Ouderenkorting (tabellen)

Datum laatste wijziging: 9 januari 2024  |  Trefwoorden: , , , , , ,

2024

Als u de AOW-leeftijd bereikt, kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor de ouderenkorting. Uw inkomen moet daarvoor onder een bepaalde grens liggen. In 2024 is dat € 44.770. Als u alleenstaand bent, kunt u (ook) recht hebben op de alleenstaandeouderenkorting. De ouderenkorting bedraagt in 2024 maximaal € 2.010. De alleenstaandeouderenkorting bedraagt in 2024 € 524.

Het verzamelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in de 3 boxen, zonder uw verrekenbare verliezen over vorige jaren. U krijgt deze kortingen via de AOW-uitkering van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Verzamelinkomen Ouderenkorting
tot € 44.771 € 2.010
vanaf € 44.771 tot € 58.170 € 2.010 - 15% x (verzamelinkomen - € 44.770)
vanaf € 58.170 € 0

2023 

Het maximum­bedrag van de ouderen­korting bij de inkomsten­belasting is verhoogd naar € 1.835 (2022 was € 1.726).
Bij een verzamel­inkomen hoger dan € 40.888 wordt de ouderen­korting afgebouwd met 15%.

Verzamelinkomen Ouderenkorting
tot € 40.889 € 1.835
vanaf € 40.889 tot € 53.122 € 1.835 - 15% x (verzamelinkomen - € 40.888)
vanaf € 53.122 € 0

2022

Verzamelinkomen Ouderenkorting
tot € 38.465 € 1.726
vanaf € 38.465 tot € 49.971 € 1.726 - 15% x (verzamelinkomen - € 38.464)
vanaf € 49.971 € 0

2021

Ouderen welke gepensioneerd zijn met een inkomen tot € 49.000,00 kunnen aanspraak maken op de ouderenkorting. De ouderenkorting is een heffingskorting, welke de verschuldigde belasting vermindert. De ouderenkorting wordt verhoogd naar € 1.703,00.