Avv


1. Algemeen verbindend verklaren   20 maart 2009
2 december 2021  |  , , , ,
... verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (AVV) Doel verbindend verklaren Duur looptijd AVV AVV-procedure Dispensatieregeling ...

2. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Doel Complexe wetgeving SMS-nek Nog meer wetten VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking Gezondheidsmanagement Nationale Enquête arbeidsomstandigheden Schrap overtollige ...

3. Boeken en literatuurlijst   25 april 2023
19 mei 2023  |  , ,
Boeken Nooit meer een burn-out Pensioenoplossingen bij ontslag HR met ballen Het Tussenparadijs Wegwijs in de WIA Wilt u een boek bestellen? Klik dan op de foto van het titelblad. Nooit meer een ...

4. CAO (geschiedenis)   20 maart 2009
23 oktober 2015  |  , ,
... maar er is ook rechtsbescherming en beroep mogelijk. 1937 – Algemeen Verbindend Verklaring (AVV). Er komt een Wet op de AVV, die de minister machtigt om CAO-bepalingen verbindend te ...

5. CAO (inleiding)   20 maart 2009
18 maart 2021  |  , ,
... SZW treft u de - meer dan 1600 - aangemelde ondernemings- en bedrijfstak CAO's alsmede alle AVV-besluiten vanaf 1 januari 2009 aan. Werkingsduur CAO CAO’s worden meestal voor 1 of 2 jaar ...

6. CAO (ontwikkelingen)   20 maart 2009
7 december 2023  |  , , , , , , , , ,
... verstandig. Tenslotte, de grote vakbonden zijn t.o.v. kleine vakbonden een stuk duurder (Bronnen: AVV, Platform, Trouw; 4 maart 2020). Stichting van de Arbeid doet oproep aan CAO-partijen De ...

7. Cijfers gepensioneerden   2 juli 2012
22 april 2022  |  , ,
Inhoud Aantal gepensioneerden passeert 3 miljoen Aantal gepensioneerden blijft stijgen Minder gepensioneerden van 55 tot 65 jaar Vrouw krijgt structureel minder pensioen Pensioenleeftijd voor ...

8. Effectmetingssystematiek   19 mei 2023
19 mei 2023  |  , , , ,
Inhoud Merken en meten van evalueerbare Zorg Merken en meten van evalueerbare Zorg Inleiding Sinds jaar en dag proberen we met KPI's de Zorg meetbaar te maken door ons doen en laten met meten is ...

9. Mens en Regionalisering   16 mei 2023
16 mei 2023  |  , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Project ONTiE uitrol Kansen en mogelijkheden vanuit regionale samenwerking ONTiE Netwerkzorg Regionalisering als gezamenlijke opgave Project ONTiE staat in de steigers Regionale ...

10. Menscapaciteit   16 mei 2023
16 mei 2023  |  , , , , , ,
Inhoud Regionale Capaciteitsraming DMZ - bijdrage deel II rcDMZ in versnelling Capaciteitsontwikkeling Duurzame Medische Zorg Regionale Capaciteitsraming DMZ Regionale Capaciteitsraming Duurzame ...

11. Menskracht   16 mei 2023
16 mei 2023  |  , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Menskracht in transitie HR wordt HD - deel 1 #hr Menskracht in transitie HR wordt HD - deel II #hr Inspraak en Zeggenschap Verpleging en Verzorging Samenhang als hefboom Inspraak en ...

12. Mensontwikkeling   16 mei 2023
26 mei 2023  |  , , , , , , , , , ,
Inhoud Leer- en loopbaan (zorg)registraties en -administraties De kracht van een regionale beleidscyclus Opleidingsplan GZ Psychologen GOP Flevoland een heugelijk feit GOG-ROSO-FL Praktijkgestuurd ...

13. Mensvisie   19 mei 2023
19 mei 2023  |  , , , ,
Inhoud Van Wereldbeeld naar AIZ-werkbeelden Het Witte Vuur Van Wereldbeeld naar AIZ-werkbeelden Acute en intensive zorg in ontwikkeling op weg naar 2030 Afgelopen week mocht ik (Jan Hendriks) - ...

14. Nevenwerkzaamheden   21 februari 2010
17 augustus 2019  |  ,
... (paragraaf 5.3 van het Toetsingskader algemeenverbindendverklaring cao-bepalingen (AVV)). Objectieve reden Een beperking om arbeid voor anderen te verrichten kan uitsluitend worden ...

15. Oorzaken en bestrijding ziekteverzuim   26 mei 2019
19 januari 2024  |  , , , , , , ,
Inhoud Soorten ziekteverzuim hebben kleurtje Belemmerd Verzuimprotocol Overgang groot taboe op het werk Carnavalsverzuim Vallen op werkvloer oorzaak meeste arbeidsongevallen Verzuim met succes ...

16. Organiseren van HR-functie   17 juli 2023
Organiseren van HR-functie Bij het organiseren van de HR-functie met richting, inrichting en organisatie van mensgerichtheid is menskracht de sleutel. Een mensgerichte HR-visie gaat over de balans ...

17. Organiseren van Merken en Meten    12 juni 2023
17 juli 2023  |  ,
Organiseren van Merken en Meten Het verantwoorden van een mensgerichte aanpak draait om merken en meten als de sleutels. Een HR-visie die zich richt op het meetbaar en merkbaar maken van ...

18. Organiseren van Sturing   12 juni 2023
17 juli 2023  |  ,
Organiseren van Sturing Het organiseren van sturing vereist leiderschap, waarbij persoon, professional en organisatie de sleutels vormen. Een HR-visie die zich richt op mensgericht leiderschap in ...

19. Salarisadministrateur   29 april 2014
24 april 2020  |  , , , , , , ,
Inhoud Samenvatting takenpakket Opleiding Uitbesteden Steeds meer standaardisatie van HR-processen Inkomen Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 Jaarcongres Witte en groene tabellen 2015 ...

20. Stamrecht   20 maart 2009
4 april 2018  |  , ,
Inhoud Directe ontslaguitkering belast, uitstel onbelast Wanneer een stamrecht-BV? Hoogte uitkeringen variabel Niet alles valt onder de stamrechtvrijstelling Stamrechtvrijstelling ook zonder ...

21. Vakbonden   28 december 2011
29 november 2023  |  , , , , , ,
... Vervolg banenverlies FNV Onacceptabel loonbod CAO ziekenhuizen FNV zakt onder een miljoen leden AVV, alternatief voor vakbond Beleid openbaar vervoer, meer invloed vakbonden noodzakelijk ...

22. Veranderingen 2022   7 december 2019
2 december 2021  |  ,
... Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) Wijziging Wet AVV Flexkrachten: betrokkenheid bij medezeggenschap vergroten No-riskpolis en te late ziekmelding ...

23. Verkiezingen maart 2017   25 februari 2017
11 september 2018  |  ,
... VVD op scherp Soap rond Asscher gaat nog even door Langer partnerverlof op lange baan ONL en AVV sluiten Sociaal Akkoord Geen sociaal akkoord vanwege versoepeling ontslagrecht Standpunten ...

24. AVV, alternatief voor vakbond   30 januari 2020
3 februari 2020  | Trouw & De Volkskrant  | Fred Barkhuis  | , ,
Sinds 2005 zijn de relaties tussen met name FNV en AVV ronduit slecht te noemen, zie als voorbeeld de recente "Frictie bij bonden teistert cao-onderhandelingen technische groothandels.

25. ONL en AVV sluiten Sociaal Akkoord   23 juli 2017
24 juli 2017  | ONL & AVV  | Fred Barkhuis  | , , ,
... moet en kan anders, dat zeggen Ondernemersorganisatie ONL en Alternatief Voor Vakbond (AVV), die samen een Sociaal Akkoord sloten. Hiermee doen de organisaties aanbevelingen aan het te ...


Bekijk items: 1 tot 25 (43 totaal)