Premiestaffels nettopensioenregeling (tabellen)    Reisaftrek openbaar vervoer (tabellen) 


Rechtsbijstand en mediation (tabellen)

Datum laatste wijziging: 9 februari 2019  |  Trefwoorden: Tabel, Mediation, Rechtsbijstand, 2018, 2019

Bedragen 2019
 

Eigen bijdragen advovaat

Alleenstaand Normen 2019 Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin  
Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar Eigen Bijdrage Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar
t/m € 19.400 € 199 t/m € 26.900
€ 19.401 - € 20.100 € 365 € 26.901 - € 27.900
€ 20.101 - € 21.100 € 522 € 27.901 - € 29.200
€ 21.101 - € 23.000 € 679 € 29.201 - € 32.600
€ 23.001 - € 27.300 € 835 € 32.601 - € 38.600
Boven de € 27.300 Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging Boven de € 38.600

Eigen bijdrage in het personen- en familierecht

Alleenstaand Normen 2019 Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin
Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar Eigen Bijdrage Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar
t/m € 19.400 € 345 t/m € 26.900
€ 19.401 - € 20.100 € 418 € 26.901 - € 27.900
€ 20.101 - € 21.100 € 574 € 27.901 - € 29.200
€ 21.101 - € 23.000 € 731 € 29.201 - € 32.600
€ 23.001 - € 27.300 € 862 € 32.601 - € 38.600
Boven de € 27.300 Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging Boven de € 38.600

Mediation

Inkomensnormen en eigen bijdragen mediation tot vier uur:
 
Alleen-
staand
Gehuwd,
samenwonend
of
eenoudergezin
Fiscaal
jaarinkomen
in peiljaar
2017
t/m
€ 19.400
€ 19.401 t/m
€ 27.300
Boven
de
€ 27.300
t/m
€ 26.900
€ 26.901 t/m
€ 38.600
Boven
de
€ 38.600
Eigen bijdrage
bij mediation
tot vier uur
€ 54 € 54 Aanvrager komt
niet in aanmerking
voor een toevoeging
€ 54 € 54 Aanvrager komt
niet in aanmerking
voor een toevoeging

Inkomensnormen en eigen bijdrage bij mediation van vier uur of meer

Alleen-
staand
Gehuwd,
samenwonend
of
eenoudergezin
Fiscaal
jaarinkomen
in peiljaar
2017
t/m
€ 19.400
€ 19.401 t/m
€ 27.300
Boven
de
€ 27.300
t/m
€ 26.900
€ 26.901 t/m
€ 38.600
Boven
de
€ 38.600
Eigen bijdrage
bij mediation
vier uur of meer
€ 54 € 107* Aanvrager komt
niet in aanmer-king
voor een toevoeging
€ 54 € 107* Aanvrager komt
niet in aanmer-king
voor een toevoeging
* wanneer u eerder al € 54 aan eigen bijdrage heeft betaald aan de mediator, bent u in dit geval dus nog € 53 verschuldigd.

Lichte Advies Toevoeging (LAT)

Alleenstaand Eigen bijdrage Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin
€ 20.100 en lager € 78 € 27.900 en lager
€ 20.101 t/m € 27.300 € 131 € 27.901 t/m € 38.600
Boven de € 27.300 Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging Boven de € 38.600

LAT personen- en familierecht

Alleenstaand Eigen bijdrage Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin
€ 20.100 en lager € 110 € 27.900 en lager
€ 20.101 t/m € 27.300 € 144 Tussen € 27.901 t/m € 38.600
Boven de € 27.300 Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging Boven de € 38.600

(Bron: Rechtsbijstand)Bedragen 2018

Alleenstaand
 

 
Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin
 
Fiscaal jaarinkomen
 
Eigen bijdrage
 
Fiscaal jaarinkomen 
 
t/m € 19.100
 
€ 196
 
t/m € 26.500
 
€ 19.101 - € 19.800
 
€ 360
 
€ 26.501 - € 27.500
 
€ 19.801 - € 20.800
 
€ 514
 
€ 27.501 - € 28.800
 
€ 20.801 - € 22.700
 
€ 669
 
€ 28.801 - € 32.100
 
€ 22.701 - € 26.900
 
€ 823
 
€ 32.101 - € 38.000
 
Boven € 26.900
 
Aanvrager komt niet in
aanmerking voor een toevoeging
 
Boven € 38.000
 


Personen- en familierecht

Alleenstaand
 
 
 
Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin
 
Fiscaal jaarinkomen
 
Eigen bijdrage
 
Fiscaal jaarinkomen
 
t/m € 19.100
 
€ 340
 
t/m € 26.500
 
€ 19.101 - € 19.800
 
€ 412
 
€ 26.501 - € 27.500
 
€ 19.801 - € 20.800
 
€ 566
 
€ 27.501 - € 28.800
 
€ 20.801 - € 22.700
 
€ 720
 
€ 28.801 - € 32.100
 
€ 22.701 - € 26.900
 
€ 849
 
€ 32.101 - € 38.000
 
Boven € 26.900
 
Aanvrager komt niet in
aanmerking voor een toevoeging
 
Boven € 38.000
 
 

Mediation

Inkomensnormen en eigen bijdragen mediation tot vier uur
 

 
Alleenstaand
 
 
 
 
 
Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin
 
 
 
 
 
Fiscaal jaarinkomen in peiljaar 2016
 
t/m € 19.100
 
€ 19.101 t/m
€ 26.900
 
Boven € 26.900
 
t/m € 26.000
 
€ 26.501 t/m
€ 38.000
 
Boven € 38.000
 
Eigen bijdrage 
bij mediation tot vier uur
€ 53
 
€ 53
 
Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging
 
€ 53
 
€ 53
 
Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging
 
 

Inkomensnormen en eigen bijdrage bij mediation van vier uur of meer
 
 
 
Alleenstaand
 
 
 
 
 
Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin
 
 
 
 
 
Fiscaal jaarinkomen in peiljaar 2016
 
t/m € 19.100
 
€ 19.101 t/m
€ 26.900
 
Boven € 26.900
 
t/m € 26.900
 
€ 26.501 t/m
€ 38.000
 
Boven € 38.000
 
Eigen bijdrage bij mediation vier uur of meer
 
€ 53
 
€ 105*
 
Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging
 
€ 53
 
€ 105*
 
Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging
 

* wanneer u eerder al € 53 aan eigen bijdrage heeft betaald aan de mediator, bent u in dit geval dus nog € 52 verschuldigd.

Lichte advies toevoeging (LAT)


Voor de lichte adviestoevoeging gelden afwijkende inkomensnormen en eigen bijdragen. De toepasselijke normen per 1 januari 2018 zijn:
 
Alleenstaand
 
Eigen bijdrage
 
Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin met minderjarig(e) kind(eren)
 
€ 19.800 en lager
 
€ 77
 
€ 27.500 en lager
 
Tussen € 19.801 t/m € 26.900
 
€ 129
 
Tussen € 27.501 t/m € 38.000
 
Boven € 26.900
 
Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging
 
Boven de € 38.000
 


LAT familie- en personenrecht

Alleenstaand
 
Eigen bijdrage
 
Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin met minderjarig(e) kind(eren)
 
€ 19.800 en lager
 
€ 108
 
€ 27.500 en lager
 
€ 19.801 t/m € 26.900
 
€ 142
 
Tussen € 27.501 t/m € 38.000
 
Boven € 26.900
 
Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging
 
Boven € 38.000
 


 

 


 

 
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies:


 Premiestaffels nettopensioenregeling (tabellen)    Reisaftrek openbaar vervoer (tabellen)