Hersteldverklaring    Koppelingswet 


Jeugdwerkloosheid

Datum laatste wijziging: 6 september 2019  |  Trefwoorden: Jeugdwerkloosheid, Startkwalificatie, Stage, Leerovereenkomst, Leerbaan, Leerbedrijf

Inhoud

 1. NEET
 2. Startkwalificatie
 3. Studieperspectief
 4. Gamen tegen jeugdwerkloosheid
 5. Jongerenakkoord: bedrijven investeren in jongeren
 6. Jongeren en schulden
 7. Amsterdam bestrijdt jeugdwerkloosheid
 8. Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
 9. Taakomschrijving SBB
 10. Europese Commissie versnelt aanpak jeugdwerkloosheid
 11. Het nieuwe solliciteren volgens Jobtease
 12. Uitvoering WWB voor jongeren niet optimaal
 13. Aantal voortijdig schoolverlaters daalt sterk
 14. Aanpak Jeugdwerkloosheid 2015
 15. Meer werkloosheid onder jongeren die geen onderwijs volgen
 16. Asscher verdoezelt mislukte plannen jeugdwerkloosheid
 17. Onzichtbare jongeren aan het werk
 18. Gemeenten begeleiden jongeren ‘buiten beeld’ naar school of werk
 19. Werkloosheid 25- tot 30-jarigen daalt sterk
 20. Meer jongeren met werk
 21. Aanpak spookjongere
 22. Matching event WerkWeek Aanpak Jeugdwerkloosheid
 23. Ready4Work online carrièregame voor jongeren
 24. 40% meer freelancende jongeren in 2017
 25. Aantal uitkering ontvangende jongeren daalt
 26. Laagterecord jeugdwerkloosheid in Nederland

NEET

Veertien miljoen jonge Europeanen tot 30 jaar zijn NEET. Een NEET is 'Not in Employment, Education or Training'. Deze jongeren gaan niet (meer) naar school, hebben geen werk en doen geen poging zich bij- of om te scholen. Neet-jongeren zijn niet of nauwelijks politiek of maatschappelijk geïnteresseerd en staan wantrouwend tegenover de overheid

NB: Het is gebruikelijk dat de jeugdwerkloosheid (leeftijd 15 tot 25 jaar, tenzij anders gedefinieerd) hoger ligt dan de totale werkloosheid, omdat jongeren na afloop van hun opleiding vaak eerst nog moeten zoeken naar een baan. Ook het missen van een startkwalificatie (zie onder) en omdat jongeren vaak een tijdelijk contract hebben zijn belangrijke redenen dat jongeren meer werkloos zijn.

Startkwalificatie

Gelet op de eisen die op de arbeidsmarkt worden gesteld, lopen vooral de jongeren die de school verlaten zonder startkwalificatie (diploma) een extra groot risico op werkloosheid. Een startkwalificatie is volgens de overheid het minimale onderwijsniveau dat nodig is om kans te maken op duurzaam werk. Een startkwalificatie is een havo of vwo-diploma of een mbo-diploma vanaf niveau 2. Een vmbo-diploma wordt dus niet gezien als een startkwalificatie.
Elk jaar verlaten ruim 40.000 jongeren het onderwijs zonder een diploma op zak, een meer dan ongewenste ontwikkeling want de banen voor niet-gediplomeerden en jongelui zonder werkervaring liggen niet voor het oprapen. Zorgen voor de gevolgen van massale drop-out waardoor een ‘verloren generatie’ kan ontstaan, hebben ertoe geleid dat de regering zich tot doel heeft gesteld extra arbeidsplaatsen te creëren.

Studieperspectief

Studieperspectief is een website die jongeren op een snelle en overzichtelijke manier informatie verschaft over het actuele arbeidsmarktperspectief van MBO, HBO en WO opleidingen in verschillende regio’s. De website is zo ontwikkeld dat deze uitstekend te gebruiken is op een smartphone.

Gamen tegen jeugdwerkloosheid

Het stadsbestuur Amsterdam geeft in 2014 € 500.000 euro aan 13 projecten die jongeren tussen de 15 en 27 jaar aan een baan moeten helpen. Na een oproep ontving de gemeente ruim 100 voorstellen, waaruit de projecten zijn geselecteerd. Zoals de game Ready4Work020, waarbij jongeren door het uitvoeren van 'challenges' 'rewards' kunnen verdienen. Challenges zijn opdrachten die in het werkelijke leven worden uitgevoerd bij de overheid, bedrijven of maatschappelijke organisaties. Rewards zijn bijvoorbeeld speeddates met werkgevers, leren netwerken en sollicitatietrainingen.

Zie onderaan ook alinea Ready4Work online carrière gamevoor jongeren.

Jongerenakkoord: bedrijven investeren in jongeren

Een voorhoedegroep van 26 bedrijven gaat investeren in jongeren door vacatures voor starters, extra leerbanen en stages te bieden (2015). Ook stellen ze hun medewerkers en hun kennis en expertise beschikbaar om het netwerk van jongeren te vergroten of om migrantenjongeren als bedrijfsmentor te coachen. Dit hebben de bedrijven tijdens de start van de WerkWeek in Den Haag afgesproken met minister Asscher en Mirjam Sterk, ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid, in het “Jongerenakkoord”.

Bedrijven als Thales Nederland, Hilton, Unilever, DB Schenker Logistics, VNO-NCW Midden & MKB Midden, Tata Steel, Nestlé Nederland, Koninklijke Metaalunie, Coca-Cola Enterprises Nederland, Samsung, MBKMACH3 Limburg, de Rijksoverheid, KPN, FrieslandCampina, Capgemini, Albron, Nuon*, Philips, ABN AMRO, Albert Heijn, Siemens, Gemeente Den Haag, Rabobank, Randstad Nederland, Schiphol Group en de Belastingdienst gaan zich te komende tijd inzetten om de kansen voor jongeren op werk te vergroten. Ook sporen ze andere bedrijven waarmee ze samenwerken aan om een actieve bijdrage te leveren aan de bestrijding van de jeugdwerkloosheid.

* De energieproducent Nuon gaat in 2019 Vattenfall heten, net als het Zweedse moederbedrijf.

Jongeren en schulden

Naarmate jongeren ouder worden, komen ze vaker geld tekort. Eén op de zes mbo'ers heeft een schuld. Gaan jongeren op zichzelf wonen, dan neemt de schuldensituatie toe. Wat zijn de oorzaken en hoe kunnen de financiële problemen worden voorkomen?

Onderscheid wordt gemaakt tussen formele en informele schulden:

 • Formele schulden zijn schulden bij instantie zoals banken, DUO, zorgverzekering en mobiele providers. Studieleningen (bij DUO) en roodstand zijn de belangrijkste formele schulden onder studenten. Daarnaast komen betalingsachterstanden bij de zorgverzekeraar en de telefoonprovider voor.
 • Onder informele schulden zijn schulden bij vrienden en familie. Scholieren lenen vooral van vrienden en ouders.

Uit Nibud-onderzoek ('Kans op financiële problemen') blijkt dat iemands houding en financiële vaardigheden van grote invloed zijn op het ontstaan van financiële problemen. Gebrekkig financieel beheer, financiële onwetendheid en geen behoefte hebben om te sparen en vooruit te plannen, vergroten de kans op financiële problemen.

Een impulsieve, verleidinggevoelige en statusgevoelige houding vergroot de kans dat iemand moeilijk met geld om kan gaan, niet kan rondkomen en schulden heeft. De invloed van reclame en het willen meedoen met rages en trends speelt hierin een rol.

Amsterdam bestrijdt jeugdwerkloosheid

Ook in 2015 wil de gemeente Amsterdam de werkloosheid onder jongeren aanpakken. De gemeente stelt € 500.000 beschikbaar voor initiatieven die bijdragen in de aanpak tegen jeugdwerkloosheid in Amsterdam. Deze subsidieregeling is onderdeel van het onlangs gepresenteerde ‘Aanvalsplan Jeugdwerkloosheid 2015 – 2018’.
In 2014 zijn er in totaal 107 subsidie aanvragen ingediend. Daarvan kregen 13 organisaties subsidie om hun project te realiseren. De verwachting is dat in 2015 tien tot vijftien subsidieaanvragen gerealiseerd worden.

Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

Een onderdeel van SBB is het National Reference Point (NRP) Nederland. Elke lidstaat van de Europese Unie heeft een NRP. Bij het NRP kunnen mensen terecht met vragen over het beroepsonderwijs in Nederland of het buitenland.

Taakomschrijving SBB

De Stichting Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (Bureau SBB) verbetert de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. Zij willen hiermee voldoende en deskundige vakmensen opleiden. Bureau SBB ondersteunt het bedrijfsleven en beroepsonderwijs bij problemen op het gebied van kwalificatiestructuur, examens, beroepspraktijkvorming en opleidingsaanbod. Daarnaast coördineert en ondersteunt Bureau SBB de samenwerkingsprojecten van de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven.

Een onderdeel van SBB is het National Reference Point (NRP) Nederland. Elke lidstaat van de Europese Unie heeft een NRP. Bij het NRP kunnen mensen terecht met vragen over het beroepsonderwijs in Nederland of het buitenland.

NB: Het Centraal Orgaan van Landelijke Opleidingsorganen van het bedrijfsleven, beter bekend als Colo, was de vereniging van zeventien kenniscentra die elk bedrijfstakgewijs georganiseerd zijn. In januari 2012 ging de Colo op in de SBB.

Europese Commissie versnelt aanpak jeugdwerkloosheid

Brussel wil de jeugdwerkloosheid in de Europese Unie versneld aanpakken. De Europese Commissie trekt in 2015 één miljard euro uit om meer jongeren aan een baan te helpen. ''Onze jongeren hebben banen nodig, en wel nu. Het is onaanvaardbaar dat vandaag de dag meer dan één op de vijf jongeren op de arbeidsmarkt geen job kan vinden'', aldus de Belgische commissaris.

De steun is vooral bedoeld voor regio's met meer dan 25 procent jeugdwerkloosheid. Nederland met 9,6% jeugdwerkloosheid hoort daar niet bij.

Het nieuwe solliciteren volgens Jobtease

Met een mobiele app de vacaturemarkt opschudden, dat is de bedoeling van de nieuwe app Jobtease. Want sollicitatiebrieven en cv’s sturen is niet meer van deze tijd, maar video's en apps zijn in. ‘Solliciteren moet leuk, snel, makkelijk en mobiel zijn’, zegt oprichter Jamal Oulel. Met Jobtease kunnen werkzoekers een video opnemen van 60 seconden waarin ze zichzelf presenteren. Zij reageren niet op vacatures, maar de app koppelt hen aan potentiële werkgevers.

Dat koppelen gebeurt mede op basis van de feedback van andere werkzoekers, ‘de community’, zoals Jobtease de inmiddels 3000 gebruikers van zijn app omschrijft. Zij kunnen de clips van anderen beoordelen op een 30-tal onderdelen. Als er enkele tientallen van dit soort reviews binnen zijn kan de app vervolgens mensen gaan aan- dan wel afraden voor bepaalde functies. Vacaturesites zijn volgens Jamal Oulel (24) en mede-oprichter Germaine Statia gebruiksonvriendelijk, staan vol met oude vacatures en gebruikers krijgen amper feedback. Een markt die rijp is voor disruptie dus, vooral voor de doelgroep van Jobtease: werkzoekers van 18 tot 34 jaar.

Uitvoering WWB voor jongeren niet optimaal

Uit onderzoek van de Inspectie SZW (2015) blijkt dat ruim de helft van de jonge werklozen die een bijstandsuitkering ontvingen, na een jaar nog steeds in de bijstand zitten. De Inspectie constateert dat gemeenten ruime beleidsmatige en organisatorische aandacht hebben voor deze groep, maar dat in de begeleiding van jongeren richting werk en scholing nog winst valt te behalen in de professionalisering en aansturing van de gemeentelijke uitvoering en door meer samen te werken met het lokale bedrijfsleven.

Aantal voortijdig schoolverlaters daalt sterk

Steeds meer jongeren in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs maken hun opleiding af. Het aantal jongeren dat in 2014 voortijdig de schoolbanken verliet, daalde met 1970 vergeleken met 2013.

Vooral mbo-scholen wisten veel voortgang te boeken. De uitval daalde daar naar 5,2 procent. Minister Jet Bussemaker (Onderwijs) maakte de gegevens bekend tijdens een bezoek aan ROC Midden Nederland. Deze school in de provincie Utrecht liet van alle mbo-scholen de grootste absolute daling zien. Door een stevige verzuimaanpak zijn er hier ruim 170 minder voortijdige schoolverlaters.

Aanpak Jeugdwerkloosheid 2015

In de komende jaren wordt door Min SZW extra ingezet op de aanpak van jeugdwerkloosheid onder migrantenjongeren en een betere aansluiting tussen onderwijs en het bedrijfsleven. Met 100 werkgevers worden in 2015 afspraken gemaakt om jongeren zo snel mogelijk aan de slag te krijgen.

Meer werkloosheid onder jongeren die geen onderwijs volgen

De arbeidsparticipatie onder jongeren die geen onderwijs meer volgen, lag in het eerste kwartaal van 2015 op 76,0 procent. In het eerste kwartaal van 2005 was dit nog 76,7 procent. Vooral het aantal niet-studerende jongeren dat voltijd werkt is afgenomen, zowel onder mannen als vrouwen. (Bron: CBS, 20 jul. 2015)

Asscher verdoezelt mislukte plannen jeugdwerkloosheid

Minister Asscher heeft het mislukken van een pot van 300 miljoen euro om jeugdwerkloosheid tegen te gaan weggestopt in de begroting voor 2016.

In de afspraken voor de begroting van 2014 tussen de coalitie en D66, ChristenUnie en SGP werd destijds afgesproken dat jeugdwerkloosheid zou worden bestreden door een premiekorting voor werkgevers. Hiervoor was in totaal 300 miljoen beschikbaar, waarmee 28.000 uitkeringsgerechtigde jongeren geholpen zouden kunnen worden. In 2014 werden er echter slechts ongeveer 3.200 kortingen toegewezen.

In de begroting 2016 blijkt 253 miljoen van dit budget geschrapt. Er staat bij vermeld dat "De raming van de uitgaven aan premiekorting jongeren is naar beneden bijgesteld op basis van realisatiecijfers." (Bron: Nu, 30 nov. 2015)

Onzichtbare jongeren aan het werk

Circa 66 duizend jongeren zitten zonder werk en volgen ook geen onderwijs. Voor het UWV en gemeenten is dit een onzichtbare groep, het bestaan van deze groep baart wel zorgen. Het kabinet wil dat deze jongeren onderwijs volgen en/of werk krijgen. Dit schrijft minister Asscher Min SZW mede namens minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (nov. 2015) aan de Tweede Kamer.

Gemeenten begeleiden jongeren ‘buiten beeld’ naar school of werk

Jongeren tussen 18 en 23 jaar die geen startkwalificatie hebben, geen opleiding volgen, niet werken en geen uitkering ontvangen, worden door hun gemeente de komende tijd weer op weg geholpen naar een opleiding of een baan. Daarnaast wordt de Participatiewet zo aan dat ook de groep jongeren van 23 tot 27 vanaf 2017 door een koppeling van gegevens 'in beeld' kan komen en hulp kan krijgen.

In 2015 bleek dat ongeveer 66.000 jongeren onder de 27 met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, het contact verloren hebben met de instanties die hen op weg naar een baan kunnen helpen. Ze zijn uit beeld geraakt. (Bron: Rijksoverheid, 18 apr. 2016)

Werkloosheid 25- tot 30-jarigen daalt sterk

De werkloosheid is de afgelopen twee jaar sterk gedaald onder 25- tot 30-jarigen: van 7,3 procent in het tweede kwartaal van 2014 naar 5,0 procent in het tweede kwartaal van 2016. Toch zijn zij van alle 25- tot 45-jarigen nog steeds het vaakst werkloos.

De 25- tot 30-jarigen van nu startten op de arbeidsmarkt in een tijd van economische neergang die eind 2008 begon. In de afgelopen crisisjaren nam de werkloosheid van deze groep sterk toe. In het tweede kwartaal van 2013 piekte het werkloosheidspercentage van 25- tot 30-jarigen op 7,7 procent. Vijf jaar eerder was dat nog 2,6 procent.
De werkloosheid van 25- tot 30-jarigen daalt al voor het derde jaar op rij. Het door de crisis ontstane verschil in werkloosheidspercentage ten opzichte van de daaropvolgende leeftijdsgroepen is daardoor in het tweede kwartaal van 2016 grotendeels verdwenen. (Bron: CBS, 17 aug. 2016)

Meer jongeren met werk

Nederland telde in 2015 bijna 2,5 miljoen jongeren van 15 tot 27 jaar. Ongeveer twee derde van deze jongeren volgde onderwijs; een derde niet meer. De meeste jongeren – net geen 1,6 miljoen – werkten. Dat zijn er ruim 50 duizend meer dan in 2014. De arbeidsdeelname onder jongeren was in 2015 met 64 procent iets lager dan onder 27-plussers (66 procent). Van de niet onderwijs volgenden werkte bijna 80 procent en van de scholieren en studenten 56 procent. De arbeidsdeelname van jongeren lag in 2015 nog niet op het hoge niveau van 2008 (68 procent), toen de economische crisis aan het eind van dat jaar intrad.

(Bron: CBS, Jaarrapport 2016 Landelijke Jeugdmonitor, dec. 2016)

Aanpak spookjongere

Spookjongeren zitten niet op een school, hebben geen baan, krijgen geen uitkering en zijn niet bekend bij de Basisregistratie Personen (BRP)met als gevolg dat zij niet traceerbaar zijn voor schuldeisers, justitie, belastingdienst en/of overige instanties. Nederland telt momenteel naar schatting 66.000* spookjongeren. De angst bestaat dat deze jongeren uiteindelijk afzakken naar de criminaliteit of hun hele leven afhankelijk zijn van uitkeringen.

* Vorig jaar becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat ongeveer 134 duizend jongeren buiten beeld zijn. Een deel is net afgestudeerd, zit kort zonder baan, is nog niet het huis uit of woont samen met een partner en kinderen, aldus het CBS. Anderen brommen in de gevangenis of staan onder toezicht van Jeugdzorg. Uiteindelijk resteren 66 duizend jongeren van wie echt onbekend is wat ze doen.

De overheid heeft het UWV, sociale diensten en gemeenten opgeroepen de aanpak te centraliseren en afspraken te maken met de 35 arbeidsmarktregio's (Regionale Meld en Coördinatie (RMC)). Omdat niet alle regio's dezelfde problemen hebben, kregen ze de ruimte zelf met passende oplossingen te komen. Zo werken ze in Friesland met jobcoaches, die leerwerkplekken zoeken voor schoolverlaters zonder startkwalificatie. In de regio Zaanstreek, de regio Zuid Kennemerland en de regio Gouda zijn overlegtafels ingericht, waar alle jongeren zonder diploma of baan worden besproken. Kunnen ze nog naar school? Of moeten ze worden geholpen bij het vinden van een passende werkplek? (Bron: Volkskrant e.a. 2016/2017)

Wordt vervolgd.

Matching event WerkWeek Aanpak Jeugdwerkloosheid

De jeugdwerkloosheid is op het laagste punt in 5 jaar, maar toch vinden niet alle jongeren even makkelijk een baan. Zij hebben weinig of de verkeerde opleiding, vaak een uitkering, minder sociale vaardigheden, moeten opboksen tegen vooroordelen of hebben last van discriminatie.

Om ook die jongeren een handje te helpen worden er volgende week in het hele land maar liefst 10.000 ontmoetingen georganiseerd tussen professionals van gemeenten, UWV, werkgevers en jongeren die op eigen kracht niet of moeilijk aan de slag kunnen komen. Met als doel dat zij alsnog een baan vinden.

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid opent maandagmiddag 13 februari tijdens zo’n matching event de WerkWeek Aanpak Jeugdwerkloosheid in Utrecht. (Bron: debvk.nl, 26 jan. 2017)
Ready4Work online carrièregame voor jongeren

Ready4Work is een online carrièregame voor jongeren die hun kans op een baan willen vergroten. Ready4Work biedt jongeren challenges en rewards bij bedrijven, organisaties en overheids-instellingen. Challenges zijn opdrachten waarmee jongeren aan belangrijke arbeidscompetenties werken. Voor goed volbrachte challenges krijgen de jongeren punten, waarmee ze in de online shop werkgerelateerde beloningen kunnen aanschaffen.

Lees meer op de site van Ready4Work.

Zie ook bovengenoemde alinea 'Gamen tegen jeugdwerkloosheid'

40% meer freelancende jongeren in 2017

Het aantal jongeren onder de 25 dat werkt als freelancer of flexwerker is in het eerste kwartaal van 2017 met 40 procent gestegen. Tegelijkertijd is hun omzet ook fors gestegen, met bijna 20 procent. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bureau Tentoo onder meer dan 10.000 respondenten. Ook het aantal vrouwen dat in het eerste deel van dit jaar werkte als freelancer is gestegen, met maar liefst dertien procent.

Aantal uitkering ontvangende jongeren daalt

In 2015 hadden bijna 152 duizend 15- tot 27-jarigen een uitkering, dat is 6,0 procent van het totaal. In 2014 ging het nog om 160 duizend (6,4 procent). Het gaat hierbij om jongeren met een arbeidsongeschiktheids-, bijstands- of WW-uitkering. Ruim zes op de tien uitkeringsontvangers woonden op zichzelf. (Bron: CBS, 4 jun. 2017)

Red.: We hebben het eerder opgemerkt, is het in dit computertijdperk nu echt niet mogelijk meer recente cijfers (CBS vermeldt in 2018 cijfers uit 2015) te tonen?

Laagterecord jeugdwerkloosheid in Nederland

De jeugdwerkloosheid is al acht maanden lager dan het laagste punt voor het begin van de economische crisis in 2008. In Europees verband staat Nederland in de top drie van landen met de laagste jeugdwerkloosheid. Alleen in Duitsland en Tsjechië is deze nog lager.

In het eerste kwartaal van 2018 waren, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 104 duizend jongeren van 15 tot 25 jaar werkloos. Dat is 7,2 procent van de jonge beroepsbevolking. Tien jaar geleden - eerste kwartaal van 2008 - was dat 8,5 procent.

In Nederland is de jeugdwerkloosheid relatief laag vergeleken met andere Europese landen. Alleen Duitsland en Tsjechië hadden in 2017 een lager percentage. Gemiddeld over alle EU-landen was sinds 2003 het niveau van de jeugdwerkloosheid het laagst in 2007. Toen was 15,5 procent van de jonge Europese beroepsbevolking werkloos. In dat jaar lag de jeugdwerkloosheid in Nederland lager dan die van Duitsland en Tsjechië. In deze beide landen daalde de werkloosheid onder jongeren sinds 2007 in verhouding echter sterker dan in Nederland. Ook in Hongarije en Polen nam de jeugdwerkloosheid relatief sterk af.
De jeugdwerkloosheid is het hoogst in de Zuid-Europese landen Griekenland, Spanje en Italië. In deze landen nam de werkloosheid relatief sterk toe ten opzichte van tien jaar geleden. (Bron: CBS, 2 juli 2018)

Ga terug naar rubriek Werkloosheid.


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Hersteldverklaring    Koppelingswet