Scholingsuitgaven (tabellen)    Studiefinanciering hoger onderwijs (tabellen) 


Specifieke zorgkosten (tabellen)

Datum laatste wijziging: 1 maart 2018  |  Trefwoorden: Zorg, Teruggaaf, Belastingdienst, Tabel, 2017, 2018

Regeling specifieke zorgkosten 2018

Onderstaand vindt u de drempel die van toepassing is en in mindering komt op de aftrekbare zorgkosten. Zijn uw ziektekosten lager dan de drempel dan is er geen aftrek, zijn uw ziektekosten hoger dan de drempel dan zijn uw uitgaven minus de drempel aftrekbaar:

 
Alleenstaande
Drempelinkomen  Drempel
tot  € 7.647 € 131
€ 7.647 tot € 40.619 1,65%, minimale drempel bedraagt € 131
€ 40.619 en meer € 670 + 5,75% van het extra drempel-inkomen 


 

Gezamenlijk inkomen u en uw fiscale partner
Drempelinkomen  Drempel
tot € 15.294 € 262
€ 15.294 tot € 40.619 1,65%, minimale drempel bedraagt € 262
€ 40.619 en meer € 670 + 5,75% van het extra drempel-inkomen 


Voor het inroepen van extra gezinshulp gelden aparte drempels:

 

Drempel gezinshulp
Drempelinkomen  Drempel
tot € 31.367 0
€ 31.367 tot € 47.050 1% van het gezamenlijke inkomen
€ 47.050 tot € 62.716 2% van het gezamenlijke inkomen
€ 62.726 en hoger 3% van het gezamenlijke inkomen


Extra aftrek door verhoging van de specifieke ziektekosten is mogelijk:

U mag een gedeelte van de specifieke zorgkosten ophogen met een factor:
  • Met plus 40% als u op 1 januari 2018 nog geen recht hebt op AOW
  • Met plus 113% wanneer u op 1 januari 2018 wel recht hebt op AOW

Voorwaarde voor deze aftrek is wel dat uw gezamenlijke drempelinkomen lager moet zijn dan € 34.404. De kosten die u maakt voor geneeskundige en heelkundige hulp en de reiskosten ziekenbezoek zijn wel aftrekbaar, maar doen niet mee bij deze verhoging.

Extra aftrek door verhoging van de specifieke ziektekosten is mogelijk

U mag een gedeelte van de specifieke zorgkosten ophogen met een factor:
  • Met plus 40% als u op 1 januari 2018 nog geen recht hebt op AOW
  • Met plus 113% wanneer u op 1 januari 2018 wel recht hebt op AOW
Voorwaarde voor deze aftrek is wel dat uw gezamenlijke drempelinkomen lager moet zijn dan € 34.404. De kosten die u maakt voor geneeskundige en heelkundige hulp en de reiskosten ziekenbezoek zijn wel aftrekbaar, maar doen niet mee bij deze verhoging.


Regeling specifieke zorgkosten 2017

Uitgaven voor specifieke zorgkosten komen slechts voor aftrek in aanmerking voor zover deze boven bepaalde inkomensdrempels komen.
 
Drempel 2017
Drempelinkomen van Drempelinkomen tot Drempel
- € 7.586 € 129
€ 7.586 € 40.296 1,65% van het drempelinkomen
€ 40.296 of meer 1,65% van
€ 40.296
1,65% van € 40.296 vermeerderd met 5,75% van het bedrag dat hoger is dan
€ 40.296

De regeling uitgaven voor specifieke zorgkosten kent een vermenigvuldigingsfactor voor de aftrekposten met uitzondering van de uitgaven voor genees- en heelkundige hulp. De vermenigvuldigingsfactor is van toepassing wanneer het drempelinkomen niet meer bedraagt dan € 34.130. De vermenigvuldigingsfactor bedraagt 2,13 voor personen die uiterlijk 1 januari 2017 de AOW-leeftijd hebben bereikt. Voor personen die op die datum de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt, is de vermenigvuldigingsfactor 1,40.


 


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies:


 Scholingsuitgaven (tabellen)    Studiefinanciering hoger onderwijs (tabellen)