Belastingadviseur


1. 30%-regeling   20 juli 2010
16 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... als dat duurder is dan het laten invullen van de aangifte door een vergelijkbare belastingadviseur in het land van herkomst; de cursuskosten om de taal van het werkland te leren ...

2. Belasting Toegevoegde Waarde (BTW)   4 februari 2017
18 juni 2023  |  , , , , ,
... Dit gaat veranderen. Een en ander is gesteund door een Europese richtlijn. De Nederlandse Orde van Belastingadviseur (mei 2019) noemt het wetsvoorstel BTW-tarief voor elektronische uitgaven een ...

3. Buiten Europa   10 maart 2018
6 oktober 2020  |  , ,
... werden het verder eens over een voorstel van de Europese Commissie voor een meldplicht voor belastingadviseurs die bedrijven helpen bij het opzetten van constructies om belasting te ...

4. DGA Pensioen   27 maart 2016
13 december 2019  |  ,
... Kabinet laat ondernemers in de steek met afschaffing pensioen in eigen beheer Volgens het Register Belastingadviseurs (RB) laat het kabinet kansen liggen om het pensioen in eigen beheer soepel af ...

5. Diverse prestaties   30 oktober 2017
6 december 2019  |  ,
... mobiliteit en zelfrijdende voertuigen. (Bron: Rijksoverheid) Robotisering beroepen Beroepen als belastingadviseur, makelaar en secretaresse lopen het grootste risico om te worden overgenomen ...

6. Europa   10 maart 2018
28 maart 2021  |  ,
... UBO-registratie in EU dichterbij EU definitief akkoord met verplichte informatie-uitwisseling door belastingadviseurs Nederland treedt toe tot Openbaar Ministerie fraudezaken Europees toezicht ...

7. Europese richtlijnen en verordeningen   20 maart 2009
17 oktober 2018  |  , ,
... van 2017 opnieuw tegen het licht houden, om één belastingaangifte te kunnen doen. Sommige belastingadviseurs hebben al uitgesproken dat ze grote problemen bij de Belastingdienst vrezen, ...

8. Familiebedrijf   7 oktober 2016
8 april 2021  |  ,
... owner) in het kader van cliëntenonderzoek dat banken, verzekeraars, advocaten, notarissen, belastingadviseurs en andere professionele dienstverleners uitvoeren. Daarnaast zijn er ook in ...

9. Financial planning   25 januari 2010
23 oktober 2020  |  , , ,
Inhoud Wezenlijk onderscheid Aspecten financiële planning Belastingadviseurs Autoriteit Financiële Markten (AFM) Toelichting provisieverbod Uitzonderingen Scherpere eisen vakbekwaamheid ...

10. Gebruikelijkheidstoets   10 april 2011
2 september 2020  |  , , , , ,
... bij het Belastingplan 2016' aan de Eerste Kamer ingegaan op de kritiek die de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) heeft op de aanscherping van het gebruikelijkheidscriterium in de WKR. ...

11. Genietingsmoment   15 maart 2011
14 april 2018  |  , , , ,
... BLKB2011/1828M (paragraaf 3.6.4) invulling gegeven over het begrip 'Genietingsmoment'. Vraag Een belastingadviseur vertelde ons bedrijf het volgende: Op basis van de actuele fiscale wetgeving is ...

12. Heffingskortingen   20 maart 2009
19 mei 2021  |  , , , ,
... volledig vernieuwd, maar is door allerlei politieke keuzes zo doorgeslagen, dat er een belastingadviseur nodig is om het aan normale mensen uit te leggen.’ (Bron: CM, 7 jun. 2017) ...

13. Hervorming belastingstelsel   19 juni 2013
18 november 2021  |  , , , ,
... beïnvloeding van het koopmoment van zakelijke auto's. Voorstellen NOB Ook de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs doet voorstellen, waar onder: Het urencriterium in de inkomstenbelasting ...

14. Klachten en kritiek   20 februari 2018
10 maart 2021  |  , ,
... de dienst niet kan achterhalen wie precies op welk moment toegang had tot de data. Ook externe belastingadviseurs zouden toegang hebben gehad tot de gegevens. Volgens Zembla zou de ...

15. Knelpunten en verbeteringen   20 februari 2018
1 februari 2022  |  , , , ,
... maar ook in betere samenwerking van alle betrokken partijen, van de belastinginspecteur, tot de belastingadviseur en het bedrijf zelf. Het verbeteren van de vertrouwensrelatie tussen bedrijf en ...

16. Maatregelen Kabinet   15 juni 2020
15 maart 2022  |  , , , , , , , , ,
... misgaan bij de vaststelling van de NOW subsidie door het UWV. Neemt u vooral contact op met een belastingadviseur of -advocaat als u meent dat de terugvordering mogelijk niet terecht is. ...

17. Nederland   10 maart 2018
6 juni 2021  |  ,
... te krijgen van de overheid, zou blijken dat werkgeverskoepel VNO-NCW, de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en de American Chamber of Commerce in Nederland in de praktijk meebepalen welk ...

18. Reiskosten (vaste vergoeding)   20 januari 2011
20 juli 2023  |  , , , , , , , , ,
Inhoud Vaste reiskostenvergoeding Rekenvoorbeeld vaste arbeidsplaats Rekenvoorbeeld variabele arbeidsplaats Rekenvoorbeeld langere afstanden Berekening Misverstand formule 214 werkdagen Langdurige ...

19. Robots nemen werk van mensen over   30 oktober 2017
9 april 2021  |  , ,
... te automatiseren). Recreatietherapeuten (0,0028) kwamen er het beste vanaf, telemarketeers, belastingadviseurs, horlogereparateurs, verzekeringsacceptanten en data entry-klerken (allen ...

20. UBO-register   10 maart 2018
18 maart 2021  |  ,
... toevoeging is dat dienstverleners die hun klant moeten identificeren, zoals verzekeraars, banken, belastingadviseurs, accountants en notarissen, verplicht worden om mogelijke onjuistheden in de ...

21. Veranderingen 2020   1 oktober 2018
1 januari 2020  |  ,
... van de nieuwe Arbowet, zodat deze in 2020 kan worden geëvalueerd. Intermediairs zoals belastingadviseurs, accountants en financiële instellingen zijn vanaf 1 juli 2020 verplicht om ...

22. Voorbeelden privacy   28 maart 2018
28 februari 2020  |  , , , , , , , ,
... Hoe gaat De Jong & Laan om met de AVG? Een voorbeeld hoe een organisatie van accountants en belastingadviseurs de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) toepast. In het kort: We ...

23. Vrije ruimte   23 februari 2011
6 oktober 2023  |  , , , , , ,
... totaal van deze bedragen lager is dan 10% van de totale fiscale loonsom. (Bron: HLB Accountants en Belastingadviseurs, 16 dec. 2015) Naslag Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. ...

24. Wetten en regels   1 juli 2018
15 december 2021  |  , ,
... praktijk nog steeds van toepassing zijn tot een jaar na de inwerkingtreding van de wet. (Bron: 3V Belastingadviseurs) NB1: Lees ook 'Nieuwe Wet betaaltermijnen heeft twee addertjes onder het ...

25. Wetten en wetsvoorstellen   10 maart 2018
30 april 2020  |  , ,
... d.d. 22 januari 2018. Kabinet maakt geen keuzes bij invoering ATAD De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs heeft een reactie gegeven op de internetconsultatie over de wijze waarop ...


Bekijk items: 1 tot 25 (50 totaal)