Algemene nabestaandenwet (tabellen)    AOW-uitkeringen (tabellen) 


AOW-franchise (tabellen)

Datum laatste wijziging: 8 februari 2021  |  Trefwoorden: Tabel, AOW-franchise, AOW, Franchise, 2021

AOW-franchise 2021

Sinds 2015 is er onderscheid tussen de franchisefactor voor een middelloon- en een beschikbare premieregeling enerzijds en de eindloonregeling anderzijds. Voor middelloon- en beschikbare premieregelingen is de franchise factor 100/75 van de AOW-uitkering plus vakantie-uitkering die geldt voor gehuwden met een partner ouder dan de AOW-leeftijd (in de tabel: AOW 50%). Voor een eindloonregeling is dit 100/66,28. Het bedrag moet naar boven worden afgerond op hele euro’s. Anders is er geen sprake van “ten minste”. De minimale fiscale franchise voor 2021 is voor respectievelijk een middel- en eindloonregeling € 14.544 en € 16.458.

Voor pensioenregelingen van directeuren-grootaandeelhouder (DGA) die gedeeltelijk in eigenbeheer worden uitgevoerd moet worden uitgegaan van de AOW-uitkering plus vakantietoeslag van een alleenstaande (in de tabel: AOW 70%). De minimale fiscale AOW-franchise 2021 voor pensioen in eigen beheer is € 24.232 bij een eindloonregeling en € 21.415 bij een middelloonregeling.

AOW-franchise 2021 bij verlaagde opbouw

Bij een regeling met lagere opbouwpercentages dan fiscaal maximaal gelden lagere minimale AOW-franchises. De bedragen van de minimale franchises en de maximale opbouwpercentages voor 2021:

Middelloon

Eindloon

meer dan

maar niet meer dan

franchise

meer dan

maar niet meer dan

Franchise

-

1,701%

11.614

-

1,483%

13.141

1,701%

1,788%

13.111

1,483%

1,570%

14.834

 

Aftoppingsgrens pensioengevend loon 2021

Het maximum pensioengevend loon per 1 januari 2021 is voorlopig vastgesteld op € 112.189.

Zie ook Pensioen (franchise).


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Algemene nabestaandenwet (tabellen)    AOW-uitkeringen (tabellen)