Wijzigingen Zorgverzekering 2015    Wijzigingen Zorgverzekering 2017 


Wijzigingen Zorgverzekering 2016

Datum laatste wijziging: 23 januari 2016  |  Trefwoorden: Zorgverzekering, Zorgtoeslag, 2016

Opsomming

In het Belastingplan 2016 wordt het volgende genoemd:
 • Bezuinigingen zorgtoeslag uitgesteld: De bezuinigingen op de zorgtoeslag worden uitgesteld. Er komt structureel € 210 miljoen beschikbaar om de zorg in de verpleeghuizen te verbeteren en ruimte te maken voor meer persoonlijke aandacht.
 • Dagactiviteiten: Er wordt extra geld vrijgemaakt voor te maken voor dagactiviteiten voor ouderen in een verpleeghuis.
 • Opleidingen: De organisaties krijgen geld en faciliteiten om beroepskrachten in de verpleeghuiszorg bij te scholen en op te leiden.
 • Afbouw regels: Het streven is de regels waar een zorginstelling mee te maken heeft te vereenvoudigen. Door de regeldruk te verlagen, is men dan minder tijd kwijt aan papierwerk.
 • Zorgpremie verhoogd: De zorgpremie met ongeveer € 7 per maand worden verhoogd: nominale premie was in 2015 gemiddeld € 1.188 wordt in 2016 dan € 1.194.
 • Eigen risico ook verhoogd: Het eigen risico was in 2015 € 375 en komt in 2016 uit op € 385.
 • Verhoging zorgtoeslag: In 2016 zal de toeslag met € 6 per maand worden verhoogd.

Overige wijzigingen basiszorgverzekering 2016

 • Kinderen betalen geen eigen bijdrage meer voor hoortoestellen. Bij volwassenen blijft de eigen bijdrage 25 procent.
 • Behandelingen door een sportarts worden, na een doorverwijzing van de huisarts, vergoed vanuit de basiszorgverzekering.
 • Vervolgonderzoeken na een NIPT test in het buitenland met een positieve uitslag worden vergoed.
 • Prenatale chirurgie bij open ruggetje: in 2016 wordt het opereren van foetussen met een open ruggetje onder bepaalde voorwaarden vergoed.
 • Ruimere vergoeding voor medicijnen ter behandeling van chronische hepatitis C.
Ga terug naar subrubriek Zorgverzekering.


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Wijzigingen Zorgverzekering 2015    Wijzigingen Zorgverzekering 2017