Kennismigranten (tabellen)    Lage inkomensvoordeel (tabellen) 


Kindgebonden bedragen (tabellen)

Datum laatste wijziging: 25 juni 2019  |  Trefwoorden: Tabel, Kinderbijslag, Kinderdagverblijf, Kindgebonden budget, 2018, 2019

Inhoud

  1. Kinderbijslag
  2. Kindgebonden budget
  3. Toeslagpartner
  4. Kinderopvangtoeslag
  5. Kinderopvangtoeslag na ontslag
  6. Uurtarieven kinderopvang
  7. Werkgeversbijdrage

Kinderbijslag

1 juli 2019

Ouders en verzorgers van kinderen tot en met 17 jaar ontvangen kinderbijslag (AKW). Het kinderbijslagbedrag wordt per 1 juli 2019 aangepast in lijn met de ontwikkeling van de consumentenprijs.

De nieuwe bedragen per kwartaal zijn als volgt:  

0 t/m 5 jaar (70%) 6 t/m 11 jaar (85%) 12 t/m 17 jaar (100%)
per kind € 221,49 € 268,95 € 316,41


Bron: SZW, 1 juli 2019


1 januari 2019

De bedragen kinderbijslag zijn per 1 januari 2019 per kwartaal:

0 t/m 5 jaar (70%) 6 t/m 11 jaar (85%) 12 t/m 17 jaar (100%)
per kind € 216,58 € 262,99 € 309,40


Bron en meer: FinancieelInofNu.nl


2018

De bedragen kinderbijslag zijn per 1 januari 2018 per kwartaal:

0 t/m 5 jaar (70%) 6 t/m 11 jaar (85%) 12 t/m 17 jaar (100%)
per kind € 201,05 € 244,13 € 287,21


Bron en meer: FinancieelInofNu.nl

Kindgebonden budget

2019

Maximale bedragen kindgebonden budget per 1 januari 2019 per jaar zijn:
(voorlopige bedragen)

aantal kinderen alleenstaande ouder ouder met toeslagpartner
1 kind € 4.251 € 1.150
2 kinderen € 5.151 € 2.050
3 kinderen € 5.456 € 2.335
verhoging vanaf 4e kind € 295 € 295


Is een kind 12 jaar of ouder? Verhoog dan het maximale toeslagbedrag met:
• € ... voor elk kind van 12 t/m 15 jaar
• € ... voor elk kind van 16 en 17 jaar


Bron en meer: Financieel.info.

2018

Maximale bedragen kindgebonden budget per 1 januari 2018 per jaar zijn:
aantal kinderen alleenstaande ouder ouder met toeslagpartner
1 kind € 4.253 € 1.152
2 kinderen € 5.230 € 2.129
verhoging vanaf 3e kind € 288 € 288

Is een kind 12 jaar of ouder? Verhoog dan het maximale toeslagbedrag met:
• € 236 voor elk kind van 12 t/m 15 jaar
• € 421 voor elk kind van 16 en 17 jaar

Bron en meer:Berekening kindgebonden budget 2018

Kinderopvangtoeslag

2019

Als gevolg van de kwaliteitsverbeteringen van IKK (Innovatie Kwaliteit Kinderopvang) en de indexering, wordt de uurprijs voor dagopvang verhoogd. Daarnaast verhoogt de overheid de percentages voor de kinderopvangtoeslag in 2019. Dit verhoogde toeslagpercentage wordt vergoed over het uurtarief dat ouders voor kinderopvang betalen tot de maximum uurprijs.
Maximum uurprijs kinderopvang
Dagopvang € 8,02
Buitenschoolse opvang € 6,89
Gastouderopvang € 6,15


Het maximaal aantal baby’s van 0 jaar per pedagogisch medewerker gaat omlaag. Deze gaat van 1 pedagogisch medewerker op 4 nuljarigen naar 1 pedagogisch medewerker op 3 nuljarigen. De pedagogisch medewerker heeft hierdoor meer tijd en aandacht voor kinderen in het eerste levensjaar.

Voor kinderen van 7 jaar en ouder gaat het maximaal aantal kinderen per pedagogisch medewerker omhoog. Deze gaat van 1 op 10 kinderen nu naar 1 pedagogisch medewerker op 12 kinderen.

(Bron: Min. SZW)

2018

Maximum uurprijs kinderopvang
Dagopvang € 7,45
Buitenschoolse opvang € 6,95
Gastouderopvang € 5,91


Bron en meer: Belastingdienst 2018,
lees ook Kinderopvangtoeslag 2018: vergoeding DUO en eigen bijdrage

Werkgeversbijdrage

Elke werkgever in Nederland is verplicht bij te dragen in de kosten van de kinderopvang van werkende ouders (via een opslag op de Sectorfondspremie).

De hoogte van de werkgeversbijdrage is niet afhankelijk van iemands inkomen of het aantal kinderen in de kinderopvang, maar is wel gemaximaliseerd tot het maximumuurtarief (€ 6,38 in 2015). De werkgeversbijdrage wordt betaald aan de Belastingdienst.

Ga terug naar Kinderregelingen.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Kennismigranten (tabellen)    Lage inkomensvoordeel (tabellen)