Voorzieningen sociaal minimum    WAO- of WGA-premie 


Wachtgeld

Datum laatste wijziging: 6 maart 2017  |  Trefwoorden: Wachtgeld, Uitkering

Inhoud

  1. Inhoud regeling
  2. WW-uitkering
  3. Wachtgeldregeling 2010

Inhoud regeling

Het wachtgeld was een regeling die binnen de overheid gebruikt werd/wordt voor een uitkering die een (semi-)ambtenaar of overheidsfunctionaris (bijvoorbeeld politicus of bestuurder) ontving/ontvangt na ontslag tot ander werk is gevonden of de persoon in kwestie met pensioen gaat. Het ontslagrecht van ambtenaren wijkt nog wel af van het recht van gewone werknemers 'burgers', zie Ontslag ambtenaar.WW-uitkering

De wachtgeldregelingen zijn ruim tien jaar geleden binnen de overheid afgeschaft, daardoor vallen sindsdien ook ambtenaren onder de WW. Naast een WW-uitkering had/heeft een ambtenaar soms echter ook nog recht op een bovenwettelijke WW-uitkering. De WW-uitkering en de bovenwettelijke WW-uitkering vormen qua hoogte samen meestal het vroegere wachtgeld. De bovenwettelijke WW-uitkeringen zijn op maat gesneden voor diverse categorie├źn ambtenaren en overheidsfunctionarissen.

Wachtgeldregeling 2010

Ministers, Tweede Kamerleden, gedeputeerden, wethouders en andere politieke ambtsdragers hadden tot juli 2010 recht op maximaal zes jaar wachtgeld, in deze periode hoefden zij niet te solliciteren naar een andere baan. De duur van het wachtgeld gold voor de duur dat ze hun functie als minister et cetera hadden. Het wachtgeld bedroeg het eerste jaar 80 procent van het salaris en de jaren daarna 70 procent, het maximum aantal jaren is zes. Als de bewindslieden een andere baan vonden, werd het nieuwe loon aangevuld tot het laatst genoten ambtenarensalaris.

Op 9 maart 2010 heeft de Eerste Kamer het voorstel aanvaard dat de uitkeringsrechten regelt van leden van de Tweede Kamer. Net als bij andere politieke ambtsdragers wordt de uitkering na het aftreden meer in lijn gebracht met de voor werknemers geldende werkloosheidsuitkeringen. Dat betekent een versobering in de duur van de uitkering (van maximaal zes naar maximaal vier jaar) en de introductie van een sollicitatieplicht.

De nieuwe wet bevat overgangsrecht dat bestaande aanspraken eerbiedigt. De wet treedt in werking voor de Kamerleden die aantreden na de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 9 juni 2010. De geldigheidsdatum is 19 april 2011.

Wachtgeldregeling 2012

Vanaf 18 september 2012 wordt de maximumduur van de uitkering voor vertrekkende politici verkort tot de maximum duur van de uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW). Dit houdt in dat de maximale uitkeringsduur in plaats van vier jaar, drie jaar en twee maanden wordt.

De verkorting van de uitkeringsduur gaat gelden voor zittende en nieuwe politieke ambtsdragers. Dat betekent dat deze ook gaat gelden voor leden van de Tweede Kamer die de Tweede Kamer na de verkiezingen gaan verlaten. (Bron: Ministerie BZK)

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Voorzieningen sociaal minimum    WAO- of WGA-premie