Kennismigranten (tabellen)    Lage inkomensvoordeel (tabellen) 


Kindgebonden bedragen (tabellen)

Datum laatste wijziging: 1 maart 2018  |  Trefwoorden: Tabel, Kinderbijslag, Kinderdagverblijf, Kindgebonden budget, 2017, 2018

Inhoud

 1. Kinderbijslag
 2. Kindgebonden budget
 3. Toeslagpartner
 4. Kinderopvangtoeslag
 5. Kinderopvangtoeslag na ontslag
 6. Uurtarieven kinderopvang
 7. Werkgeversbijdrage

Kinderbijslag

2018

De bedragen kinderbijslag zijn per 1 januari 2018 per kwartaal:

0 t/m 5 jaar (70%) 6 t/m 11 jaar (85%) 12 t/m 17 jaar (100%)
per kind € 201,05 € 244,13 € 287,21


Pleegkinderen

Voor pleegkinderen en hun verzorgende ouders, die een pleegvergoeding of kinderbijslag ontvangen,  kan het financieel ongunstig zijn om elkaars fiscale partner te worden als het pleegkind 18 jaar oud wordt. In sommige gevallen krijgen ze hierdoor bijvoorbeeld minder toeslagen. Daarom kunnen pleegkinderen en hun verzorgende ouders vanaf 1 januari 2018 aan de Belastingdienst vragen om het fiscaal partnerschap te veranderen.

2017

De bedragen kinderbijslag zijn per 1 januari 2017 per kwartaal:

0 t/m 5 jaar (70%) 6 t/m 11 jaar (85%) 12 t/m 17 jaar (100%)
per kind € 198,38 € 240,89 € 283,40Kindgebonden budget

2018

Maximale bedragen kindgebonden budget per jaar
Gezin met 1 kind € 1.150
Gezin met 2 kinderen € 2.050
Nog meer kinderen € 2.335
Alleenstaande ouderkop € 3.101


Het maximale toetsingsinkomen 2018 is zonder toeslagpartner € 37.200 en met toeslagpartner € 83.400. 


Leeftijd kind:
Als een kind twaalf jaar of ouder is, maar jonger dan zestien jaar, wordt de kgb verhoogd met € 236.
Als een kind zestien of zeventien jaar is, is de verhoging van het kindgebonden budget vanaf de kalendermaand nadat een het kind zestien is geworden € 417.


Recht op het kindgebonden budget kan normaal gesproken alleen bestaan als er kinderbijslag wordt ontvangen. Voor een kind van 16 of 17 jaar kan nog een uitzondering worden gemaakt. Situaties zijn ook denkbaar waarbij beide de ouders (gescheiden wonend, meerdere kinderen) kinderbijslag ontvangen. In dat geval kan maar ιιn van hen ook aanspraak maken op het kindgebonden budget. Als co-ouder kunt u alleen het kindgebonden budget krijgen als u ook de aanvrager bent van de kinderbijslag.

Wie meer vermogen op 1 januari 2018 heeft dan bij de vermogenstoets is toegestaan, krijgt geen kindgebonden budget. De maxima zijn zonder toeslagpartner € 113.415 en met toeslagpartner € 143.415.

2017

Maximale bedragen kindgebonden budget per jaar
Gezin met 1 kind € 1.142
Gezin met 2 kinderen € 898 extra per jaar
Nog meer kinderen per kind € 285 extra per jaar
Gezinnen met een laag of middeninkomen met 2 kinderen € 2.040, wie nog meer kinderen heeft € 285 extra per jaar
 

Toeslagpartner

De toeslagpartner is vanaf 2016 vervallen.
 

Kinderopvangtoeslag 

2018

  De kinderopvangtoeslag verdwijnt in 2018. De bijdrage van de overheid aan de ouders gaat dan rechtstreeks naar de instelling. Hierdoor weten ouders van tevoren wat de kinderopvang hun kost. Het nieuwe systeem is simpeler. Ook wordt het makkelijker voor flexwerkers en ZZP-ers om gebruik te maken van kinderopvang.

De uren van de minst werkende ouder bepalen de hoeveelheid uren waarover iemand een toeslag kan krijgen. Bij dagopvang (0-4 jarigen) heeft men recht op maximaal 140% van de uren minst werkende. Bij buitenschoolse opvang is dit 70%. De toeslag over de uren die hier binnen vallen, wordt bepaald op basis van het inkomen. Ook geldt er een maximum uurtarief waarover de toeslag wordt berekend. Verder is er ook nog een maximum van 230 uur wat per kind per maand wordt vergoed. 

 
(gezamenlijk) toetsingsinkomena kinderopvangtoeslagb
van t/m eerste kindc ieder volgend kind
– € 18 849 94,0% 95,0%
€ 18 850 20 105 94,0% 95,0%
20 106 21 358 94,0% 95,0%
20 359 22 614 94,0% 95,0%
22 615 23 870 94,0% 95,0%
23 871 25 124 93,8% 94,9%
25 125 26 379 92,8% 94,8%
26 380 27 630 92,0% 94,7%
27 631 28 981 91,2% 94,6%
28 982 30 329 90,4% 94,4%
30 330 31 680 89,3% 94,2%
31 681 33 029 88,7% 94,0%
33 030 34 381 87,7% 94,0%
34 381 35 730 86,8% 94,0%
35 731 37 112 86,0% 94,0%
37 113 38 496 85,1% 94,0%
38 497 39 880 84,3% 94,0%
39 881 41 263 83,4% 94,0%
41 246 42 649 82,3% 94,0%
42 650 44 033 81,8% 94,0%
44 034 45 416 80,8% 94,0%
45 417 46 800 80,1% 94,0%
46 801 48 312 79,0% 94,0%
48 313 51 278 77,2% 94,0%
51 279 54 242 76,3% 93,5%
54 243 57 209 74,9% 92,9%
57 210 60 176 72,3% 92,4%
60 177 63 140 69,6% 92,1%
63 141 66 107 66,9% 91,3%
66 108 69 072 64,1% 90,8%
69 073 72 038 61,3% 90,2%
72 039 75 006 58,7% 89,4%
75 007 76 970 56,0% 88,9%
77 971 80 938 53,3% 88,4%
80 939 83 903 50,4% 88,1%
83 904 86 867 47,7% 87,3%
86 868 89 833 45,1% 86,9%
89 834 92 858 42,3% 86,3%
92 859 95 896 39,8% 85,5%
95 897 98 933 37,4% 85,0%
98 934 101 970 34,8% 84,6%
101 971 105 006 33,3% 84,2%
105 007 108 044 33,3% 83,4%
108 045 111 083 33,3% 82,8%
111 084 114 120 33,3% 82,3%
114 121 117 155 33,3% 81,7%
117 156 120 193 33,3% 81,3%
120 194 123 231 33,3% 80,5%
123 232 126 268 33,3% 79,9%
126 269 129 305 33,3% 78,8%
129 306 132 341 33,3% 78,4%
132 342 135 379 33,3% 77,6%
135 380 138 419 33,3% 76,5%
138 420 141 454 33,3% 75,9%
141 455 144 492 33,3% 74,9%
144 493 147 528 33,3% 74,3%
147 529 150 556 33,3% 73,5%
150 567 153 604 33,3% 72,8%
153 605 156 641 33,3% 72,0%
156 642 159 678 33,3% 70,9%
159 679 162 713 33,3% 70,3%
162 714 165 752 33,3% 69,5%
165 753 168 789 33,3% 68,7%
168 790 171 827 33,3% 67,9%
171 828 174 864 33,3% 67,2%
174 865 177 901 33,3% 66,4%
177 902 180 939 33,3% 65,6%
180 940 183 975 33,3% 65,0%
183 976         – 33,3% 64,0%


a. Toetsingsinkomen is gezamenlijk toetsingsinkomen als bedoeld in AWIR.

b. In % van kinderopvangkosten.

c. Eerste kind is kind

 • met hoogste aantal uren kinderopvang, of
 • met hoogste kinderopvangkosten, indien meerdere kinderen zelfde aantal uren kinderopvang genieten
 • dat als eerste kind door belastingdienst is aangewezen, indien voor meerdere kinderen zowel aantal uren als kosten kinderopvang gelijk zijn.


2017

(gezamenlijk) toetsingsinkomena kinderopvangtoeslagb
van t/m eerste kindc ieder volgend kind
– € 18 485 94,0% 95,0%
€ 18 486 19 716 94,0% 95,0%
19 717 20 945 94,0% 95,0%
20 946 22 177 94,0% 95,0%
22 178 23 408 94,0% 95,0%
23 409 24 638 93,8% 94,9%
24 639 25 869 92,8% 94,8%
25 870 27 096 92,0% 94,7%
27 097 28 421 91,2% 94,6%
28 422 29 743 90,4% 94,4%
29 744 31 067 89,3% 94,2%
31 068 32 390 88,7% 94,0%
32 391 33 716 87,7% 94,0%
33 717 35 039 86,8% 94,0%
35 040 36 394 86,0% 94,0%
36 395 37 752 85,1% 94,0%
37 753 39 109 84,3% 94,0%
39 110 40 465 83,4% 94,0%
40 466 41 824 82,3% 94,0%
41 825 43 182 81,8% 94,0%
43 183 44 538 80,8% 94,0%
44 539 45 895 80,1% 94,0%
45 896 47 378 79,0% 94,0%
47 379 50 286 77,2% 94,0%
50 287 53 193 76,3% 93,5%
53 194 56 103 74,9% 92,9%
56 104 59 012 72,3% 92,4%
59 013 61 919 69,6% 92,1%
61 920 64 829 66,9% 91,3%
64 830 67 736 64,1% 90,8%
67 737 70 645 61,3% 90,2%
70 646 73 556 58,7% 89,4%
73 557 76 462 56,0% 88,9%
76 463 79 373 53,3% 88,4%
79 374 82 281 50,4% 88,1%
82 282 85 187 47,7% 87,3%
85 188 88 096 45,1% 86,9%
88 097 91 062 42,3% 86,3%
91 063 94 042 39,8% 85,5%
94 043 97 020 37,4% 85,0%
97 021 99 998 34,8% 84,6%
99 999 102 976 33,3% 84,2%
102 977 105 955 33,3% 83,4%
105 956 108 935 33,3% 82,8%
108 936 111 913 33,3% 82,3%
111 914 114 890 33,3% 81,7%
114 891 117 869 33,3% 81,3%
117 870 120 848 33,3% 80,5%
120 849 123 826 33,3% 79,9%
123 827 126 805 33,3% 78,8%
126 806 129 782 33,3% 78,4%
129 783 132 761 33,3% 77,6%
132 762 135 742 33,3% 76,5%
135 743 138 719 33,3% 75,9%
138 720 141 698 33,3% 74,9%
141 699 144 675 33,3% 74,3%
144 676 147 655 33,3% 73,5%
147 656 150 634 33,3% 72,8%
150 635 153 612 33,3% 72,0%
153 613 156 590 33,3% 70,9%
156 591 159 567 33,3% 70,3%
159 568 162 547 33,3% 69,5%
162 548 165 525 33,3% 68,7%
165 526 168 504 33,3% 67,9%
168 505 171 483 33,3% 67,2%
171 484 174 461 33,3% 66,4%
174 462 177 440 33,3% 65,6%
177 441 180 418 33,3% 65,0%
180 419       – 33,3% 64,0%


a. Toetsingsinkomen is gezamenlijk toetsingsinkomen als bedoeld in AWIR.

b. In % van kinderopvangkosten.

c. Eerste kind is kind

 • met hoogste aantal uren kinderopvang, of
 • met hoogste kinderopvangkosten, indien meerdere kinderen zelfde aantal uren kinderopvang genieten
 • dat als eerste kind door belastingdienst is aangewezen, indien voor meerdere kinderen zowel aantal uren als kosten kinderopvang gelijk zijn.

Kinderopvangtoeslag na ontslag

Een werknemer die in de WW belandde, kreeg in 2014 nog maximaal 3 maanden lang een kinderopvangtoeslag. Deze termijn van 3 maanden is in 2015 en 2016 tijdelijk verlengd naar 6 maanden. In 2017 stopt deze toeslag.


Uurtarieven kinderopvang

2018

 
Maximum uurprijs kinderopvang
Kinderopvang € 7,45
Buitenschoolse opvang € 6,95
Gastouderopvang € 5,91


Betaalt iemand meer dan het maximumtarief dan moet de persoon dat zelf betalen. En verder, een kind heeft recht op 230 uur kinderopvang per maand. 

Vanaf 2018 krijgen peuterspeelzalen dezelfde status als kinderdagverblijven. Dat betekent niet alleen dat ze aan dezelfde eisen moeten voldoen als kinderdagverblijven en dus bijvoorbeeld niet meer alleen met vrijwilligers mogen werken. Maar ook dat werkende ouders kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen als hun kind naar een peuterspeelzaal gaat.

 

2017

 
Maximum uurprijs kinderopvang
Kinderopvang € 6,84
Buitenschoolse opvang € 6,38
Gastouderopvang € 5,48

In 2014 en 2015 zijn de bedragen geοndexeerd. De indexatie van de uurprijzen voor 2015 kost 45 miljoen euro. (Bron: Rijksoverheid, 15 okt. 2014)
 

Werkgeversbijdrage

Elke werkgever in Nederland is verplicht bij te dragen in de kosten van de kinderopvang van werkende ouders (via een opslag op de Sectorfondspremie).

De hoogte van de werkgeversbijdrage is niet afhankelijk van iemands inkomen of het aantal kinderen in de kinderopvang, maar is wel gemaximaliseerd tot het maximumuurtarief (€ 6,38 in 2015). De werkgeversbijdrage wordt betaald aan de Belastingdienst.

Ga terug naar Kinderregelingen.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies:


 Kennismigranten (tabellen)    Lage inkomensvoordeel (tabellen)