Specifieke zorgkosten aftrekbaar (tabellen)    Vakantie en verlof 


Zorgverzekeringswet (tabellen)

Datum laatste wijziging: 24 september 2019  |  Trefwoorden: Tabel, Zorgverzekeringswet, Zorgtoeslag, Inkomensafhankelijk, 2019, 2020

2020

De werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (‘Zvw’) daalt in 2020 naar 6,70% (2019: 6.95%). Het maximumbijdrageloon wordt € 57.214 (2019: € 55.927). De bijdrage Zvw wordt 5,45% (2019: 5,70%).


2019

Het ziet ernaar uit dat de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (ZVW) per 1 januari 2019 stijgt naar 6,95% van het loon van werknemers. Ook de verwachte werknemersbijdrage ZVW voor 2019 is al bekend.

Uw organisatie moet in de meeste gevallen over het loon van de werknemers de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet betalen. In de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) staat dat deze werkgeversheffing per 2019 stijgt naar 6,95%. Nu is hij 6,90% van het loon. Daarbij geldt wel een maximum: het maximumbijdrageloon. Uit een bijlage bij de Macro Economische Verkenning 2019 blijkt dat het maximumbijdrageloon voor de ZVW in 2019 € 55.923 gaat bedragen. In 2018 geldt een maximumbijdrageloon voor de ZVW van € 54.614.

In gevallen waar de werkgever de werkgeversheffing niet hoeft te betalen, draait de werknemer zelf voor de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW op. Dat is bijvoorbeeld het geval bij ex-werknemers, pseudo-werknemers en directeuren-grootaandeelhouders die niet verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. In de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) valt terug te vinden dat zij in 2019 een inkomensafhankelijke bijdrage ZVW betalen van 5,7% van hun brutoloon tot aan het eerdergenoemde maximumbijdrageloon. De werknemersbijdrage bedraagt in 2018 5,65%.

Ga terug naar Zorgverzekeringswet.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Specifieke zorgkosten aftrekbaar (tabellen)    Vakantie en verlof