De Zorg wordt onbetaalbaar! Marktwerking en privatiseren de oplossing?

Opinie |  ma 16 nov 2020  | Bron: Telegraaf HR-kiosk  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Marktwerking, Privatisering, Zorgtoeslag, Zorgpremie, Middeninkomens, Ziekenfonds, Ziektekosten, Ziektekostenverzekering

Een onderzoek onder Telegraaflezers geeft aan dat 87% vindt dat de zorgpremie niet meer op te brengen is. Juist mensen die net iets meer verdienen krijgen geen zorgtoeslag terwijl de minima nog wel voor enige compensatie in aanmerking komt.
De zorgpremie zou eigenlijk inkomensafhankelijk moeten zijn, suggereert een aantal respondenten. Voor een klein deel is dat nu al zo, maar voor de middeninkomens geldt dat niet, want die krijgen geen zorgtoeslag.

Particulier of ziekenfonds?

Tot 1 januari 2006 zat het overgrote deel van Nederland (60%) in het ziekenfonds. Tot die datum kon 40% van de Nederlanders op de vraag: ”Ziekenfonds of Particulier?“, trots antwoorden: Nee ik ben particulier, meteen aangevende dat zijn inkomen boven de zogenaamde loongrens zat.
Onder minister Hoogervorst werd de zorg geprivatiseerd. Vanaf die datum werd iedereen (hoera!) “particulier”. De Coöperatieve Ziekenfondsen U.A. (geen winstbejag) gingen allemaal over naar een Verzekeraar. Directieleden (voorzitters) van zo’n ziekenfonds gingen ook over naar de verzekeraar en verdienden meteen een dubbel salaris.
Iedere verzekerde ging ook exact dezelfde premie betalen, met een klein verschil, want marktwerking moest er wel zijn. Dezelfde premie? Dat kon natuurlijk niet. Dus werd de wereld van de toeslag geboren. En meerdere toeslagen volgden. Het rondpompen van geld was begonnen.
Vanaf dat moment was de jacht op de verzekerde geboren en doen verzekeringsmaatschappijen hun best om niet alleen de verzekerde te paaien met minieme verschillen in de premie, maar soms ook betere collectieve of selectieve voorwaarden.

En de premie bleef in 15 jaar tijd maar stijgen en de toeslagen ook.

In 2005 voorspelde ik al dat vooral diegenen waar de ziekenfondspremie van het loon of uitkering automatisch werd ingehouden, de premie niet op tijd zouden gaan betalen. Fantastisch overigens dat de Belastingdienst de toeslag al eind 2005 uitbetaalde.  Mijn inschatting was toen dat een half miljoen mensen premieachterstanden zouden krijgen. Het aantal “verzekerden” dat niet op tijd betaalt, is nu ongeveer een half miljoen, waarvan bijna 300.000 als wanbetaler kan worden aangemerkt.
Voor deze laatste groep heeft men enige tijd geleden bedacht dat de premie van het loon of uitkering kan worden ingehouden. Kijk: en dat is nu net wat we voor 2006 al deden. Maar er moest zo nodig worden geprivatiseerd.

Marktwerking.

Het voordeel van de marktwerking heeft de verzekerde nooit gezien, wel dat de verzekeraar en niet de arts met wie de verzekerde samen kon bepalen waar de beste zorg kon worden verleend en welke medicijnen het meest geschikt waren. Nee dat is de verzekeraar gaan doen om de kosten zo laag mogelijk te houden. Ja, maar met welk doel?
Na jaren van stijgende premies en toeslagen is het overgrote deel van de respondenten van de enquête van mening dat de zorgpremie inkomensafhankelijk zou moeten zijn.
Maar dat was voor 2006 al grotendeels zo. Is er nog een weg terug?

Privatiseren tot de dood erop volgt

We privatiseren net zo lang dat de overheid geen enkele grip meer heeft op alle basisvoorzieningen, zoals het Vervoer, Luchtvaart, Energie, Water en de Zorg. Niet alleen dat veel van deze voorzieningen verkocht zijn, maar ook in buitenlandse handen zijn terecht gekomen.
Misschien een idee om de Politie, het Leger en het Gevangeniswezen ook maar te privatiseren?Andries Bongers

Andries Bongers Meer info

Hoofdredacteur bij HR-kiosk.nl en Directeur van HR-kiosk BV, Directeur en consultant De Bongerd VOF, was Bestuurslid NVP, is Auteur "Fiscaal Vriendelijk Belonen"
Interesse: Beloningsmanagement, Arbeidsrecht, HR Generalist, Columnist. Visie over Personeelsbeleid  Interview dr. Miranda Langedijk op pagina 6/10Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: