AOW-franchise (tabellen)

Datum laatste wijziging: 8 januari 2024  |  Trefwoorden: , , , ,

AOW-franchise 2024

Middelloon

Eindloon

meer dan

maar niet meer dan

franchise

meer dan

maar niet meer dan

Franchise

-

1,701%

€ 14.009

-

1,483%

€ 15.852

1,701%

1,788%

€ 15.816

1,483%

1,570%

€ 17.984

Aftoppingsgrens pensioengevend loon 2024

Het fiscaal maximale pensioengevend loon is voor 2024 vastgesteld op 137.800 euro. 

AOW-franchise 2023

Middelloon

Eindloon

meer dan

maar niet meer dan

franchise

meer dan

maar niet meer dan

Franchise

-

1,701%

€ 13.033

-

1,483%

€ 14.747

1,701%

1,788%

€ 14.714

1,483%

1,570%

€ 16.647

Aftoppingsgrens pensioengevend loon 2023

Het fiscaal maximale pensioengevend loon is voor 2023 vastgesteld op 128.810 euro. 

AOW-franchise 2022

Middelloon

Eindloon

meer dan

maar niet meer dan

franchise

meer dan

maar niet meer dan

Franchise

-

1,701%

€ 11.819

-

1,483%

€ 13.373

1,701%

1,788%

€ 13.343

1,483%

1,570%

€ 15.096

Aftoppingsgrens pensioengevend loon 2022

Het fiscaal maximale pensioengevend loon is voor 2022 vastgesteld op 114.866 euro. 

AOW-franchise 2021

Sinds 2015 is er onderscheid tussen de franchisefactor voor een middelloon- en een beschikbare premieregeling enerzijds en de eindloonregeling anderzijds. Voor middelloon- en beschikbare premieregelingen is de franchise factor 100/75 van de AOW-uitkering plus vakantie-uitkering die geldt voor gehuwden met een partner ouder dan de AOW-leeftijd (in de tabel: AOW 50%). Voor een eindloonregeling is dit 100/66,28. Het bedrag moet naar boven worden afgerond op hele euro’s. Anders is er geen sprake van “ten minste”. De minimale fiscale franchise voor 2021 is voor respectievelijk een middel- en eindloonregeling € 14.544 en € 16.458.

Voor pensioenregelingen van directeuren-grootaandeelhouder (DGA) die gedeeltelijk in eigenbeheer worden uitgevoerd moet worden uitgegaan van de AOW-uitkering plus vakantietoeslag van een alleenstaande (in de tabel: AOW 70%). De minimale fiscale AOW-franchise 2021 voor pensioen in eigen beheer is € 24.232 bij een eindloonregeling en € 21.415 bij een middelloonregeling.

AOW-franchise 2021 bij verlaagde opbouw

Bij een regeling met lagere opbouwpercentages dan fiscaal maximaal gelden lagere minimale AOW-franchises. De bedragen van de minimale franchises en de maximale opbouwpercentages voor 2021:

Middelloon

Eindloon

meer dan

maar niet meer dan

franchise

meer dan

maar niet meer dan

Franchise

-

1,701%

€ 11.614

-

1,483%

€ 13.141

1,701%

1,788%

€ 13.111

1,483%

1,570%

€ 14.834

Aftoppingsgrens pensioengevend loon 2021

Het maximum pensioengevend loon per 1 januari 2021 is voorlopig vastgesteld op € 112.189.

Zie ook Pensioen (franchise).