Diploma


1. Ontslag wegens niet behalen diploma   9 november 2010
11 maart 2017  |  ,
... van rechtswege eindigt als een werknemer binnen een (redelijke) gestelde termijn een bepaald diploma niet haalt. Uit jurisprudentie blijkt dat onder 'redelijk' ook het doen van een herexamen ...

2. Administratie   12 maart 2018

... Persoonlijke gegevens van kandidaten (sollicitatiebrief, cv, getuigschrift, kopieën van diploma’s) die niet zijn aangesteld, worden aan hen teruggestuurd of vernietigd. En soms worden ...

3. Afdrachtvermindering   6 januari 2016
14 oktober 2020  |  ,
... die eenjarig maatwerkopleidingstraject volgen MKB-ers halen kwart meer voordeel uit WBSO Diploma is bewijskracht afdrachtvermindering onderwijs Afdrachtvermindering onderwijs geldt ook ...

4. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
18 november 2021  |  , , , , , , , , , , ,
... die in het buitenland verblijven en in Nederlandse overheidsdienst zijn, voor de Nederlandse diplomatieke of consulaire dienst werken of als permanente vertegenwoordiger van Nederland ...

5. Allochtonen   4 januari 2014
25 april 2017  |  , , ,
... zijn gemiddeld lager opgeleid dan autochtone jongeren en verlaten het onderwijs vaker zonder diploma. Het CBS constateert dat leerlingen die uitvallen uit het onderwijs minder vaak werken en ...

6. Analfabetisme en laaggeletterdheid   14 september 2012
5 juli 2021  |  , ,
... van de laaggeletterden die bereikbaar zijn, zijn er 260.000 die minimaal over een vbo/mavo-diploma beschikken en nog relatief jong zijn (45 jaar of jonger); in geletterdheid worden ...

7. Anoniementarief   20 maart 2009
14 september 2018  |  , , , ,
... Paspoortwet worden genoemd. De Paspoortwet vermeldt de volgende documenten: nationaal paspoort¹, diplomatiek paspoort, dienstpaspoort, reisdocument voor vluchtelingen of vreemdelingen2, ...

8. Arbeidsdeelname en deeltijd   28 september 2018
27 september 2022  |  , ,
... hoogopgeleide vrouwen is uitgestegen boven het aandeel mannen. In het onderwijs is niet alleen het diplomaniveau van vrouwen snel gestegen, ook de onderwijsrichting die vrouwen kiezen is ...

9. Arboverstrekkingen   1 oktober 2009
25 januari 2022  |  , ,
... hoeft te betalen. Dit geldt ook voor herhalingscursussen en bijscholing in verband met het EHBO-diploma. Krijgt de werknemer met een EHBO-diploma hiervoor een toeslag, dan is deze toeslag wel ...

10. Armoede   12 februari 2012
9 juli 2021  |  , , ,
... (2013) gemeenten een zogenoemd kindpakket samen te stellen met tegoedbonnen voor lessen voor zwemdiploma, een set winter- en zomerkleren en een bibliotheekpasje. Lage inkomens laatste decennia ...

11. Asbest   17 september 2019
27 januari 2021  |  ,
... in bezit was van een certificaat asbestverwijdering. De werknemers waren niet in het bezit van het diploma Deskundig Toezichthouder Asbestsloop (DTA). De werknemers waren niet in het bezit van een ...

12. Asielzoekers (arbeidsmarkt)   17 februari 2016
11 juni 2021  |  , , , , ,
... eerder en meer taalonderwijs. Ook worden zij direct gescreend om een beeld te krijgen van hun diploma's, werkervaring en taalvaardigheid. De participatieverklaring* wordt een verplicht ...

13. Bedrijfshulpverlening (BHV)   3 oktober 2009
28 oktober 2020  |  , , , , ,
... Top 15 BHV-tips Psychologische EHBO-cursus Landelijke dag Opleidingseisen, geen diploma Wie in uw bedrijf is BHV-er? BHV anno 2019 springlevend Heb je als BHV'er recht op een ...

14. Bedrijfsvakschool   18 augustus 2012
16 februari 2019  |  , , ,
... elektrotechniek en logistiek. Wie deze bbl-opleiding voltooid, krijgt een landelijk erkend mbo-diploma en een baan. De leerlingen leren in achttien weken praktische vaardigheden en zijn dan ...

15. Beëindiging arbeidsovereenkomst (inleiding)   10 maart 2010
9 september 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... gedrag vertoont of verwijtbaar iets nalaat. Bijvoorbeeld stelen, dronken op het werk verschijnen, diploma’s vervalsen of werk weigeren zonder goede reden. Hiervoor mag u uw werknemer vaak zelfs ...

16. Begroting 2015   28 augustus 2014
15 december 2019  |  , ,
... ook al het geval is. In 2015 kunnen leerlingen de vermelding cum laude verdienen op hun eindexamendiploma. Vwo’ers krijgen de mogelijkheid hun opleiding in vijf jaar af te ronden. Op steeds ...

17. Belastingplan 2013 (september 2012)   22 september 2011
, ,
... deelname aan een volledige opleiding waarbij de intentie bestaat tot het behalen van een erkend diploma. Heeft de leerling bepaalde vrijstellingen dan blijft het recht op de ...

18. Belastingplan 2017   7 september 2016
29 oktober 2018  |  ,
... studenten nu namelijk nog een (te) grote stap. De investering maakt het eenvoudiger om meerdere diploma’s te ‘stapelen’ en zal de uitval onder MBO’ers die doorstuderen aan het HBO ...

19. Beroepsopleidingen   20 mei 2013
24 september 2020  |  , , , ,
... zonder startkwalificatie vaker geen baan Helft leert door na beroepsopleidende leerweg MBO MBO-diploma nu net zo duur als universitaire master Vroege aanmelding moet overstap naar MBO ...

20. Besteding van gelden en organisatie   9 juni 2019
7 september 2020  |  ,
... worden adresgegevens, leeftijden en de burgerlijke staat opgeslagen. Later kunnen gegevens over diploma’s, verzekeringen en openstaande boetes worden toegevoegd. Met de kluis moeten burgers ...

21. Bijstand (inleiding)   9 maart 2010
23 november 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... In april 2019 doet zich volgens het NOS het volgende voor: voor enig fysiek werk waarvoor geen diploma's nodig zijn, worden honderden zo niet nog meer mensen gezocht. Bijkomstigheid is dat het ...

22. Cijfers (arbeidsmarkt)   20 juni 2015
25 augustus 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... (Bron: Personeelsnet, 6 jun. 2017) Jonge mbo-ers gewild op de arbeidsmarkt Jongeren met een mbo-diploma liggen goed op de arbeidsmarkt. Zo kwamen er van september vorig jaar tot en met februari ...

23. Cybercrime   8 maart 2016
12 oktober 2021  |  , , , , , ,
... week tijdens een top in Brussel opdracht deze aanscherping juridisch uit te werken, verwachten diplomaten. Ongeacht de nationaliteit of locatie van betrokkenen moet het mogelijk zijn een visum ...

24. Deeltijd (inleiding)   20 maart 2009
30 april 2020  |  , ,
... van de vrouwen in een deeltijdfunctie, tegenover 28 procent van de mannen. Na het behalen van hun diploma vinden jonge vrouwen en mannen ongeveer even vaak werk. Wanneer de leeftijd stijgt, ...

25. Diverse onderwerpen   11 januari 2016
26 mei 2021  |  , ,
Inhoud Diploma-register Anticyclisch opleiden Verplichte inschrijving lerarenregister Ondersteuning alleenstaande ouders Hoeveel scholen telt Nederland? Scholingsplicht werknemer Erkenning ...


Bekijk items: 1 tot 25 (140 totaal)