Lijfrente


1. Banksparen   21 januari 2017
20 november 2020  |  , , ,
Inhoud Lijfrentebanksparen Voorwaarden Belastingdienst Cijfers banksparen 2011 Vrijstelling banksparen Wijzigingen banksparen 2014/2015 Wijzigingen banksparen 2016 Belastingvrij vermogen opbouwen ...

2. Begroting 2015   28 augustus 2014
15 december 2019  |  , ,
... tot een inkomen van € 100.000. Boven deze grens is het mogelijk gebruik te maken van een nettolijfrente of nettopensioen. Regeldruk De regering blijft onnodige regels aanpakken die ...

3. Begrotingsakkoord 2013 (juni 2012)   25 juni 2012
30 augustus 2015  |  ,
... jaar voorafgaand aan een geraamde toename van de levensverwachting met één jaar. De regels voor lijfrenten en de fiscale oudedagsreserve worden overeenkomstig aangepast. Scholingsuitgaven De ...

4. Beheerskosten pensioenen   14 oktober 2018
22 oktober 2021  |  , , , , , , , , , ,
... euro (1.700 miljard). Dat meldt het CBS (24-2-2016). Redactie HR-kiosk: Wanneer we daar ook nog de lijfrentes en kapitaalverzekeringen bij optellen, komen we aan het astronomische bedrag van meer ...

5. Belastingplan 2013 (september 2012)   22 september 2011
, ,
... de belastingwetten. Daarom worden nu de uiterste ingangsdata voor pensioenen, levensloop, lijfrenten en vitaliteitssparen aangepast. Daarnaast wijzigt ook het tijdstip waarop de ...

6. Cijfers gepensioneerden   2 juli 2012
22 april 2022  |  , ,
... zitten in het inkomen uit bedrijfspensioenfondsen en vrijwillige inkomensvoorzieningen zoals lijfrentes en levensverzekeringen. Stoppen of minder werken voor het moederschap zorgt dat daar ...

7. Cijfers ZZP-ers   27 juni 2012
21 november 2023  |  , , , , , , , ,
... stuk hoger, op bijna een derde. Ook bij de pensioenvoorziening betalen steeds minder zelfstandigen lijfrentepremies. In 2016 was dat bij zzp'ers slechts 10 procent, bij zmp'ers 16,5 procent. ...

8. DGA Pensioen   27 maart 2016
13 december 2019  |  ,
... bouwen (mogelijkheden zijn en/of): in eigen beheer; eigen pensioenlichaam; het afsluiten van een (lijfrente)verzekering; het openen van een lijfrenterekening (banksparen). Veel DGA’s kiezen ...

9. Drie pijlers   11 maart 2010
24 december 2018  |  , , , , ,
... doorsneepremie kost overheid 40 miljard Nederlanders sparen meer dan nodig voor pensioen Rekenhulp Lijfrentepremie 2016 Minder werkenden bouwen pensioen op bij fondsen en verzekeraars Sparen voor ...

10. Financial planning   25 januari 2010
23 oktober 2020  |  , , ,
... zal hij in een beleidsbesluit aangeven welke werkzaamheden bij het sluiten of verlengen van een lijfrenteverzekering of lijfrentespaarrekening leiden tot een beloning van de tussenpersoon die ...

11. Fiscalisering AOW   25 december 2012
28 december 2019  |  , ,
... al ingegaan overbruggingspensioen, nabestaandenoverbruggingspensioen, prepensioen of overbruggingslijfrente. Fiscaal bezien mogen deze uitkeringen doorlopen tot de hogere AOW-leeftijd (die van ...

12. Grensarbeider   6 maart 2011
28 maart 2024  |  , , , , , , , , , , , , ,
... overgangsrecht is er nog een specifieke overgangsregeling van 6 jaar voorgesteld voor pensioen, lijfrente of sociale zekerheidsuitkeringen. Op deze uitkeringen is tijdelijk een lager ...

13. Inkomensafhankelijke inhoudingen, uitkeringen en regelingen   14 januari 2012
15 juli 2018  |  , , , ,
... tot een inkomen van euro 100.000. Boven deze grens is het mogelijk gebruik te maken van een netto lijfrente of netto pensioen Eindheffing 16% bij inkomen > euro 150.000 (pseudo-eindheffing) ...

14. Is de roep om een nieuw pensioenstelsel een gecoördineerde overval?   2 maart 2017
12 december 2023  |  , , , , , , ,
... tot 1,7 biljoen euro (1.700 miljard). Dat meldt het CBS (24-2-2016). Wanneer we daar ook nog de lijfrentes en kapitaalverzekeringen bij optellen, komen we aan het astronomische bedrag van meer ...

15. Klachten en kritiek   20 februari 2018
10 maart 2021  |  , ,
... de discussie over de waarde van geïmporteerde auto’s. Fiscale steun voor oudedagsvoorzieningen (lijfrente): Wiebes heeft het hier vooral over fiscale regelingen voor het zelf opbouwen van ...

16. Loon- en inkomstenbelasting   20 maart 2009
19 december 2023  |  , , , , , , , , ,
... de arbeidsvergoedingen van werkgevers aan werknemers, maar ook bijvoorbeeld sociale uitkeringen, lijfrentes en pensioenen. Andere 'inkomsten' zoals de zorgtoeslag en kinderbijslag staan niet in ...

17. Loonbegrip   20 maart 2009
15 oktober 2018  |  , , , , , , , , , , ,
... betaalt in verband met ziekte, invaliditeit of ongeval en (de afkoopsom van) een lijfrente zijn wel loon voor de loonbelasting/volksverzekeringen en de Zvw, maar niet voor de ...

18. Netto pensioen   13 september 2014
9 januari 2020  |  , , , ,
Inhoud Begroting 2015 Tegemoetkoming Netto lijfrente en netto pensioen? Vrijwillige deelname en bijdrage werkgever Fiscale behandeling netto lijfrente Afkoop netto lijfrente Hoe verder Fiscaal ...

19. Nooit veranderde er zoveel aan de oudedagsvoorziening.   4 juni 2023
4 juni 2023  |  ,
... stappen om het resterende bedrag te vorderen. Dit in tegenstelling tot banksparen voor een lijfrente. Andersom kan iemand zijn eigen pensioenpot niet overleven. Oftewel, mensen die zo oud ...

20. Overbruggingsregeling AOW   25 januari 2013
7 september 2018  |  , ,
... zelfstandigen particuliere Anw-hiaatverzekering of een particuliere WIA/WGA-verzekering lijfrente wegens ontslag (ontslagvergoeding die door uzelf of de werkgever is omgezet in een ...

21. Pensioen (afkopen)   21 oktober 2009
16 april 2021  |  , , , , , , ,
... pensioen kan beter Wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen Einde exitheffing bij pensioen en lijfrente nabij? Oplossing voor mensen met klein pensioen Consultatie waardeoverdracht klein ...

22. Pensioen (ZZP-er)   13 januari 2014
22 februari 2021  |  , , , , , , ,
... Verplicht sparen voor pensioen Meeste zzp-ers hoeven pensioen niet 'op te eten' Wet vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid Helft zzp-ers bouwt pensioen op Sparen voor pensioen is ...

23. Pensioen bij beëindiging dienstverband   26 mei 2009
7 juni 2020  |  , , , ,
... als negatief loon, maar als ‘uitgaven voor inkomensvoorzieningen’ (daartoe behoren onder meer lijfrentevoorzieningen). Ook in dat geval zijn de bijdragen onder voorwaarden aftrekbaar. Het ...

24. Pensioen uit/in Duitsland   25 oktober 2011
20 maart 2017  |  , , ,
... voorstel verhelderd. In het nieuwe verdrag is afgesproken dat gepensioneerden die een pensioen, lijfrente of sociale zekerheidsuitkering ontvangen uit het andere land belast kunnen worden in ...

25. Pensioenakkoord   25 december 2012
20 mei 2021  |  , , , , , , , , , , ,
... wijze als de AOW-leeftijd gekoppeld aan de ontwikkeling van de levensverwachting; opbouwruimte lijfrente: in lijn met de aanpassingen voor werknemerspensioen (tweede pijler), wordt ook de ...


Bekijk items: 1 tot 25 (69 totaal)