet geen stand aangezien de kantonrechter ...

5. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... en dat laatste geldt met name laagopgeleiden. (Bron: CBS, 2015) AOW-leeftijd terug naar 65? Rechtbank Noord-Nederland bepaalde in zijn uitspraak van 25 november 2015 dat de verhoging van de ...

6. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... gemeenten en provincies, maar ook om bijvoorbeeld zorg- en onderwijsinstellingen. Voor rechtbanken geldt de verplichte aanstelling van een FG niet. Organisaties die vanuit hun ...

7. Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)   20 maart 2009
31 oktober 2020  |  , , , ,
... zijn van de behandeling die al in Nederland is begonnen. Dat was bij deze man niet het geval. De rechtbank stelde het Zorgkantoor in het gelijk. De Centrale Raad van Beroep kijkt er echter ...

8. All-in-one-loon   18 maart 2019
1 mei 2023  |  , , , , ,
... op de vraag of het all-in loon rekening houdt met doorbetaling van het loon tijdens de vakantie. Rechtbank Midden-Nederland heeft op 27 februari 2019 in een tussenvonnis geoordeeld dat het ...

9. Allochtonen   4 januari 2014
29 november 2023  |  , , , , , ,
... en dat is fantastisch nieuws.’ De hoogste bestuursrechter gaat met deze uitspraak mee met de rechtbanken in Arnhem en Utrecht, die de 24-weken-eis als een onnodige beperking van de toegang ...

10. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... zich laten bijstaan door een bedrijfsarts, veelal in dienst van een arbodienst. Recent heeft de rechtbank Midden-Nederland (ECLI:NL:RBMNE:2017:6160) uitgemaakt dat de werkgever de schade ten ...

11. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
14 mei 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... VVP, 22 apr. 2016) Gevolgen niet nakomen re-integratie verplichtingen In een uitspraak van de Rechtbank Overijssel (27 juli 2016) moest de kantonrechter oordelen over een door de werkgever ...

12. Arbeidsovereenkomst (inleiding en inhoud)   19 oktober 2009
2 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... dat van de werkgever niet verwacht kan worden de arbeidsovereenkomst voort te zetten. Uitspraak Rechtbank In een uitspraak van de Rechtbank Amsterdam van 19 september 2013 heeft de ...

13. Arbeidsovereenkomst bepaalde en onbepaalde tijd   22 januari 2011
18 oktober 2022  |  , , , ,
... kunnen worden voldaan aan de aanzegverplichting. Deze situatie deed zich voor bij de Rechtbank Amsterdam. De rechtbank oordeelde dat in het WhatsApp-bericht is te lezen dat de ...

14. Arbeidsovereenkomst vanaf AOW-leeftijd   19 oktober 2009
16 juli 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Geen wettelijke regel Pensioenbeding Uitspraak Hof van Justitie EU Uitspraak Hoge Raad Nieuw contract Wettelijke en andere bepalingen DoorwerkCAO Wijziging ontslagregels voor AOW-ers ...

15. Arbeidsrecht (inleiding)   20 maart 2009
17 oktober 2020  |  , , , , , , , , , , , ,
... werkgevers Een op de drie, op de vier, op de vijf et cetera Grote verschillen in vonnissen tussen rechtbanken in arbeidszaken Artikel 7.628 Burgerlijk Wetboek aangepast Huis van het Recht ...

16. Arbeidsrechtelijke fouten   10 maart 2010
24 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... specificatie van de toe te wijzen loonbedragen leent zich eveneens voor toewijzing. Uitspraak Rechtbank Limburg, 4 mei 2023, ECLI:NL:RBLIM:2023:3041 Bron: Salaris van morgen Ga terug naar ...

17. Arbeidstijden (inleiding)   12 juli 2010
27 december 2023  |  , , , , , , , , , , ,
... die daardoor privé meer problemen krijgt, wijzigen. Aldus het vonnis (september 2014) van de rechtbank Midden-Nederland. Werknemers willen meer werken In tien jaar kan veel gebeuren. Hoe is ...

18. Arbeidsvoorwaarden bij ontslag   20 maart 2009
14 oktober 2018  |  , , , , , , , ,
... Een ontvangen schadevergoeding is onder bepaalde omstandigheden onbelast, aldus jurisprudentie (Rechtbank Haarlem, 10-11-2009, nr. 08/7150). Dat is onder meer het geval als de vergoeding is ...

19. Asielzoekers (arbeidsmarkt)   17 februari 2016
12 februari 2024  |  , , , , , , , , ,
... die worden verdacht van fraude met inburgeringsexamens zijn vandaag door de raadkamer van de rechtbank in Amsterdam in voorlopige hechtenis gesteld voor 30 dagen. De twee mannen gaven ...

20. Auto van de zaak   23 juni 2015
31 augustus 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... Het bedrijf kreeg een naheffingsaanslag loonheffing opgelegd. Terecht, aldus eerder de rechtbank en het gerechtshof. Het vonnis van de Hoge Raad d.d. 2 juni 2017 is te lezen op ...

21. Autoriteit Persoonsgegevens   28 maart 2018
25 september 2021  |  , , , , , , , , , , , ,
... boete. De AP heeft het bezwaar ongegrond verklaard. Daartegen staat nog beroep open bij de rechtbank. (Bron: AP, 10 juni 2021) UWV krijgt boete voor slechte beveiliging bij verzending ...

22. Beëindiging arbeidsovereenkomst (inleiding)   10 maart 2010
3 april 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... doet, bestaat er een reële kans dat de rechter het verzoek afwijst. Aldus jurisprudentie: Rechtbank Noord-Holland, 11 juni 2014, ECLI (verkort): 6040. Mag een illegale werknemer worden ...

23. Belasting Toegevoegde Waarde (BTW)   4 februari 2017
18 juni 2023  |  , , , , ,
... vindt dit een symbolische prijs en meent daarom dat de verkopen niet met btw belast zijn. Rechtbank Gelderland oordeelt d.d. 19 juni 2020 anders. De prijs van € 1 is niet symbolisch, ...

24. Belastingplan 2020   16 september 2019
16 december 2019  |  , ,
... Om de beoordeling van asielaanvragen te verbeteren en te versnellen, trekt het kabinet voor rechtbanken, rechtsbijstand en vreemdelingendienst IND bijna € 200 miljoen uit. Ook ...

25. Bestelauto   20 maart 2009
29 april 2020  |  , , ,
... op dat moment ook sprake is van een wijziging van de tenaamstelling van de bestelauto, zo bepaalde Rechtbank Zeeland-West-Brabant. (Bron: Rechtbank: Zeeland-West-Brabant, 6 feb. 2014) ...


Bekijk items: 1 tot 25 (288 totaal)