Scholingsuitgaven (tabellen)    Studiefinanciering hoger onderwijs (tabellen) 


Specifieke zorgkosten (tabellen)

Datum laatste wijziging: 9 februari 2019  |  Trefwoorden: Zorg, Teruggaaf, Belastingdienst, Tabel, 2018, 2019

2019

Drempelbedrag aftrek specifieke zorgkosten 2019 voor een alleenstaande

Uw drempelinkomen 2019 Drempel aftrek zorgkosten
tot en met 7.739 minimale drempel bedraagt 133
7.739 tot en met 41.107 1,65%, minimale drempel bedraagt 133
meer dan 41.107 678 + 5,75% van het extra drempelinkomen
 

Drempel specifieke zorgkosten 2019 bij een gezamenlijk inkomen van u en uw fiscale partner

Drempelinkomen voor beide partners 2019 Drempel aftrek zorgkosten
tot en met 15.478 minimale drempel is 266
15.478 tot en met 41.107 1,65%, minimale drempel is 266
meer dan 41.107 678 + 5,75% van het extra drempelinkomen


NB: Omdat de tarieven in de belastingschijven voor een deel lager worden in 2019, leidt een aftrekpost zoals die van de specifieke zorgkosten ook tot minder teruggave. Dit verlies wordt niet door het kabinet gecompenseerd.

(Bron: Financieel/info nu)


2018

Regeling specifieke zorgkosten 2018

Onderstaand vindt u de drempel die van toepassing is en in mindering komt op de aftrekbare zorgkosten. Zijn uw ziektekosten lager dan de drempel dan is er geen aftrek, zijn uw ziektekosten hoger dan de drempel dan zijn uw uitgaven minus de drempel aftrekbaar:

 
Alleenstaande
Drempelinkomen  Drempel
tot  7.647 131
7.647 tot 40.619 1,65%, minimale drempel bedraagt 131
40.619 en meer 670 + 5,75% van het extra drempel-inkomen 

Gezamenlijk inkomen u en uw fiscale partner
Drempelinkomen  Drempel
tot 15.294 262
15.294 tot 40.619 1,65%, minimale drempel bedraagt 262
40.619 en meer 670 + 5,75% van het extra drempel-inkomen 


Voor het inroepen van extra gezinshulp gelden aparte drempels:

 

Drempel gezinshulp
Drempelinkomen  Drempel
tot 31.367 0
31.367 tot 47.050 1% van het gezamenlijke inkomen
47.050 tot 62.716 2% van het gezamenlijke inkomen
62.726 en hoger 3% van het gezamenlijke inkomen


Extra aftrek door verhoging van de specifieke ziektekosten is mogelijk:

U mag een gedeelte van de specifieke zorgkosten ophogen met een factor:
  • Met plus 40% als u op 1 januari 2018 nog geen recht hebt op AOW
  • Met plus 113% wanneer u op 1 januari 2018 wel recht hebt op AOW
Voorwaarde voor deze aftrek is wel dat uw gezamenlijke drempelinkomen lager moet zijn dan 34.404. De kosten die u maakt voor geneeskundige en heelkundige hulp en de reiskosten ziekenbezoek zijn wel aftrekbaar, maar doen niet mee bij deze verhoging.

Extra aftrek door verhoging van de specifieke ziektekosten is mogelijk

U mag een gedeelte van de specifieke zorgkosten ophogen met een factor:
  • Met plus 40% als u op 1 januari 2018 nog geen recht hebt op AOW
  • Met plus 113% wanneer u op 1 januari 2018 wel recht hebt op AOW
Voorwaarde voor deze aftrek is wel dat uw gezamenlijke drempelinkomen lager moet zijn dan 34.404. De kosten die u maakt voor geneeskundige en heelkundige hulp en de reiskosten ziekenbezoek zijn wel aftrekbaar, maar doen niet mee bij deze verhoging.


  


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies:


 Scholingsuitgaven (tabellen)    Studiefinanciering hoger onderwijs (tabellen)