Omzetbelasting


1. Apparatuur, gereedschap en instrumenten   20 maart 2009
12 maart 2018  |  , ,
... behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking met een kostprijs van minder dan € 450 inclusief omzetbelasting, kan de werkgever in één keer vergoeden. Werkkostenregeling Gerichte ...

2. Belasting Toegevoegde Waarde (BTW)   4 februari 2017
18 juni 2023  |  , , , , ,
... wordt uitgebreid Pluk me niet BTW plus en min tegen elkaar wegstrepen toegestaan? Omzetbelasting zitplaatsen soms aftrekbaar Vervanging en actualisatie eerder gepubliceerde ...

3. Belastingplan 2018   29 augustus 2017
8 januari 2018  |  , ,
... zijn gedaan. Verder ziet de inkeerregeling niet alleen op inkomstenbelasting, maar ook op loon- en omzetbelasting. Er wordt voorzien in overgangsrecht. Een aantal jaar geleden is het partnerbegrip ...

4. Bestelauto   20 maart 2009
29 april 2020  |  , , ,
... Dan moet worden uitgegaan van de grondslag voor de bijtelling privégebruik auto, inclusief de omzetbelasting en zonder de BPM. Deze grondslag is in de regel inclusief de accessoires die ‘af ...

5. BTW (werkkostenregeling)   26 april 2011
17 januari 2019  |  , , , , ,
... zo’n splitsing worden gemaakt. BUA en Drempelbedrag BUA staat voor Besluit Uitsluiting Aftrek omzetbelasting en moet vanaf 2013 in de personeelsadministratie zijn opgenomen. De BTW op ...

6. Commissaris   28 november 2013
4 september 2020  |  , ,
... blijven ongewijzigd. Dit betekent dat voor de werkzaamheden de commissaris aan de heffing van omzetbelasting is onderworpen voor zover de commissaris voor deze werkzaamheden ondernemer is. ...

7. Concernregeling   16 maart 2015
21 november 2019  |  , , ,
... stichtingen wordt dus niet aangesloten bij de al bestaande jurisprudentie op dit punt binnen de omzetbelasting, omdat die voor zowel inhoudingsplichtigen als de Belastingdienst niet leidt tot ...

8. Coronavirus   24 februari 2020
28 oktober 2020  |  , , , , , , , , ,
... door coronavirus? U kunt voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting/btw en loonbelasting bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Dat kan door een ...

9. Detachering   20 maart 2009
6 mei 2023  |  , , , , , ,
... rekening. Dit houdt in dat een g-rekening alleen mag worden gebruikt voor het betalen van omzetbelasting, loonbelasting en premies aan de Belastingdienst of aan onderaannemers. Iemand mag ...

10. Economische en financiele gevolgen   18 maart 2020
27 januari 2022  |  , , , ,
... uitstel van betaling'. Dit kan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonbelasting bijzonder uitstel van betaling aanvragen. De betrokken ...

11. Fiets   20 maart 2009
30 mei 2023  |  , , , , , , , , ,
... wordt met ingang van 1 januari 2020 op jaarbasis gesteld op 7% van de waarde (inclusief omzetbelasting) van de (elektrische) fiets. De waarde van de fiets is de in Nederland door de ...

12. Financial planning   25 januari 2010
23 oktober 2020  |  , , ,
... de Eerste en Tweede Kamer (2011) ingegaan op de fiscale gevolgen - in de inkomstenbelasting en de omzetbelasting - van het aangekondigde provisieverbod voor tussenpersonen per 1-1-2013. Volgens ...

13. Informatie Belastingdienst (DBA)   22 oktober 2016
6 januari 2020  |  , , , , ,
... door de opdrachtnemer/uitlener worden gebruikt voor het betalen van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting. Een eventueel overschot kan worden gedeblokkeerd. Dit levert geen oneigenlijk ...

14. Inleiding   1 januari 2012
17 oktober 2023  |  , , , , , ,
... Loonbelasting Dividendbelasting Erf- en schenkbelasting De meeste andere belastingen Níet Btw (omzetbelasting) Douanerechten Accijnzen Sociale zekerheidsbijdragen Leges Retributies Per 2026 ...

15. Klachten en kritiek   20 februari 2018
10 maart 2021  |  , ,
... 5 juni 2018 gaven aan Kamerleden. In de gevarenzone bevinden zich autobelastingen, loonheffingen, omzetbelasting, erf- en schenkbelasting, beroep, bezwaar en klachten, vennootschapsbelasting, ...

16. Leaseauto of kilometervergoeding   2 augustus 2010
18 oktober 2021  |  , , , , , , ,
... € 400 netto per maand. NB: Andere kosten - verzekeringen, overige werkgeverskosten (en aftrek omzetbelasting), evt. eigen auto werknemer, fiets et cetera - zijn in onderstaande berekeningen ...

17. Loon- en inkomstenbelasting   20 maart 2009
19 december 2023  |  , , , , , , , , ,
... 2020 is het nog niet mogelijk om voor alle ondernemers de totale schuld vast te stellen. De omzetbelastingaangifte over het tijdvak november 2020 bijvoorbeeld, hoeft pas op 31 december 2020 ...

18. Maaltijden   20 maart 2009
17 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... op 18 mei 2015 gepubliceerde uitspraak van Rechtbank Noord-Holland. Het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting (Bua) zorgt ervoor dat de voorbelasting niet altijd aftrekbaar is. In deze zaak ...

19. Maatregelen Kabinet   15 juni 2020
15 maart 2022  |  , , , , , , , , ,
... van belastingbetaling. Het gaat dan bijvoorbeeld om de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen van ...

20. Modelovereenkomsten (DBA)   22 oktober 2016
19 februari 2018  |  ,
... standpunt voor de loonheffingen kan de Belastingdienst geen oordeel geven over de gevolgen voor de omzetbelasting. Verhaalsverbod In de bijgevoegde overeenkomst is een bepaling opgenomen die ...

21. Parkeergelegenheid   20 maart 2009
2 augustus 2019  |  , , ,
... uitspraken verschenen van rechtbanken en hoven over de vraag of het hoge of lage tarief voor de omzetbelasting geldt voor attractieparken voor de parkeergelden die zij ontvangen. Het verlenen ...

22. Rechtspositie   1 januari 2012
31 augustus 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... (11-1-f-vrijstelling*). (Bron: ZekerFiscaal, 7 jan. 2019) * (artikel 11.1.f van de Wet op de omzetbelasting). ABU en NBBU stemden CAO-uitzendpersoneel op elkaar af ABU en NBBU hebben vanaf ...

23. Studiekosten   20 maart 2009
26 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... ook de btw bij hem in rekening, terwijl de werkgever de btw kan aftrekken bij de aangifte omzetbelasting. De kantonrechter volgt de werknemer hierin niet. De werknemer is uiteindelijk als ...

24. Verhuizing bedrijf   28 april 2018
28 april 2018  |  , , , ,
... bedrijven bijvoorbeeld vastleggen in welk land de economische hoofdactiviteiten liggen en waar dus omzetbelasting moet worden betaald. Er zijn zeventien lidstaten die al een volledige ...

25. Voucher   16 juli 2017
29 maart 2021  |  , , ,
... gestuurd. Met het voorstel wordt de Europese voucherrichtlijn geïmplementeerd in de Wet op de omzetbelasting 1968 (zie boven). De nieuwe regels zien op de definitie van vouchers en de ...


Bekijk items: 1 tot 25 (37 totaal)