Premiestaffels netto pensioenregeling (tabellen)    Reisaftrek openbaar vervoer (tabellen) 


Rechtsbijstand en mediation (tabellen)

Datum laatste wijziging: 15 december 2019  |  Trefwoorden: Tabel, Mediation, Rechtsbijstand, 2018, 2019

Bedragen 2020

Vanaf 1 januari 2020 gelden nieuwe inkomens- en vermogensnormen en voor de gesubsidieerde rechtsbijstand en mediation. Deze normen gelden voor toevoegingsaanvragen die zijn ingediend vanaf 1 januari 2020.

De Wet op de rechtsbijstand bepaalt dat de Raad in 2020 dient uit te gaan van de fiscale gegevens uit 2018 (het peiljaar).

Inkomensnormen en eigen bijdragen reguliere toevoeging:

Alleenstaand

Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin

Fiscaal jaarinkomen

Eigen bijdrage

Fiscaal jaarinkomen

t/m € 19.800

€ 203

t/m € 27.500

€ 19.801 - € 20.500

€ 373

€ 27.501 - € 28.500

€ 20.501 - € 21.600

€ 533

€ 28.501 - € 29.800

€ 21.601 - € 23.500

€ 694

€ 29.801 - € 33.300

€ 23.501 - € 27.900

€ 853

€ 33.301 - € 39.400

Boven € 27.900

Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging

Boven € 39.400

Personen- en familierecht:

Alleenstaand

Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin

Fiscaal jaarinkomen

Eigen bijdrage

Fiscaal jaarinkomen

t/m € 19.800

€ 353

t/m € 27.500

€ 19.801 - € 20.500

€ 427

€ 27.501 - € 28.500

€ 20.501 - € 21.600

€ 587

€ 28.501 - € 29.800

€ 21.601 - € 23.500

€ 747

€ 29.801 - € 33.300

€ 23.501 - € 27.900

€ 881

€ 33.301 - € 39.400

Boven € 27.900

Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging

Boven € 39.400

Lichte Advies Toevoeging (LAT):

Voor de lichte adviestoevoeging gelden afwijkende inkomensnormen en eigen bijdragen. De toepasselijke normen per 1 januari 2020 zijn:

 

Alleenstaand

Gehuwd, samenwonend of éénoudergezin met minderjarig(e) kind(eren)

Fiscaal jaarinkomen

Eigen bijdrage

Fiscaal jaarinkomen

t/m € 20.500

€ 80

t/m € 28.500

€ 20.501 - € 27.900

€ 134

€ 28.501 - € 39.400

Boven € 27.900

Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging

Boven € 39.400

Lat personen- en familierecht:

Alleenstaand

Gehuwd, samenwonend of éénouder gezin met minderjarig(e) kind(eren)

Fiscaal jaarinkomen

Eigen bijdrage

Eigen bijdrage

t/m € 20.500

€ 112

t/m € 28.500

€ 20.501 - € 27.900

€ 147

€ 28.501 - € 39.400

Boven € 27.900

Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging

Boven € 39.400

Vermogensnormen:

- Rechtbijstand en mediation

Er bestaat geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand en gesubsidieerde mediation als het vermogen in box 3 in 2018 (het peiljaar) hoger is dan het van toepassing zijnde heffingvrij vermogen.

Vrijgesteld per persoon

2018 (het peiljaar)

€ 30.000

Ouderentoeslag is vanaf 2016 vervallen.

- Heffingsvrij vermogen i.v.m. resultaatsbeoordeling

In 2020 geldt:

Vrijgesteld per persoon

Vrijgesteld voor resultaatsbeoordeling

2020

€ 30.846 (onder voorbehoud)

€ 15.422,99 (tot de helft van het heffingsvrij vermogen)


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Premiestaffels netto pensioenregeling (tabellen)    Reisaftrek openbaar vervoer (tabellen)