Kennismigranten (tabellen)    Lage inkomensvoordeel (tabellen) 


Kindgebonden bedragen (tabellen)

Datum laatste wijziging: 11 november 2018  |  Trefwoorden: Tabel, Kinderbijslag, Kinderdagverblijf, Kindgebonden budget, 2017, 2018, 2019

Inhoud

  1. Kinderbijslag
  2. Kindgebonden budget
  3. Toeslagpartner
  4. Kinderopvangtoeslag
  5. Kinderopvangtoeslag na ontslag
  6. Uurtarieven kinderopvang
  7. Werkgeversbijdrage

Kinderbijslag

2019

De bedragen kinderbijslag zijn per 1 januari 2019 per kwartaal:

0 t/m 5 jaar (70%) 6 t/m 11 jaar (85%) 12 t/m 17 jaar (100%)
per kind € 216,58 € 262,99 € 309,40


Bron en meer: FinancieelInofNu.nl

 
2018

De bedragen kinderbijslag zijn per 1 januari 2018 per kwartaal:

0 t/m 5 jaar (70%) 6 t/m 11 jaar (85%) 12 t/m 17 jaar (100%)
per kind € 201,05 € 244,13 € 287,21


Bron en meer: FinancieelInofNu.nl


2017

De bedragen kinderbijslag zijn per 1 januari 2017 per kwartaal:

0 t/m 5 jaar (70%) 6 t/m 11 jaar (85%) 12 t/m 17 jaar (100%)
per kind € 197,38 € 239,84 € 282,16


Bron en meer: Kinderbijslag 2017Kindgebonden budget

2019 

Maximale bedragen kindgebonden budget per 1 januari 2019 per jaar zijn:
(voorlopige bedragen)
 

aantal kinderen alleenstaande ouder ouder met toeslagpartner
1 kind € 4.251 € 1.150
2 kinderen € 5.151 € 2.050
3 kinderen € 5.456 € 2.335
verhoging vanaf 4e kind € 295 € 295


Is een kind 12 jaar of ouder? Verhoog dan het maximale toeslagbedrag met:
• € ... voor elk kind van 12 t/m 15 jaar
• € ... voor elk kind van 16 en 17 jaar


Bron en meer: Financieel.info.

2018

Maximale bedragen kindgebonden budget per 1 januari 2018 per jaar zijn:
 
aantal kinderen alleenstaande ouder ouder met toeslagpartner
1 kind € 4.253 € 1.152
2 kinderen € 5.230 € 2.129
verhoging vanaf 3e kind € 288 € 288

Is een kind 12 jaar of ouder? Verhoog dan het maximale toeslagbedrag met:
• € 236 voor elk kind van 12 t/m 15 jaar
• € 421 voor elk kind van 16 en 17 jaar

Bron en meer:Berekening kindgebonden budget 2018


2017

aantal kinderen alleenstaande
ouder
ouder met
toeslagpartner
1 kind € 4.218 € 1.142
2 kinderen € 5.116 € 2.040
verhoging vanaf 3e kind € 285 € 285

Is een kind 12 jaar of ouder? Verhoog dan het maximale toeslagbedrag met:
• € 234 voor elk kind van 12 t/m 15 jaar
• € 417 voor elk kind van 16 en 17 jaar

Bron en meer: Belastingdienst 2017
 

Kinderopvangtoeslag

2018

Maximum uurprijs kinderopvang
Dagopvang € 7,45
Buitenschoolse opvang € 6,95
Gastouderopvang € 5,91


Bron en meer: Belastingdienst 2018,
lees ook Kinderopvangtoeslag 2018: vergoeding DUO en eigen bijdrage

2017

Maximum uurprijs kinderopvang
Dagopvang € 6,84
Buitenschoolse opvang € 6,38
Gastouderopvang € 5,48


Bron en meer: Belastingdienst 2017

Werkgeversbijdrage

Elke werkgever in Nederland is verplicht bij te dragen in de kosten van de kinderopvang van werkende ouders (via een opslag op de Sectorfondspremie).

De hoogte van de werkgeversbijdrage is niet afhankelijk van iemands inkomen of het aantal kinderen in de kinderopvang, maar is wel gemaximaliseerd tot het maximumuurtarief (€ 6,38 in 2015). De werkgeversbijdrage wordt betaald aan de Belastingdienst.

Ga terug naar Kinderregelingen.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies:


 Kennismigranten (tabellen)    Lage inkomensvoordeel (tabellen)