Eigen Bijdrage


1. Eigen bijdrage   7 maart 2010
29 juli 2023  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... vastlegging Vakantie Aftrekposten van de fiscale bijtelling Boven normbijdrage, duurdere leaseauto Eigen bijdrage auto moet onvoorwaardelijk zijn Accessoires; bijtelling en onbelast vergoeden ...

2. Eigen risico (zorgverzekering)   24 oktober 2016
26 september 2018  |  ,
Inhoud Eigen risico Vrijwillig eigen risico verhogen Eigen bijdrage Schaf de zorgverzekeraars af Minder ziekenhuisbezoek door hoger eigen risico Schaf eigen risico zorg af Verhoog belasting om ...

3. Aandelenoptieregeling   20 maart 2009
1 juli 2021  |  , , , , , , , , ,
... inkomens extra belast Stichting Nederlands Participatie Instituut Vakbonden Naslag Besluit inkoop eigen aandelen geactualiseerd Lagere belastingheffing optievoordeel innovatieve start-ups ...

4. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... van hun werktijd besteden aan het begeleiden van jongeren. In het plan moet helder zijn hoe de eigen financiering eruitziet en waarom een bijdrage van de overheid noodzakelijk is. Inmiddels is ...

5. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... Matrix ‘Handhaving en sanctionering’ Jaarverslag UWV 2018 Aanvraag tolkvoorziening bij UWV Eigen bijdragen vervoersvoorzieningen UWV verlaagd Vernieuwde verzamelspecificatie ...

6. Adoptieverlof   20 maart 2009
28 december 2019  |  , ,
... heeft men bij de meeste zorgverzekeraars recht op een vergoeding van de kosten van kraamzorg en de eigen bijdrage voor kraamzorg Ook kan men het kind medisch laten screenen bij een kinderarts, dit ...

7. Aftrek zorgkosten   3 februari 2018
30 juli 2018  |  , ,
... Mijnheer X zonder partner verdiende in 2017 € 60.000 bruto. Hij wil berekenen of de uit eigen portemonnee betaalde zorgkosten (categorie 'aftrekbaar') van € 1.000 - betaald voor een ...

8. Algemeen, begrippen, rapporten, wetten   2 maart 2019
22 mei 2021  |  ,
... vallen onder MVO. Wanneer de productie wordt uitbesteed naar lageloonlanden, is de eigenaar verantwoordelijk voor de wijze waarop de productie tot stand komt. MVO kan kosten ...

9. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
18 november 2021  |  , , , , , , , , , , ,
... kortlopende uitkering aan mannen en alleenstaande vrouwen van 65 jaar en ouder die niet voldoende eigen inkomsten hadden; de AOW is in 1957 geïntroduceerd door de toenmalige minister van Sociale ...

10. Analfabetisme en laaggeletterdheid   14 september 2012
5 juli 2021  |  , ,
... een mooie kans hun vaardigheden te verbeteren in de training ‘Heldere Taal’. Daarna zijn de eigen documenten, zoals arbeidsovereenkomsten, onder de loep genomen. 'Vaak waren deze documenten ...

11. Ander vervoermiddel van de zaak   20 maart 2009
22 maart 2018  |  , , ,
... het aantal privé kilometers vermenigvuldigd met de werkelijke kilometerprijs en verminderd met de eigen bijdrage van uw werknemer voor het privégebruik. Bij de berekening van het aantal ...

12. Arbeidstijden (inleiding)   12 juli 2010
22 juni 2021  |  , , , , , , , , ,
... ruim 22.000 werknemers uit verschillende en beroepen ondervraagd. Sinds 2012 werken Nederlanders eigenlijk alleen maar minder dan ze zouden willen. De gemiddelde contractomvang daalde van zo’n ...

13. Arbeidsvoorwaarden bij ontslag   20 maart 2009
14 oktober 2018  |  , , , , , , , ,
... keuzevrijheid was prettig voor de werknemer omdat hij de ontslagvergoeding op deze wijze op zijn eigen fiscale en financiële situatie kon afstemmen. Wenste de werknemer een stamrecht, dan moest ...

14. Arbobeleid   1 oktober 2009
6 mei 2021  |  , , , , , , ,
... van de lijst worden in de goede volgorde onder elkaar gezet. Welke risico's zijn het meest dreigend? Zijn er situaties in het bedrijf die wettelijk niet zijn toegestaan? Welke risico's ...

15. Arboverstrekkingen   1 oktober 2009
25 januari 2022  |  , ,
... in redelijkheid deel van uitmaakt; de verstrekking tijdens werktijd plaatsvindt; de werknemer geen eigen bijdrage is verschuldigd; geen sprake is van een aanmerkelijke privébesparing van de ...

16. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
16 september 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... in de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen kunnen krijgen voor de aanschaf of (eigen) voortbrenging van zogeheten Arbobedrijfsmiddelen. Algemeen zijn de Arboregels voor het ...

17. Armoede   12 februari 2012
9 juli 2021  |  , , ,
... 2002 en 2012 verdubbeld. De financiële nood onder huurders is veel sterker gestegen dan die onder eigenaar-bewoners, aldus het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Dat steeds meer huishoudens ...

18. Asielzoekers (arbeidsmarkt)   17 februari 2016
11 juni 2021  |  , , , , ,
... vluchtelingen en werkgevers Meer kans op werk voor vluchtelingen Asielzoekers weigeren werk door eigen bijdrage opvang Participatieverklaring nutteloos SER-advies asielzoekers Huidig systeem ...

19. Auto van de zaak   23 juni 2015
31 augustus 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... begrip, dat van toepassing is op verschillende situaties: De werkgever vergoedt alle kosten van de eigen auto van de werknemer. De werknemer gebruikt een auto die eigendom is van de zaak of ...

20. Autoriteit Persoonsgegevens   28 maart 2018
25 september 2021  |  , , , , , , , , , , , ,
... uw gegevens op de juiste manier verwerkt. Het recht op inzage betreft alleen inzage in uw eigen gegevens. U heeft dus geen recht op informatie over anderen. Tenzij iemand u daar ...

21. Banksparen   21 januari 2017
20 november 2020  |  , , ,
... de site van Kassa/Vara. Voorwaarden Belastingdienst De Belastingdienst stelt aan de 'spaarrekening eigen woning' of 'beleggingsrecht eigen woning' de volgende voorwaarden 2, in haar woorden: De ...

22. Basisbegrippen sociale media   24 maart 2011
18 maart 2021  |  , , , ,
... meer structuur te geven. De hashtag maakt het voor mogelijk om bij trends en drukke gesprekken het eigen merk, product of dienst te promoten. De hashtag is bij Twitter een bekend instrument om een ...

23. Bedrijfsopleidingen en opleidingsinstituten   11 januari 2016
6 juli 2021  |  , , , , , ,
... drie jaar een opleiding gevolgd die leidt tot meer kansen op de arbeidsmarkt of buiten het eigen vakgebied. Dat blijkt uit cijfers van het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) van ...

24. Bedrijfsparen   20 maart 2009
12 maart 2018  |  , , ,
... werknemers. Dit is een unieke mogelijkheid voor organisaties om op een fiscaal aantrekkelijke en eigentijdse wijze te werken aan de inzetbaarheid van medewerkers. Voor werknemers is het de enige ...

25. Bedrijven en organisaties   2 maart 2019
13 februari 2021  |  , ,
... verantwoord ondernemen Eerlijke kleding kopen? Nederlandse bedrijven krijgen inzicht in kosten eigen CO2-uitstoot Zero uitstoot in binnenstad als transport geen sluitpost is Gratis ...


Bekijk items: 1 tot 25 (322 totaal)