Gemeentelijke sociale dienst    Jeugdwerkloosheid 


Hersteldverklaring

Datum laatste wijziging: 21 maart 2017  |  Trefwoorden: Deskundigenoordeel, Werkweigering, Hersteldverklaring

Inhoud

  1. Procedure
  2. Deskundigenoordeel
  3. Buitenlandsituatie
  4. Werkweigering

Procedure

Soms is in de controlevoorschriften vastgesteld hoe en bij wie een werknemer zich hersteld moet verklaren. In de meeste gevallen is er weinig geregeld. Een werknemer meldt zich al dan niet op aanwijzing van de bedrijfsarts weer op het werk of kondigt zijn terugkeer aan. Het lijkt eenvoudig maar uit de jurisprudentie blijkt dat misverstanden en meningsverschillen nog al eens aan de orde zijn. Het komt regelmatig voor dat er onenigheid bestaat over de einddatum, of perioden van arbeidsongeschiktheid samengeteld kunnen worden, of hervat is in eigen werk of passend werk etc. De datum en vorm van een hersteld melding kan net als de persoon die hem doet en in ontvangst neemt relevant worden indien later discussie ontstaat over bijvoorbeeld de duur van de loonbetalingsverplichting. (Bron: Veerkrachtig)Deskundigenoordeel

Een werknemer is door (altijd) een arts (arbo- of bedrijfsarts) volledig hersteld verklaard. Stel, hij is met dit oordeel - om uiteenlopende motieven - oneens. De betrokken werknemer heeft vervolgens het recht om een deskundigenoordeel bij het UWV aan te vragen.

Buitenlandsituatie

Een werknemer kan in Nederland werken, maar in het buitenland wonen. Bij ziekte kan deze werknemer een legitiem deskundigenoordeel aanvragen in het land waar hij woont, ofwel zijn woonland. Dit bleek in februari 2014 uit een uitspraak van het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch, Zaaknummer HD 200.119.516_01.

Werkweigering

De werknemer kan volgens het deskundigenoordeel UWV weer volledig werken, maar dat doet hij niet, is er dan sprake van werkweigering c.q. heeft de werkgever nu het recht zijn loon in te houden? Nee, soms niet. Gedurende de duur van de procedure van het deskundigenoordeel is er geen sprake van werkweigering. Wat de werkgever nu maximaal kan doen is het loon opschorten (uitstel van betaling, mits voor de werknemer gunstig oordeel). Stel, het deskundigenoordeel valt voor de werknemer ongunstig uit. De werknemer legt zich er niet bij neer, hij legt zijn probleem voor aan de kantonrechter, na diens uitspraak gaat hij in beroep etc.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Gemeentelijke sociale dienst    Jeugdwerkloosheid