Specifieke zorgkosten (tabellen)

Datum laatste wijziging: 19 oktober 2021  |  Trefwoorden: , , , , ,

2023

Drempelbedrag aftrek specifieke zorgkosten 2023 voor een alleenstaande

Drempelinkomen Drempel
€ 0 tot en met € 8.603 € 149
€ 8.604 tot en met € 45.695 1,65% van het drempelinkomen
€ 45.696 en meer € 753 + 5,75% van het bedrag boven € 45.695

Drempel specifieke zorgkosten 2023 bij een gezamenlijk inkomen van u en uw fiscale partner

Drempelinkomen Drempel
€ 0 tot en met € 17.206 € 298
€ 17.207 tot en met € 45.695 1,65% van het drempelinkomen
€ 45.696 en meer € 753 + 5,75% van het bedrag boven € 45.695

2022

Drempelbedrag aftrek specifieke zorgkosten 2022 voor een alleenstaande

Drempelinkomen Drempel
€ 0 tot € 8.093 € 141
€ 8.093 tot € 42.986 1,65% van het drempelinkomen
€ 42.986 en meer € 709 + 5,75% van het bedrag boven € 42.986

Drempel specifieke zorgkosten 2022 bij een gezamenlijk inkomen van u en uw fiscale partner

Drempelinkomen Drempel
€ 0 tot € 16.186 € 282
€ 16.186 tot € 42.986 1,65% van het drempelinkomen
€ 42.986 en meer € 709 + 5,75% van het bedrag boven € 42.986

2021

Drempelbedrag aftrek specifieke zorgkosten 2021 voor een alleenstaande

Drempelinkomen Drempel
€ 0 tot € 7.989 € 139
€ 7.989 tot € 42.434 1,65% van het drempelinkomen
€ 42.434 en meer € 700 + 5,75% van het bedrag boven € 42.434

Drempel specifieke zorgkosten 2021 bij een gezamenlijk inkomen van u en uw fiscale partner

Drempelinkomen Drempel
€ 0 tot € 15.978 € 278
€ 15.978 tot € 42.434 1,65% van het drempelinkomen
€ 42.434 en meer € 700 + 5,75% van het bedrag boven € 42.434

2020

Drempelbedrag aftrek specifieke zorgkosten 2020 voor een alleenstaande

Drempelinkomen Drempel
€ 0 tot € 7.863 € 136
€ 7.863 tot € 41.765 1,65% van het drempelinkomen
€ 41.765 en meer € 689 + 5,75% van het bedrag boven € 41.765

Drempel specifieke zorgkosten 2020 bij een gezamenlijk inkomen van u en uw fiscale partner

Drempelinkomen Drempel
€ 0 tot € 15.726 € 272
€ 15.726 tot € 41.765 1,65% van het drempelinkomen
€ 41.765 en meer € 689 + 5,75% van het bedrag boven € 41.765

2019

Drempelbedrag aftrek specifieke zorgkosten 2019 voor een alleenstaande

Uw drempelinkomen 2019 Drempel aftrek zorgkosten
tot en met € 7.739 minimale drempel bedraagt € 133
€ 7.739 tot en met € 41.107 1,65%, minimale drempel bedraagt € 133
meer dan € 41.107 € 678 + 5,75% van het extra drempelinkomen

Drempel specifieke zorgkosten 2019 bij een gezamenlijk inkomen van u en uw fiscale partner

Drempelinkomen voor beide partners 2019 Drempel aftrek zorgkosten
tot en met € 15.478 minimale drempel is € 266
€ 15.478 tot en met € 41.107 1,65%, minimale drempel is € 266
meer dan € 41.107 € 678 + 5,75% van het extra drempelinkomen


NB: Omdat de tarieven in de belastingschijven voor een deel lager worden in 2019, leidt een aftrekpost zoals die van de specifieke zorgkosten ook tot minder teruggave. Dit verlies wordt niet door het kabinet gecompenseerd.

(Bron: Financieel/info nu)


2018

Regeling specifieke zorgkosten 2018

Onderstaand vindt u de drempel die van toepassing is en in mindering komt op de aftrekbare zorgkosten. Zijn uw ziektekosten lager dan de drempel dan is er geen aftrek, zijn uw ziektekosten hoger dan de drempel dan zijn uw uitgaven minus de drempel aftrekbaar:
 
Alleenstaande
Drempelinkomen Drempel
tot  € 7.647 € 131
€ 7.647 tot € 40.619 1,65%, minimale drempel bedraagt € 131
€ 40.619 en meer € 670 + 5,75% van het extra drempel-inkomen

Gezamenlijk inkomen u en uw fiscale partner
Drempelinkomen Drempel
tot € 15.294 € 262
€ 15.294 tot € 40.619 1,65%, minimale drempel bedraagt € 262
€ 40.619 en meer € 670 + 5,75% van het extra drempel-inkomen 


Voor het inroepen van extra gezinshulp gelden aparte drempels:

Drempel gezinshulp
Drempelinkomen Drempel
tot € 31.367 0
€ 31.367 tot € 47.050 1% van het gezamenlijke inkomen
€ 47.050 tot € 62.716 2% van het gezamenlijke inkomen
€ 62.726 en hoger 3% van het gezamenlijke inkomen


Extra aftrek door verhoging van de specifieke ziektekosten is mogelijk:

U mag een gedeelte van de specifieke zorgkosten ophogen met een factor:
  • Met plus 40% als u op 1 januari 2018 nog geen recht hebt op AOW
  • Met plus 113% wanneer u op 1 januari 2018 wel recht hebt op AOW
Voorwaarde voor deze aftrek is wel dat uw gezamenlijke drempelinkomen lager moet zijn dan € 34.404. De kosten die u maakt voor geneeskundige en heelkundige hulp en de reiskosten ziekenbezoek zijn wel aftrekbaar, maar doen niet mee bij deze verhoging.

Extra aftrek door verhoging van de specifieke ziektekosten is mogelijk

U mag een gedeelte van de specifieke zorgkosten ophogen met een factor:
  • Met plus 40% als u op 1 januari 2018 nog geen recht hebt op AOW
  • Met plus 113% wanneer u op 1 januari 2018 wel recht hebt op AOW
Voorwaarde voor deze aftrek is wel dat uw gezamenlijke drempelinkomen lager moet zijn dan € 34.404. De kosten die u maakt voor geneeskundige en heelkundige hulp en de reiskosten ziekenbezoek zijn wel aftrekbaar, maar doen niet mee bij deze verhoging.