Zorgverzekeringswet (tabellen)

Datum laatste wijziging: 16 november 2023  |  Trefwoorden: , , , , , ,

2024

De nieuwe percentages van de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) staan opgenomen in Tabel 18 Premieoverzicht Zvw van de begroting van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 2024:
Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw normaal (in %): 2022: 6,75%, 2023: 6,68%, 2024: 6,57%


2023 (2022)

Wat is nominale premie 2023?
De nominale premie is het minimale bedrag dat zorgverzekeraars volgens de overheid aan zorgpremie moeten vragen voor hun basisverzekering. Dit bedrag is een schatting van wat minimaal nodig is om de zorgkosten voor dat jaar te betalen. Voor 2023 is de ingeschatte nominale premie € 1.649,00 per jaar. Dit komt neer op een zorgpremie van € 137,42 per maand.

Percentages inkomensafhankelijke bijdrage Zvw
Vanaf 2023 zijn de percentages van de Zvw als volgt:

  • werkgeversheffing Zvw: 6,68% (dit was 6,75% in 2022)
  • bijdrage Zvw die uw werkgever of uitkeringsinstantie inhoudt op uw loon of uitkering: 5,43% (was 5,50% in 2022)
  • bijdrage Zvw die u betaalt met een aanslag Zvw: 5,43% (was 5,50% in 2022)
  • Het maximumbijdrage-inkomen in 2023 is € 66.956 (was € 59.706 in 2022).

2021

  • De nominale zorgpremie bedraagt circa € 1.473,00, t.o.v. 2020 een verhoging van circa € 59.
  • Het verplichte eigen risico blijft € 385,00.
  • De zorgtoeslag voor alleenstaanden bedraagt maximaal € 1.294,00. Voor huishoudens met meerdere personen bedraagt de zorgtoeslag maximaal € 2.496,00.
Ga terug naar Zorgverzekeringswet.