Premiestaffels nettopensioenregeling (tabellen)    Reisaftrek openbaar vervoer (tabellen) 


Rechtsbijstand en mediation (tabellen)

Datum laatste wijziging: 9 februari 2019  |  Trefwoorden: Tabel, Mediation, Rechtsbijstand, 2018, 2019

Bedragen 2019
 

Eigen bijdragen advovaat

Alleenstaand Normen 2019 Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin  
Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar Eigen Bijdrage Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar
t/m 19.400 199 t/m 26.900
19.401 - 20.100 365 26.901 - 27.900
20.101 - 21.100 522 27.901 - 29.200
21.101 - 23.000 679 29.201 - 32.600
23.001 - 27.300 835 32.601 - 38.600
Boven de 27.300 Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging Boven de 38.600

Eigen bijdrage in het personen- en familierecht

Alleenstaand Normen 2019 Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin
Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar Eigen Bijdrage Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar
t/m 19.400 345 t/m 26.900
19.401 - 20.100 418 26.901 - 27.900
 20.101 - 21.100 574 27.901 - 29.200
21.101 - 23.000 731 29.201 - 32.600
23.001 - 27.300 862 32.601 - 38.600
Boven de 27.300 Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging Boven de 38.600

Mediation

Inkomensnormen en eigen bijdragen mediation tot vier uur:
 
Alleen-
staand
Gehuwd,
samenwonend
of
eenoudergezin
Fiscaal
jaarinkomen
in peiljaar
2017
t/m
19.400
19.401 t/m
27.300
Boven
de
27.300
t/m
26.900
26.901 t/m
38.600
Boven
de
38.600
Eigen bijdrage
bij mediation
tot vier uur
54 54 Aanvrager komt
niet in aanmerking
voor een toevoeging
54 54 Aanvrager komt
niet in aanmerking
voor een toevoeging

Inkomensnormen en eigen bijdrage bij mediation van vier uur of meer

Alleen-
staand
Gehuwd,
samenwonend
of
eenoudergezin
Fiscaal
jaarinkomen
in peiljaar
2017
t/m
19.400
19.401 t/m
27.300
Boven
de
27.300
t/m
26.900
26.901 t/m
38.600
Boven
de
38.600
Eigen bijdrage
bij mediation
vier uur of meer
54 107* Aanvrager komt
niet in aanmer-king
voor een toevoeging
54 107* Aanvrager komt
niet in aanmer-king
voor een toevoeging
* wanneer u eerder al 54 aan eigen bijdrage heeft betaald aan de mediator, bent u in dit geval dus nog 53 verschuldigd.

Lichte Advies Toevoeging (LAT)

Alleenstaand Eigen bijdrage Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin
20.100 en lager 78 27.900 en lager
20.101 t/m 27.300 131 27.901 t/m 38.600
Boven de 27.300 Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging Boven de 38.600

LAT personen- en familierecht

Alleenstaand Eigen bijdrage Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin
20.100 en lager 110 27.900 en lager
20.101 t/m 27.300 144 Tussen 27.901 t/m 38.600
Boven de 27.300 Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging Boven de 38.600

(Bron: Rechtsbijstand)Bedragen 2018

Alleenstaand
 

 
Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin
 
Fiscaal jaarinkomen
 
Eigen bijdrage
 
Fiscaal jaarinkomen 
 
t/m 19.100
 
196
 
t/m 26.500
 
19.101 - 19.800
 
360
 
26.501 - 27.500
 
19.801 - 20.800
 
514
 
27.501 - 28.800
 
20.801 - 22.700
 
669
 
28.801 - 32.100
 
22.701 - 26.900
 
823
 
32.101 - 38.000
 
Boven 26.900
 
Aanvrager komt niet in
aanmerking voor een toevoeging
 
Boven 38.000
 


Personen- en familierecht

Alleenstaand
 
 
 
Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin
 
Fiscaal jaarinkomen
 
Eigen bijdrage
 
Fiscaal jaarinkomen
 
t/m 19.100
 
340
 
t/m 26.500
 
19.101 - 19.800
 
412
 
26.501 - 27.500
 
19.801 - 20.800
 
566
 
27.501 - 28.800
 
20.801 - 22.700
 
720
 
28.801 - 32.100
 
22.701 - 26.900
 
849
 
32.101 - 38.000
 
Boven 26.900
 
Aanvrager komt niet in
aanmerking voor een toevoeging
 
Boven 38.000
 
 

Mediation

Inkomensnormen en eigen bijdragen mediation tot vier uur
 

 
Alleenstaand
 
 
 
 
 
Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin
 
 
 
 
 
Fiscaal jaarinkomen in peiljaar 2016
 
t/m 19.100
 
19.101 t/m
26.900
 
Boven 26.900
 
t/m 26.000
 
26.501 t/m
38.000
 
Boven 38.000
 
Eigen bijdrage 
bij mediation tot vier uur
53
 
53
 
Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging
 
53
 
53
 
Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging
 
 

Inkomensnormen en eigen bijdrage bij mediation van vier uur of meer
 
 
 
Alleenstaand
 
 
 
 
 
Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin
 
 
 
 
 
Fiscaal jaarinkomen in peiljaar 2016
 
t/m 19.100
 
19.101 t/m
26.900
 
Boven 26.900
 
t/m 26.900
 
26.501 t/m
38.000
 
Boven 38.000
 
Eigen bijdrage bij mediation vier uur of meer
 
53
 
105*
 
Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging
 
53
 
105*
 
Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging
 

* wanneer u eerder al 53 aan eigen bijdrage heeft betaald aan de mediator, bent u in dit geval dus nog 52 verschuldigd.

Lichte advies toevoeging (LAT)


Voor de lichte adviestoevoeging gelden afwijkende inkomensnormen en eigen bijdragen. De toepasselijke normen per 1 januari 2018 zijn:
 
Alleenstaand
 
Eigen bijdrage
 
Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin met minderjarig(e) kind(eren)
 
19.800 en lager
 
77
 
27.500 en lager
 
Tussen 19.801 t/m 26.900
 
129
 
Tussen 27.501 t/m 38.000
 
Boven 26.900
 
Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging
 
Boven de 38.000
 


LAT familie- en personenrecht

Alleenstaand
 
Eigen bijdrage
 
Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin met minderjarig(e) kind(eren)
 
19.800 en lager
 
108
 
27.500 en lager
 
19.801 t/m 26.900
 
142
 
Tussen 27.501 t/m 38.000
 
Boven 26.900
 
Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging
 
Boven 38.000
 


 

 


 

 
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies:


 Premiestaffels nettopensioenregeling (tabellen)    Reisaftrek openbaar vervoer (tabellen)