Verschillen


1. Verschillen tussen ontslag UWV en kantonrechter   22 februari 2010
3 juni 2017  |  , , ,
Inhoud Woord vooraf Verschillen Wet werk en zekerheid Woord vooraf Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) die per 1 januari 2015 of later is ingegaan, heeft deze rubriek uitsluitend ...

2. Personeelsvertegenwoordiging (verschillen met OR)   20 maart 2009
1 augustus 2019  |  , , ,
... personeelsvertegenwoordiging Instellen personeelsvergadering Pensioen Aanpassingen 1 januari 2019 Verschillen personeelsvertegenwoordiging en ondernemingsraad Instellen ...

3. 30%-regeling   20 juli 2010
16 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... vraag of deze bepaling in de 30%-regeling past binnen het Europees recht. Twee rechtbanken hebben verschillend beslist over dezelfde vraag. Tegen de uitspraak van Rechtbank Breda is de ...

4. Aandelenoptieregeling   20 maart 2009
1 juli 2021  |  , , , , , , , , ,
... verschil tussen vraag en aanbod ondervangen. Hoe bepaal je de waarde van aandelen? Er zijn verschillende waarderingsmethodes. De meest gebruikte waarderingsgrondslag is de zogeheten ...

5. Aannemen van opdracht   19 oktober 2009
29 oktober 2020  |  , , ,
... van 21 feb. 2014 aan de Staten-Generaal* gaat minister Asscher met voorbeelden uitvoerig in op de verschillen tussen de overeenkomst van opdracht en aanneemovereenkomst. * Eerste en Tweede Kamer ...

6. Aantallen   27 februari 2013
9 april 2019  |  , ,
Inhoud Aantallen verschillende EU-landen Begroting 2015 Meer Oost-Europeanen werken in Nederland Arbeidsmigranten van groot belang voor Nederland Steeds langer wachten voor een asielaanvraag 59% ...

7. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... de samenwerking kan Met Werk een landelijk operationeel netwerk aan de gemeenten aanbieden. Met verschillende disciplines biedt Met Werk een integrale oplossing voor alle werkzoekenden, ook ...

8. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... 2019 voor de inzet van een gebarentolk of schrijftolk in onderwijs-, werk- of privésituaties bij verschillende organisaties aankloppen. Dat gaat veranderen. Vanaf 1 juli 2019 moet een aanvraag ...

9. Adverteren   21 maart 2011
... Deze wordt dan in begrijpelijke taal beschreven en gepubliceerd. Relevante content van verschillende dienstverleners vormen een aanvulling op de eigen content. Inmiddels zijn er meer ...

10. Afdrachtvermindering, premiekorting en subsidies (inleiding)   9 januari 2016
4 juni 2017  |  , ,
... maken van een vermindering van de loonbelasting/premie volksverzekeringen en eindheffing voor verschillende groepen werknemers of voor gemaakte kosten. De belangrijkste doelen van de ...

11. Agile werken   2 februari 2016
28 februari 2021  |  , , , ,
... soms zelfs meerdere keren per dag – plaatsvindt. Bron: Gispen. Scrum ontwikkelmethode Onder de verschillende Agile methodes is Scrum de methode die het meest wordt gebruikt. Scrum bestaat uit ...

12. Alcohol   11 juli 2010
25 februari 2021  |  , , , , , , ,
... naleving gestegen van 63,3% naar 71,8%. Onderzoeksbureau Objectief onderzocht de naleving van de verschillende verkooppunten in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ...

13. Algemeen   30 oktober 2017
12 maart 2021  | 
... een 5,8 bijna even goed vertrouwd als zijn menselijke tegenhanger (6,1). Er waren behoorlijk grote verschillen in de sectoren waar te nemen. Digitale financieel adviseurs en ...

14. Algemeen, begrippen, rapporten, wetten   2 maart 2019
22 mei 2021  |  ,
... leven geroepen, een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, MVO Nederland en verschillende duurzame organisaties. Bij verschillende circulaire ondernemingen is het mogelijk ...

15. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... verdrag met Marokko opzeggen Langer doorwerken valt niet mee Ingangsdatum AOW en bedrijfspensioen verschillend Oorlogsgetroffenen niet gekort op AOW Zelf AOW-leeftijd bepalen slecht idee CBS ...

16. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... ‘over sectoren heen’ werken de privacyregels ondernemers tegen, aldus MKB-Nederland. Tussen verschillende sectoren mogen namelijk geen gegevens worden uitgewisseld over fraudeurs. En dat ...

17. Algoritme   17 april 2018
2 mei 2021  | 
... voor private organisaties, maar ook voor de overheid: van de belastingdienst en de politie tot verschillende gemeentes. De verantwoordingsplicht geeft belangrijke handvatten voor het toezicht ...

18. Allochtonen   4 januari 2014
29 november 2023  |  , , , , , ,
... Integratie verloopt moeizaam Allochtoon erg slecht af op Nederlandse arbeidsmarkt Grote verschillen in scores op eindtoets groep 8 Asielzoeker mag meer dan 24 weken werken NB: Ga voor ...

19. Ambtenaren   22 juni 2011
3 augustus 2019  | 
... van de ambtenaren en niet-ambtenaren groeien naar elkaar toe. Ook dit aspect wordt in de verschillende subrubrieken behandeld, zie onder (klik op de gewenste subrubriek om toegang te ...

20. Ambtenaren (inleiding)   15 september 2013
13 januari 2020  |  , ,
... de situatie niet overzichtelijker. Rechtspositie Rijkspersoneel is een populaire vertaling van de verschillende regelingen. Ambtenaar en motorclub gaan niet samen Leden van dubieuze motorclubs ...

21. Analfabetisme en laaggeletterdheid   14 september 2012
5 juli 2021  |  , ,
... vbo/mavo-diploma beschikken en nog relatief jong zijn (45 jaar of jonger); in geletterdheid worden verschillende niveaus onderscheiden. Het gemiddelde niveau van geletterdheid zal afnemen en die ...

22. Anderhalfverdieners   4 januari 2014
29 mei 2019  |  , ,
... ‘grote’ anderhalfverdieners. In 2018 ging het om 46 procent. Er zijn daarbij wel aanzienlijke verschillen naar onderwijsniveau. Is de moeder laagopgeleid, dan hoort 26 procent van de ...

23. Anderhalve meter   13 april 2020
13 september 2021  |  , ,
... De grootste uitdaging voor veel bedrijven is afstand houden. De overheid wil dat werkgevers in verschillende sectoren nadenken over een slimme invulling van de 1,5-meter-economie. Wat is de ...

24. Angeline Brok   1 november 2021
... heeft zij kennis en ervaring opgedaan door middel van meerdere praktijkopdrachten en projecten bij verschillende organisaties. Haar interesse en expertise is georiënteerd in beoordeling- en ...

25. Anoniementarief   20 maart 2009
14 september 2018  |  , , , ,
... moet zich kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs. De wijze van identificeren kan verschillend zijn afhankelijk van de toepasselijke wet- en regelgeving. Verificatieplicht Bij ...


Bekijk items: 1 tot 25 (1 056 totaal)