Franchise


1. Franchise (pensioenen)   20 maart 2009
5 januari 2024  |  , , ,
Inhoud Franchise afgeleid van AOW Fiscale ruimte Flexibiliteit in franchiseberekening Vast bedrag als franchise Verschillen in franchise groot Variabele AOW-franchise Wijziging franchise Besluit ...

2. AOW-franchise (tabellen)   22 december 2011
8 januari 2024  |  , , , ,
AOW-franchise 2024 Middelloon Eindloon meer dan maar niet meer dan franchise meer dan maar niet meer dan Franchise - 1,701% € 14.009 - 1,483% € 15.852 1,701% 1,788% € 15.816 1,483% 1,570% ...

3. 850.000 werknemers hebben geen pensioen (maar het is nog veel hoger!)   14 december 2018
14 december 2018  |  , , , ,
... het minimumloon (of iets daarboven) verdient. Deze groep bouwt (met inachtname van de franchise) slechts € 200,00 per maand of nog minder aan pensioen op en is voornamelijk ...

4. Anoniementarief   20 maart 2009
14 september 2018  |  , , , ,
... de premies werknemersverzekeringen geen rekening worden gehouden met het maximumpremieloon en de franchise. Voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw mag tenslotte geen rekening worden gehouden ...

5. Arbobeleid   1 oktober 2009
6 mei 2021  |  , , , , , , ,
... Werkplek kantoor steeds gezonder Clean desk policy Maand Van Het Bewegen EVI Groep biedt Arbodienstfranchise Vrije toegang tot bedrijfsarts Gevolgen vernieuwde arbowet voor de werkgever ...

6. Banksparen   21 januari 2017
20 november 2020  |  , , ,
... formule van 2014 luidt: Jaarruimte = 15,5% (IG - AF) - 7,2A – F IG = inkomen 2013 AF = AOW-franchise 2014 A = Pensioenaangroei 2013 F = Toename van de oudedagsreserve 2013 Uitvaart Wat in ...

7. Belastingplan 2013 (september 2012)   22 september 2011
, ,
... te maken. Uniformering loonbegrip Om een uniforme heffingsgrondslag te bereiken, wordt de franchise voor de premie WW-Awf afgeschaft. Dat houdt in dat een onderneming over de eerste euro ...

8. Belastingplan 2018   29 augustus 2017
8 januari 2018  |  , ,
... houdbaarheid van de verplichtstelling. De tijdelijke goedkeuring voor toepassing van de middelloonfranchise bij risico-nabestaandenpensioen volgens het eindloonstelsel, in een pensioenregeling ...

9. Deeltijd (arbeidsvoorwaarden)   20 maart 2009
6 april 2021  |  , , , , ,
... niet mogelijk of niet eenvoudig zijn deze aan de werknemer pro rata te schenken. Pensioenopbouw en franchise Aparte aandacht krijgt de pensioenopbouw van een werknemer die (meer) in deeltijd gaat ...

10. DGA Pensioen   27 maart 2016
13 december 2019  |  ,
... in de derde pijler wordt afgetopt bij € 100.000 (vóór toepassing van een franchise). Ook de formule waarmee rekening wordt gehouden met de pensioenopbouw in de tweede ...

11. Eerder met pensioen   20 maart 2009
20 mei 2021  |  , , , , , ,
... 2%, voor werkgever en werknemer ieder 1%. Die premie wordt alleen geheven over het loon boven de franchise van ongeveer € 15.000 per jaar. Deze afspraak is heel belangrijk. Veel mensen in de ...

12. Eindloon- of final-payregeling   20 maart 2009
28 december 2019  |  , ,
... worden bij een salarisverhoging alle vorige pensioengrondslagen (pensioengevend salaris minus de franchise) vervangen door nieuwe, loonsverhogingen zijn dus van grote invloed op de uiteindelijke ...

13. Functies van het programma   15 maart 2011
6 januari 2016  | 
... en beperking tot bepaalde modules); bedrijfsgegevens (percentages, vaste bedragen, franchises enzovoort); arbeidsvoorwaardencomponenten; ruilmodellen, limieten en franchises; ...

14. Handboek Loonheffingen 2015   19 februari 2015
29 april 2017  |  , , ,
... hebben we veranderd in '40 1/4-deelnemingsjarenpensioen'. 19.4.1 01-04-2015 Onder 'AOW-franchise' hebben we – in de opsomming – het bedrag € 11.095 veranderd in € 10.095. ...

15. Hervormingen   30 juni 2016
13 november 2020  |  ,
... voor nu en later De toekomst van werk Democratie behoeft onderhoud Machtsbalans tussen concerns en franchisenemers herstellen Voorstellen commissie Borstlap inzake totale sociale veranderingen ...

16. Indexatie (pensioenen)   20 maart 2009
15 augustus 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , ,
... volgende aannames? Man 27 jaar Pensioendatum 69 jaar Opbouwtermijn 42 jaar Inkomen € 34.758* AOW-franchise € 19.758 Pensioengrondslag* € 15.000 Premie (werkgever + werknemer) 23,5% ...

17. Is de roep om een nieuw pensioenstelsel een gecoördineerde overval?   2 maart 2017
12 december 2023  |  , , , , , , ,
... belang zijn. Man 27 jaar Pensioendatum 69 jaar Opbouwtermijn 42 jaar Inkomen € 34.758* AOW-franchise € 19.758 Pensioengrondslag* € 15.000 Premie (werkgever + werknemer) 23,5% ...

18. Loon in natura   20 maart 2009
9 januari 2024  |  , , , , , , , , ,
... Steeds meer bedrijven betalen medewerkers uit in bitcoin. De grootste Domino’s Pizza franchisenemer van Nederland biedt vanaf vandaag meer dan 1000 medewerkers een salaris in bitcoin ...

19. Loonbegrip   20 maart 2009
15 oktober 2018  |  , , , , , , , , , , ,
... Werkloosheidsfonds (AWF) voor de werknemer vervalt (deze is de afgelopen jaren op nihil gesteld); franchise van de AWF vervalt; de evenredige premieverdeling (EPV¹) (teruggaaf ...

20. Loonstrook en jaaropgaaf   20 maart 2009
16 december 2019  |  , , , ,
... Werkloosheidsfonds (AWF) voor de werknemer vervalt (was afgelopen jaren al 0); De ondergrens (franchise) voor de afdracht aan het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWF) verdwijnt. Werkgevers ...

21. Middelloon- of opbouwregeling   20 maart 2009
5 januari 2024  |  , , , , ,
... op de startdatum van de regeling wordt een pensioengrondslag (jaarsalaris verminderd met een AOW-franchise) vastgesteld. Op grond van het aantal dienstjaren wordt vervolgens een percentage ...

22. Ondernemingsraad (pensioenen)   10 oktober 2012
2 februari 2019  |  , , ,
... minimale premiehoogte tenzij met minder premie dezelfde kwaliteit kan worden bereikt, een maximale franchise, een premieverdeling en een minimaal pensioengevend salaris. (…) ‘Binnen de ...

23. Ouderdomspensioen   20 maart 2009
31 juli 2019  |  , , , , ,
... - komt in 2014 een vergelijkbare aanpassing. Voornoemde percentages zijn inclusief de AOW-inbouw (franchise). Het ouderdomspensioen mag (wettelijk) maximaal honderd procent van het pensioengevend ...

24. Pensioenakkoord   25 december 2012
20 mei 2021  |  , , , , , , , , , , ,
... De hoogte van het pensioen is nu vaak 49% van de pensioengrondslag (pensioengevend salaris minus franchise). Dat wordt bij uniformering maximaal 50% van het salaris. De onduidelijkheid van de ...

25. Pensioengrondslag   11 maart 2010
17 augustus 2019  |  , ,
... werkgever is doorgebracht, de hoogte van het salaris, het opbouwpercentage per dienstjaar en de franchise. Voorbeelden van salaris/diensttijdregelingen zijn eindloonregelingen en ...


Bekijk items: 1 tot 25 (64 totaal)