Zorgkosten aftrekbaar (tabellen)    Vakantie en verlof 


Zorgverzekeringswet (tabellen)

Datum laatste wijziging: 22 september 2018  |  Trefwoorden: Tabel, Zorgverzekeringswet, Zorgtoeslag, Inkomensafhankelijk, 2017, 2018, 2019

2019

Het ziet ernaar uit dat de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (ZVW) per 1 januari 2019 stijgt naar 6,95% van het loon van werknemers. Ook de verwachte werknemersbijdrage ZVW voor 2019 is al bekend.

Uw organisatie moet in de meeste gevallen over het loon van de werknemers de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet betalen. In de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) staat  dat deze werkgeversheffing per 2019 stijgt naar 6,95%. Nu is hij 6,90% van het loon. Daarbij geldt wel een maximum: het maximumbijdrageloon. Uit een bijlage bij de Macro Economische Verkenning 2019 blijkt dat het maximumbijdrageloon voor de ZVW in 2019 € 55.923 gaat bedragen. In 2018 geldt een maximumbijdrageloon voor de ZVW van € 54.614.

In gevallen waar de werkgever de werkgeversheffing niet hoeft te betalen, draait de werknemer zelf voor de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW op. Dat is bijvoorbeeld het geval bij ex-werknemers, pseudo-werknemers en directeuren-grootaandeelhouders die niet verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. In de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) valt terug te vinden dat zij in 2019 een inkomensafhankelijke bijdrage ZVW betalen van 5,7% van hun brutoloon tot aan het eerdergenoemde maximumbijdrageloon. De werknemersbijdrage bedraagt in 2018 5,65%.


Bedragen en percentages 2018

Premie ZVW

Nominale premie (gemiddeld) € 111,77
Inkomensafhankelijke bijdrage werkgevers € 6,9%
Inkomensafhankelijke bijdrage werknemers € 5,65%
Maximum premieloon per jaar € 54.614
Eigen risico per jaar € 385


In specifieke situaties betaalt de werkgever geen werkgeversheffing, maar moet hij de werknemersbijdrage ZVW inhouden op het loon. Dat is het geval bij bepaalde uitkeringsgerechtigden, ex-werknemers, pseudo-werknemers en directeuren-grootaandeelhouders die niet verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. De bedragen en percentages zijn gelijk aan het bovengenoemde.

De vermogenstoets voor de zorgtoeslag gaat per 1 januari 2018 omhoog naar € 83.415. (2017: € 82.752). Dat wil zeggen dat er in 2018 geen recht op zorgtoeslag bestaat bij een vermogen dat meer bedraagt dan € 83.415.

Voor de aanvullende verzekering is het opletten geblazen. Bij veel verzekeraars wordt de premie een stuk hoger of wordt de dekking fors uitgekleed. Dit komt omdat consumenten kritischer zijn geworden en deze verzekeringen meestal alleen afsluiten als ze verwachten deze ook echt nodig te hebben. Hierdoor draaien veel verzekeraars er verlies op. Vooral op het gebied van fysiotherapie zijn de wijzigingen soms ingrijpend. Je krijgt in sommige gevallen veel minder behandelingen vergoed en bij sommige polissen vervalt zelfs de dekking.

Bedragen en percentages 2017

Premie ZVW

Nominale premie (gemiddeld) € 105,45
Inkomensafhankelijke bijdrage werkgevers € 5,4%
Inkomensafhankelijke bijdrage werknemers € 5,4%
Maximum premieloon per jaar € 53.701
Eigen risico per jaar € 385

Ga terug naar Zorgverzekeringswet.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Zorgkosten aftrekbaar (tabellen)    Vakantie en verlof