Fraude    Hersteldverklaring 


Gemeentelijke sociale dienst

Datum laatste wijziging: 11 juli 2019  |  Trefwoorden: Gemeentelijke sociale dienst, Wet Werk en Bijstand, Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Inhoud

  1. Taken
  2. Stroppenpot dekt minder dan de helft Wmo- en jeugdzorgtekorten

Taken

De Gemeentelijke sociale dienst beoordeelt de aanvragen en zorgt voor de betaling van onder andere een uitkering op basis van de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). Ook beslist de Gemeentelijke sociale dienst over aanvragen op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Stroppenpot dekt minder dan de helft Wmo- en jeugdzorgtekorten

Bijna tachtig Nederlandse gemeenten krijgen in 2018 geld uit de 'stroppenpot' van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om tekorten op de Wmo en jeugdzorg te compenseren. In totaal wordt tweehonderd miljoen euro uitgekeerd.

De bedragen per gemeente of per inwoner verschillen nogal. Dat blijkt uit de lijst van 77 gemeenten die VNG onlangs publiceerde. Bekeken per inwoner scoort Venlo het hoogst met bijna 215 euro. Daarop volgen Leeuwarden met 192 euro en Wageningen met 106. De verschillen per plaats zijn enorm, neem bijvoorbeeld Leusden met 6 euro per inwoner.
Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Fraude    Hersteldverklaring